Monumenten Terwolde

Alle gemeentelijke en rijksmonumenten in Terwolde zijn op deze pagina, gerangschikt op straatnaam, weergegeven. Voor elk monument zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven. Tevens is ieder monument voorzien van een statusaanduiding, namelijk 'RM' voor Rijksmonumenten en 'GM' voor Gemeentelijke monumenten. Het exacte bouwjaar van de monumenten is niet altijd bekend. Om deze reden zult u ook vaak globale aanduidingen tegenkomen.

Het Avervoorde, Avervoordseweg 9

Monument Avervoordseweg 9

Bouwdatum: ca. 1500
Boerderijcomplex, bestaande uit een oude spieker en een daartegenaan gebouwde hallehuisboerderij. De spieker is vermoedelijk rond 1500 gebouwd en is gelegen op een hoogte in het landschap. Ca. 1800 is de boerderij tegen de spieker gebouwd. Dit gebouw staat boven een al oudere grote (aardappel)kelder, waarnaar een kelderluik de toegang geeft. Voor het eerst in de historische geschriften vermeld in 1405. De naam verwijst naar een voorde (=doorwaardbare plaats) in de nabijgelegen Wetering (1328 gegraven). (RM)

Memoriekruis, bij Avervoordseweg 9

Bouwdatum: 1570
Memoriekruis met daarop gegraveerd de letters AVL, het jaartal 1570 en een wapen. Het kruis is hier neergezet na de verdrinkingsdood van de jonge Arend van Limburg, de zoon van de Deventernaar Albert van Limburg. Arend verdronk in de Wetering vlak bij Avervoorde. Het wapen is van de familie Van Limburg. Omdat de Deventerse jongen in de gemeente Voorst, deel van de Veluwe en dus uitheems, was gestorven, moest een zogenaamde keur betaald worden, bestaande uit een kinderjasje. (RM)

Tolhuis aan de Volle Hand, Bandijk 1

Monument Bandijk 1

Bouwdatum: 1848
Voormalig tolhuis, gelegen aan de dijk en bij een driesprong van wegen. Het pand heeft een middengedeelte met zolderverdieping en ter weerszijden lagere zijvleugels. Het werd in opdracht van de gemeente Voorst gebouwd om de kort daarvoor aangelegde grindweg van Deventer naar Vaassen te bekostigen. In 1890 besloot de gemeenteraad tot opheffing van de tol. Het huis werd verkocht aan de polder van Terwolde en kreeg de functie van dijkmagazijn (materiaalopslag voor versterking van de dijk bij een dreigende dijkdoorbraak). (GM)

De Noteboom, Bandijk 9

Monument Bandijk 9

Bouwdatum: 1854
Doorrijschuur bestaande uit een gemetselde fundering met daarop een opbouw van zwart geteerde verticaal geplaatste planken met latten op de naden. Het schilddak is met riet gedekt. De schuur behoorde bij het voormalige café De Noteboom, één van de vele herbergen langs de Bandijk. Dit was ooit een belangrijke doorgaande route voor reizigers en handelaren. Paard en wagen konden een doorrijschuur aan één zijde binnenrijden, er gestald worden en bij vertrek de schuur aan de andere zijde weer verlaten. (GM)

Ter Cera, Bandijk 15

Monument Bandijk 15

Bouwjaar: tussen 1707 en 1709
Gedeeltelijk omgracht landhuis, dat vernoemd is naar Terceira, een eiland behorend tot de Azoren. De opdrachtgever was waarschijnlijk een (rijk geworden) aandeelhouder van de VOC of WIC, waarvan de vaarroutes langs deze strategisch gelegen eilandengroep liepen. Het is een langgerekt en gepleisterd huis met een schilddak, verbouwd en uitgebreid rond 1850. De aanpandige schuur met zadeldak dateert uit de late 19de eeuw. Het wiel, dat halverwege de 20ste eeuw verdween, is in 2006 teruggebracht. (GM)

Het Swarte Peert, Bandijk 17-19

Monument Bandijk 17

Bouwdatum: 1642
Hallehuisboerderij waarvan de huidige verschijning dateert uit ca. 1854. In dit pand op de strategische locatie aan de voet van de Bandijk (handelsroute) was tot ca. 1700 een herberg gevestigd die al (mogelijk ver) voor 1642 bestond. Wandschilderingen in de voormalige gelagkamer zijn nog aanwezig. Het zomerhuis is gerealiseerd als tuinmanswoning aan het einde van de 19de eeuw ter vervanging van een bakhuis. De middenrisaliet van de voorgevel bevat de oude herbergnaam SWARTE PEERT en wordt afgesloten met een fronton. (RM)

