Project Polder Nijbroek

Het project Polder Nijbroek is een interactief project waarin cultuurhistorie, landschap en nieuwe gebiedskansen samengaan. De gemeente Voorst werkt hierbij nauw samen met Plaatselijk Belang Nijbroek en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het project richt zich integraal op het gebied de Polder Nijbroek (tussen de dijken) waarbij we veel willen samenwerken met de inwoners.

Toekomstbeeld
In het project gaan we eerst aan de slag met het schetsen van een toekomstbeeld voor het gebied. Hoe zorgen we er samen voor dat het prettig wonen, werken en verblijven blijft in het cultuurhistorische waardevolle landschap van de polder Nijbroek? Thema's die hier een plek krijgen zijn duurzaamheid, energie, water, recreatie, leefbaarheid en economie.

Samenwerking
Het toekomstbeeld willen we niet alleen maken, wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met de inwoners en gebruikers van het gebied. Het proces moet eind 2018 uitmonden in een visie op het gebied. Met de visie willen wij ook een agenda opstellen en deze de komende jaren ook uitvoeren. Op deze wijze kunnen we samen doelen behalen en kansen benutten.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst op 12 september 2018 gaan we dieper in op de basis van Nijbroek. Wat maakt Nijbroek nou bijzonder? Niet alleen Nijbroekers delen hun verhaal, ook experts op het gebied van cultuurhistorie en de agrarische sector gaan op onderzoek uit. Deze tweede bijeenkomst delen zij hun bevindingen.

Wanneer? 12 september 2018
Hoe laat? 20.00 uur
Waar? Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 2 in Nijbroek

De werkgroepavonden worden op 3, 10 en 17 oktober 2018 gehouden. Hierover later meer.

Startbijeenkomst

Op woensdagavond 20 juni heeft de startbijeenkomst van het project Polder Nijbroek plaatsgevonden. De betrokkenheid van de Nijbroekers kwam mooi naar voren tijdens de aftrap van het project; een opkomst van ruim 100 inwoners op een populatie van 800 inwoners is ongekend! Na de zomer gaan we dan ook vol enthousiasme en overtuiging verder met het project. 

Tijdens deze avond was het voor iedereen (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisatie, belangenverenigingen) mogelijk om aan te sluiten en is er gevraagd naar de dromen en nachtmerries voor het gebied. Daarnaast is tijdens deze avond verteld hoe kan worden meegedaan aan het opstellen van een toekomstbeeld voor de polder Nijbroek.

 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data