De rol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling

De gemeente Voorst speelt een gevarieerde rol in ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij doet zich spanning in participatie voor. Bij het ene project werkt de gemeente als begeleider. Bij het andere is ze partner in de ontwikkeling. Bij een derde werkt de gemeente als procesversneller. Soms zal de gemeente investeren om een gewenste ontwikkeling op gang te brengen. In andere situaties moet  handhavend worden opgetreden om ongewenste zaken tegen te gaan. Of de gemeente is de partij die de kaders aangeeft waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen vinden.

Kernbegrippen in deze aanpak van de overheid zijn: maatwerk leveren, reageren op de situatie, loslaten waar mogelijk, maar wel regie voeren. Regie in netwerken is cruciaal wanneer hiermee de hoofdrolspelers beter spelen. Daarin goede keuzes maken is niet eenvoudig. Zelfs in de Voorster identiteit (zie onze toekomstvisie) komt spanning voor tussen de verschillende bouwstenen. Het vraagt een proactieve houding van het college van burgemeester en wethouders, maar ook van de gemeenteraad en van het ambtelijk apparaat. De hoofdtaak van de gemeente blijft om bij elke ontwikkeling op ruimtelijk gebied een evenwichtige afweging te maken van de verschillende belangen die er spelen, met de lange termijn voor ogen.

Wat betekent het voor de gemeenteraad, wanneer burgers, ondernemers en andere belanghebbenden meer ruimte krijgen om te participeren in beleidsbeslissingen? Nieuwe vormen van democratie leiden niet persé tot minder invloed van de gemeenteraad, integendeel. Wel leidt dit mogelijk tot een andere rol in het tot stand komen van beleid. Naast de controlerende rol van de gemeenteraad wordt het contact met de bewoners nog belangrijker, de voelsprieten voor wat er leeft in de gemeenschap. Steeds vaker zullen de raadsleden in een vroeg stadium worden geïnformeerd over belangrijke vraagstukken die spelen in de gemeente en zullen ze betrokken worden in de daarbij behorende participatietrajecten zodat ze hun eigen rol daarin kunnen kiezen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data