Het (kleine) Blokhuis, Bandijk 20

Monument Bandijk 20

Bouwdatum: vóór 1827, mogelijk uit 1787
Voormalige boerderij en herberg, gelegen in het buitentalud van de Bandijk. Het pand is witgepleisterd en heeft een leiengedekt mansardedak. Bij de herberg behoorde de bakstenen doorrijschuur met grote inrijdeuren aan weerszijden van de zijgevels. De naam werd voor het eerst vermeld in 1606 als het Blockhuijs, vermoedelijk duidt dit op een versterkt huis als controlepost langs de dijk en de IJssel. Bij het huis lag een loswal (een kade waar boten werden gelost), die ook als overzetplaats voor personen werd gebruikt. (GM)

Bijbehorend monument: doorrijschuur

Pannen Blokhuis, Bandijk 21

Monument Bandijk 21

Bouwdatum: ca. 1750
T-boerderij. Het oorspronkelijke voorhuis van de boerderij is vóór 1827 aan de westzijde uitgebreid met een lanterskamer, zodat een krukhuis (L-vorm) ontstond. Omstreeks 1923 is het voorhuis ook aan de oostzijde uitgebreid met de huidige T-vorm als gevolg. Het achterhuis bevat een voor deze streek zeldzame onderschoer. Vernoemd naar het Blokhuis en de veldnaam de Panne. De schuurberg en varkensschuur dateren uit respectievelijk ca. 1900 en 1920-30. (GM)

Bijbehorende monumenten: bakhuisje, varkensschuur en schuurberg

Zorgvliet, Bandijk 27

Monument Bandijk 27

Bouwdatum: 1847
Witgepleisterd breed en ondiep landhuis met een begane grond, een verdieping en een zolder met hoge borstwering. Deze wordt afgesloten door een zadeldak met overstekken die met sierspanten gedecoreerd zijn. Rechts tegen de voorgevel is een serre. Aan de achtergevel bevindt zich een voormalig koetshuis dat verfraaid is met decoratief gesneden windveren en een gevelteken. De buitenplaats bestond al in 1826; het huidige huis had een voorganger. De naam duidt de wens aan van zorgen bespaard te blijven. (GM)

Het Grote Blokhuis, Bandijk 31

Monument Bandijk 31

Bouwdatum: ca. 1800
T-boerderij. Het voorhuis bevat aan de linker- en de rechterzijde een opkamer. De boerderij werd bij het Blokhuis gebouwd en kreeg door zijn grotere omvang de naam het Grote Blokhuis. De bewoningsgeschiedenis gaat terug tot de 80-jarige oorlog. In de 18e eeuw hebben er vooral kooplieden en handelaren in bouwmaterialen en fruit op het Grote Blokhuis gewoond. Dit blijkt uit vermeldingen in de archieven. (RM)

Bijbehorende monumenten: twee landbouwschuren (GM)

Kolkestein, Bandijk 33-35

Monument Bandijk 33-35

Bouwdatum: tussen 1600-1800, met een oudere kern.
Hallehuisboerderij met een hoog rietgedekt wolfsdak. Aan de linkerzijde van de voorgevel is een lanterskamer aangebouwd in de 18de eeuw. Het hout van de 16de-eeuwse gebinten is uit Scandinavië afkomstig. De hoeve is verbouwd in de tweede helft van de 19de eeuw, de schuur dateert uit het midden van de 19de eeuw. De boerenplaats is vernoemd naar de kolk die tussen de lanterskamer en de dijk in ligt. Stein verwijst naar een groot, uit steen opgetrokken bouwwerk. De naam werd voor het eerst vermeld in 1633. (RM)

Dijkwoning, Bandijk 41

Monument Bandijk 41

Bouwdatum: tussen 1700-1800
Geheel witgepleisterde dijkwoning met een steil rieten schilddak dat aan de achterzijde verlengd is. Aan de voorzijde bevindt zich een kleine dakkapel. Het pand is beeldbepalend voor het dijklandschap op deze plek. (GM)

