Monumenten Klarenbeek

Alle gemeentelijke en rijksmonumenten in Klarenbeek zijn op deze pagina, gerangschikt op straatnaam, weergegeven. Voor elk monument zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven. Tevens is ieder monument voorzien van een statusaanduiding, namelijk 'RM' voor Rijksmonumenten en 'GM'  voor Gemeentelijke monumenten. Het exacte bouwjaar van de monumenten is niet altijd bekend. Om deze reden zult u ook vaak globale aanduidingen tegenkomen.

Monument Grenspaal 't Loo, 5 m voor splitsing Dalkweg-Henkenburgerweg

Grenspaal 't Loo nr. 24, 5 m voor splitsing Dalkweg-Henkenburgweg

Bouwdatum: tussen 1771-1800
Hardstenen grenspaal van de Hoge Heerlijkheid 't Loo nr. 24, gelegen ca. 5 meter voor het kruispunt Dalkweg-Henkenburgweg, vlakbij de grens met de gemeente Apeldoorn. Vanaf ca. 1750 werden er houten grenspalen op de grenzen van de heerlijkheid geplaatst, deze werden in het oosten vanaf 1771 vervangen door exemplaren van het duurzamere Bentheimer zandsteen. Dit gebeurde onder leiding van rentmeester J. H. Roschet. Ze kregen de inscripties 'Loo' en een nummer tussen de 1 en 26. (RM)

Grenspaal 't Loo, 300 m nrd van Dalkweg-Henkenburgerweg

Monument Grenspaal 't Loo, 300 m nrd van Dalkweg-Henkenburgerweg

Bouwdatum: tussen 1771-1800
Hardstenen grenspaal van de Hoge Heerlijkheid 't Loo, gelegen ca. 300 meter ten noorden van het kruispunt Henkenbrugweg-Dalkweg, vlakbij de grens met de gemeente Apeldoorn. Vanaf ca. 1750 werden er houten grenspalen op de grenzen van de heerlijkheid geplaatst, deze werden in het oosten vanaf 1771 vervangen door exemplaren van het duurzamere Bentheimer zandsteen. Dit gebeurde onder leiding van rentmeester J. H. Roschet. Ze kregen de inscripties 'Loo' en een nummer tussen de 1 en 26. (RM)

Grenspaal 't Loo nr. 11, tegenover de Kar 1

Hardstenen grenspaal van de Hoge Heerlijkheid 't Loo nr. 11, gelegen tegenover De Kar 1, vlakbij de grens met de gemeente Apeldoorn. Vanaf ca. 1750 werden er houten grenspalen op de grenzen van de heerlijkheid geplaatst, deze werden in het oosten vanaf 1771 vervangen door exemplaren van het duurzamere Bentheimer zandsteen. Dit gebeurde onder leiding van rentmeester J. H. Roschet. Ze kregen de inscripties 'Loo' en een nummer tussen de 1 en 26. (RM)
Bouwdatum: tussen 1771-1800

Hallehuisboerderij, J.R. Krepellaan 2-2A

Monument Krepellaan 2-2A

Bouwdatum: 1848
Hallehuisboerderij met aan weerszijden een aanbouw uit 1907. Vóór 1907 was links in het voorhuis een café gevestigd, na 1907 kwam hier een winkeltje. De aanbouw links herbergde het hulppostkantoortje van het dorp Klarenbeek, opgericht door de familie Krepel. Achter het pand staat ook een gebouw, dat via een gemetselde sluis met het hoofdgebouw verbonden is. De winkelpui aan de voorgevel van het hoofdgebouw is verdwenen. De voorgevels zijn verfraaid met decoratief gesneden windveren, geveltekens en uilenborden. (GM)

Huize Klarenbeek, J.R. Krepellaan 6

Monument J.R. Krepellaan 6

Bouwdatum: 1842
Rechthoekig onderkelderd neo-classicistisch landhuis met een afgeplat schilddak. Op het vier hoeken van het dak een schoorsteen en op elk dakschild een dakkapel. Bovenop het dak een klokkentorentje met een uurwerkplaat. De voorgevel bevat een middenrisaliet met daarin de entrée. De vensters hebben zes-ruits-schruiframen. Sinds 1732 wordt deze plek bewoond door de uit Oostenrijk afkomstige familie Krepel. Zij stichtte later op het landgoed een sigarenkistjesfabriek en heeft veel betekend voor het dorp Klarenbeek. (RM)

Bijbehorende monumenten: oranjerie/koetshuis, schoorsteen, huidig én voormalig kantoorgebouw, fabriekshal met woning, ketelhuis met schoorsteen, ketelhuis. (RM)

