Verhuizen? Informeer naar de status van de woning en/of bijgebouwen

Er komt veel kijken bij een verhuizing. Uiteraard begint het hele proces met de aankoop van een woning of een perceel waar u wilt gaan bouwen. De makelaar en de potentiële koper hebben een zorgplicht om de (on)mogelijkheden van het object te vergewissen voordat overgegaan kan worden tot daadwerkelijke aankoop. Ondanks dat iedereen te goeder trouw zijn of haar werk doet, wordt door onze medewerkers nogal eens opgemerkt dat de aankoop gedaan is zonder te onderzoeken of de plannen die de koper heeft passen binnen de gemeentelijke regelgeving. Hierbij moet u denken aan de bouwmogelijkheden, de status van het pand, rust er een aanschrijving op het adres voor gebruik/ bouwen of zijn de gebouwen legaal.

Bovenstaande kan verregaande gevolgen hebben voor uw toekomst als eigenaar en het woonplezier wat u op uw nieuwe woonadres graag wilt hebben. Zo kan het zijn dat u wilt uitbreiden, terwijl het bestemmingsplan aangeeft dat u moet saneren. Een ander veel voorkomende vraag is dat men de woning wil uitbreiden en dat dit niet mogelijk is. Wat een enkele keer ook voorkomt is dat een nieuwe eigenaar een pand aankoopt waar op één van de bijgebouwen een aanschrijving rust en dat bijgebouw dan afgebroken moet worden.

Als laatste willen we u er graag attent opmaken dat het van belang is te informeren naar de status van de woning en/of bijgebouwen. De status ligt vast in al dan niet verleende vergunningen en het bestemmingsplan. Aan de hand van die gegevens zijn de rechten (en waarde) van het pand of het perceel bepaald.

Als u overgaat tot aankoop van een perceel of een pand in onze mooie gemeente Voorst dan hopen wij dat u een voorspoedige en mooie tijd tegemoet gaat. Daarvoor is het van belang om onder andere de bovenstaande gegevens te onderzoeken. Een bezoek aan de gemeente kan veel ergernis en (financiële) schade voorkomen. U bent van harte welkom!

Meer informatie

Henri van den Brink, hd.vandenbrink@voorst.nl | 0571-27 93 37

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data