Bijbehorend monument: bakhuisje

De Pol, Beentjesweg 2

Monument Beentjesweg 2

Bouwdatum: tussen 1800-1900
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. Het bovenlicht boven de voordeur bevat een gietijzeren levensboom. Bij de boerderij staat een schuur met een rietgedekt wolfsdak. (GM)

 

 

De Kleverkamp, Boevenbrinkstraat 3

Monument Boevenbrinkstraat 3

Bouwdatum: ca. 1825
Voormalige hallehuisboerderij, nu landbouwschuur, met een rietgedekt zadeldak. Rond 1837 werd naast het pand een grotere boerderij gebouwd. De woonfunctie van het pand verdween echter pas rond 1894. De schuur is landschappelijk gezien markant gesitueerd. De naam van de boerenplaats is afkomstig van een nabijgelegen weiland met de naam Klaverkamp. (GM)

De Boevenbrink, Boevenbrinkstraat 7

Monument Boevenbrinkstraat 7

Bouwdatum: tenminste 1822, mogelijk eerder.
Hallehuisboerderij met aanpandige schuur, beide met rietgedekt wolfsdak. Op de achtergevel van de boerderij staat het jaartal 1822; dit kan naar een herbouw of een verbouw van de boerderij verwijzen. De voorgevels zijn rond 1900 gemoderniseerd, waarbij het voorste gedeelte van de schuur verbouwd is tot woonhuis. De rechterzijgevel is bij dit gedeelte uitgebouwd. De boerderijnaam werd voor het eerst vermeld in de historische geschriften in 1691. Het gedeelte 'Boeven-' moet gezien worden als een schrijfvariant van 'Boven-'. (GM)

De Dijkkamp, Deventerweg 2(-4)

Monument Deventerweg 2

Bouwdatum: 1860
Hallehuisboerderij, behorende tot de buitenplaats De Matanze, gelegen in het meest zuidelijke deel van de aanleg. Op de voorgevel links naast de voordeur een gevelsteen met opschrift. Het bevat de initialen GJC (Gerrit Jan Cellarius) en HtH (Hendrika ten Hove) en het jaartal 1860. De eerste vermelding van het goed is in 1662. Tot het midden van de 18de eeuw stond op deze plek nog een boerderij, de Eikelboom, die al in 1356 genoemd wordt. In de 19de eeuw was de Dijkkamp één van de katersteden van De Matanze. (RM)

Portierswoning bij De Matanze, Deventerweg 8

Monument Deventerweg 8

Bouwdatum: ca. 1861
Gepleisterde portierswoning. De uitbouw (niet gepleisterd) aan de oostzijde bevat de entree en is verfraaid met spekbanden en een sierspant in de top. De aanbouw aan de westzijde bevatte de varkensstal. Aan de zuidzijde bevindt zich een witgeschilderde houten veranda onder het dakoverstek, verfraaid met gedecoreerde daklijsten en een gevelteken. Het gebouw functioneerde als portierswoning bij een entree naar het huis Matanze. Na 1879 werd het een tuinmanswoning. (RM)

De Matanze, Deventerweg 10

Monument Deventerweg 10

Bouwdatum: 1857-1861
Landhuis in eclectische architectuurstijl, verbouwd en uitgebreid (zuidzijde) in 1879. De grote spiegelruiten in het nieuwe gedeelte waren erg bijzonder voor die tijd. Het huis bevat een toren, erkers, balkons, een wintertuin en een veranda. Fraai gedecoreerd met o.a. bijzondere beschilderde boogvelden. Het huis is via bruggen aan de noord- en zuidzijde bereikbaar. Oorspronkelijk stond hier een spieker, genaamd Redingesgoed. De huidige naam is afkomstig van de baai Matanza, waar Piet Hein de zilvervloot veroverde. (RM)

Bijbehorende monumenten: tuin- en parkaanleg, moestuinmuur, twee kassen en twee koude bakken.

De oudste delen van de tuin- en parkaanleg dateren uit de 17de of 18de eeuw. Dit zijn de rechte oprijlaan en waarschijnlijk enkele monumentale buxus- struiken. Vanaf het begin van de 19de eeuw maakte de classicistische aanleg geleidelijk plaats voor het huidige park in landschappelijke stijl. Centraal staat het huis in een waterpartij. Vanuit het huis is er een zichtas naar de kerk van Terwolde en een zichtas naar de IJssel. Verder is het park verfraaid met, o.a., diverse soorten bomen, slingerende wandelpaden, een terras en een rozenperk.

De Matanze is een complex rijksbeschermde buitenplaats.