R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, Kerkweg 2

Monument Kerkweg 2

Bouwdatum: 1929-30
Rooms-katholieke pseudobasiliek met expressionistische stijlinvloeden, naar ontwerp van de architect Clemens Hardeman. Hij maakte expressief gebruik van diverse soorten bakstenen. De glas-in-loodramen zijn abstract en kleurrijk. De grond voor de kerk werd geschonken door de bekende Klarenbeekse familie Krepel, die diverse rooms-katholieke voorzieningen liet bouwen/aanleggen ten dienste van de inwoners van het vrij nieuwe dorp Klarenbeek. Hier woonden de meeste werknemers van de koperslagerij van de familie Krepel. (GM)

Monument Kerkweg 4

Pastorie, Kerkweg 4

Bouwdatum: 1855
De pastorie is uitgebreid rond 1930, naar ontwerp van de architect C. Hardeman, en via een tussenlid verbonden met de tegelijkertijd gebouwde nieuwe rooms-katholieke kerk. Zowel de bouw van de pastorie als de uitbreiding ervan zijn in opdracht van de familie Krepel uitgevoerd. In het nieuwe gedeelte van de pastorie bevindt zich o.a. aan de voorzijde een portiek met een deur. Glas-in-lood bevindt zich in de boven- en zijlichten van deze deur en in de drie vensters ter plaatse van de hal en trappartij aan de achterzijde van het huis. (GM)

De Halterkamp, Kopermolenweg 21

Monument Kopermolenweg 21

Bouwdatum: 1872
Hallehuisboerderij met deels rietgedekt, deels pannengedekt wolfsdak. Aan de voor- en achterzijde van de nok bevindt zich een uilenbord. De muurankers op de voorgevel beschrijven het jaartal 1872. De naam van de boerderij herinnert aan de functie boerderij annex paardenhouderij. (GM)

Bijbehorend monument: pomp met kast

Grafheuvel, Landweg

Bouwdatum: ca. 2000 v. Chr.
Grafheuvel, volgens voorlopige inschattingen uit ca. 2000 v. Chr., dit is de vroege Bronstijd. De grafheuvel is gelegen in een nu bebost gebied in de nabijheid van drie andere grafheuvels in het Appense Veld. Het graf is koepelvormig en bedekt met heideplaggen en zand. De grafheuvels zijn vermoedelijk opgeworpen door voedselverzamelaars en jagers. Zij verplaatsten zich regelmatig, waarbij de vestigingsgebieden werden ontbost. (GM)

Monument Molenweg 4

De Hoop, Molenweg 4a

Bouwdatum: 1905
Achtkantige stellingmolen met een houten, rietgedekte romp op een gemetselde voet. De molen is gebouwd als korenmolen in 1905 en draagt de naam 'de Hoop'. Op deze plek stond vanaf 1850 al een achtkantige beltmolen, gebouwd door de gebroeders Bourgonje, die vermoedelijk in 1905 wegens bouwvalligheid werd afgebroken. De huidige molen is in opdracht van Theo Pijnappel gebouwd; de molen is nog steeds in bezit van zijn nazaten. (RM)

Hoetinkshoeve, Oudhuizerstraat 23

Monument Oudhuizerstraat 23

Bouwdatum: vóór 1827
Hallehuisboerderij met een grotendeels rietgedekt wolfsdak, waar zich aan de voorzijde een uilenbord met gevelteken bevindt. In de dwarsgeplaatste aanbouw aan de linkerzijgevel was tot 1941 een rosmolen gevestigd. Deze werd eerst door een paard en later door een aggregaat aangedreven. In die tijd was het een bekende en belangrijke boerderij. De eerste vermelding van de boerenplaats dateert uit 1716. De hoeve is vernoemd naar de persoonsnaam Hoetink. Oorspronkelijk was er aan de keukenzijde op de vloer een open vuur. (GM)

3 grafheuvels, Watergatstraat

Bouwdatum: ca. 2000 jaar v. Chr.
Drie (tumuli) grafheuvels, vermoedelijk opgeworpen door voedselverzamelaars en jagers. Zij verplaatsten zich regelmatig, waarbij de vestigingsgebieden werden ontbost. De drie grafheuvels liggen in het nu beboste Appensche Veld. In de directe nabijheid aan de Landweg is een gelijksoortige vierde grafheuvel gelegen. De grafheuvels zijn koepelvormige graven waarin de dode(n) werd(en) begraven. De graven werden bedekt met heideplaggen en zand. Twee van de drie heuvels zijn in 1977 door prof. Modderman onderzocht. (GM)

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data