Monumenten & Cultuurhistorie

De gemeente Voorst is trots op haar monumenten en maakt zich sterk voor de instandhouding van haar monumenten en in bredere zin voor haar cultuurhistorie. Door dit cultuurhistorisch erfgoed is de gemeente Voorst erg in trek als vestigingsplaats voor mens en bedrijf en weet menig toerist zijn weg te vinden naar de ‘mooie gemeente Voorst’.

Onder een monument verstaan we een gebouw of terrein dat van algemeen belang is vanwege aanwezige architectonische, stedenbouwkundige en/of cultuurhistorische waarden. Het kan hierbij gaan om gebouwde zaken, samenhangende historische structuren (dorpsgezichten), maar ook om archeologische zaken.

    Een (cultuur)historisch overzicht

    Een (cultuur)historisch overzicht

    De huidige gemeente Voorst ontstond op 1 januari 1818 na samenvoeging van de kerkdorpen Voorst, Wilp, Twello, Terwolde en Nijbroek. Wat er in de verre eeuwen voor en na 1818 in onze gemeente plaatsvond wordt in een historisch overzicht weergegeven. 

    Monumentenlijst

    Monumentenlijst

    Alle monumenten in de gemeente Voorst zijn opgenomen in de monumentenlijst. Ieder monument is voorzien van een legenda, waarin type, bouwjaar en kenmerken staan weergegeven. De monumenten worden per kern weergegeven. 

    Praktische informatie over monumenten

    Praktische informatie over monumenten

    Wij geven u graag praktische informatie over monumenten, zoals informatie over de aanwijzing tot monument, de verschillende subsidiemogelijkheden bij verbouw en restauratie van een monument en de relatie met de omgevingsvergunning. 

    Project Terwoldse Bandijk

    Project Terwoldse Bandijk

    Het project Terwoldse Bandijk is een interactief project waarin cultuurhistorie en nieuwe gebiedskansen samengaan.