Tuinprieel bij De Matanze, bij Deventerweg 10

Bouwdatum: ca. 1885
Houten tuinprieel met een plat dak en een opengewerkte voorzijde, ontworpen door het Deventer aannemersbedrijf Witteveen. Aan beide zijden van het prieel bevindt zich een aanbouw; vermoedelijk hebben beide dienst gedaan als menagerie. Het tuinprieel is zodanig gesitueerd dat de voorzijde uitkijkt over de open parkruimte. Het gebouwtje is deel van de historische parkaanleg. De eclectische architectuurstijl van het tuinprieel is passend bij de architectuur van het hoofdhuis. (RM)

Koetshuis met tuinmanshuis en woning bij De Matanze, Deventerweg 12

Monument Deventerweg 12

Bouwdata: tussen 1700-1800, 1859 en 1896
Rechthoekig ensemble, bestaande uit een 18de-eeuws koetshuis, een tuinmanswoning uit 1859 en aanbouw hierachter uit 1896. Het koetshuis was het voormalige tuinmanshuis en heeft een afgeplat schilddak met een dakkapel aan de voorzijde. De oorspronkelijke paardenboxen en ruiven zijn nog aanwezig. In de voorgevel bevinden zich twee dubbele deuren met aan weerszijden en in het midden een rond venster. De tuinmanswoning is gepleisterd en afgesloten met een zadeldak. De aanbouw was vermoedelijk een gastenverblijf. (RM)

Luchtenmakershofstede / Doeventil, Dorpsstraat 5

Monument Dorpsstraat 5

Bouwdatum: vóór 1827
Hallehuisboerderij met een voor deze streek zeldzaam geworden onderschoer. De deeldeuren zijn verdwenen. Aan de linkerzijde van het voorhuis is het dak wat opgetild. Het bakhuisje met veranda is van recente datum. Het boerenerf behoorde ooit tot de buitenplaats De Matanze. De naam van de hoeve werd voor het eerst vermeld in 1648 als 'Luchtemaeckers of Jan Welmers hoffstede'. Het boerderijtje werd ook wel Duivenslag genoemd. (RM)

Bergkamp, Dorpsstraat 27

Monument Dorpsstraat 27

Bouwdatum: 1903
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. Aanpandig, dwars op de linkerzijgevel, is een bakhuisje gebouwd, gedekt met pannen. Waarschijnlijk zijn bij de bouw van de boerderij hier en daar oudere (sloop)materialen gebruikt. De vensters in de voorgevel en het bovenlicht van de voordeur zijn verfraaid met segmentbogen en gepleisterde boogvelden. Het voorhuis bood lange tijd plaats aan twee woningen. (GM)

Bijbehorend monument: bakhuisje

De Zwaan, Dorpsstraat 51

Monument Dorpsstraat 51

Bouwdatum: 1651
Geheel gepleisterde T-boerderij. Het achterhuis werd verbouwd of uitgebreid in 1834; mogelijk betreft dit het dichtzetten van de onderschoer die op de kaart van 1832 nog te zien is. De boerderij diende tevens als herberg en brouwerij. Restanten hiervan zijn nog te zien in de dubbele deuren in de zijgevel en rechts in de voorgevel. Al in 1648 werd melding gemaakt van de herberg de Swaen met daarbij een brouwerij. Het vernoemen van herbergen naar dieren was gebruikelijk. (GM)

De Klok, Dorpsstraat 71

Monument Dorpsstraat 71

Bouwdatum: tussen 1800-1825
Hallehuisboerderij met wolfsdak, waarin rond 1850 een café werd gevestigd. In 1910 werd het pand verbouwd door de bouwkundige H. Mulder uit Terwolde. Dit resulteerde in een nieuwe voorgevel en een uitbreiding aan de straatkant. Deze uitbouw is gesloten met een plat dak, met daarop een gemetselde balustrade met siermetselwerk. In de zijgevel bevindt zich een schijnklok en een zwartmarmeren plaat met de naam van het café. Naast boerderij en café is het ook postkantoor en slachterij geweest. Fraai gelegen in de dorpskern. (RM)

Pastorie, Dorpsstraat 79

Monument Dorpsstraat 79

Bouwdatum: 1860, met een 17de-eeuwse kern.
Voormalige pastorie, gesloten met een pannengedekt afgeplat schilddak. De voorgevel bevat centraal de toegangsdeur met daarboven een fraai vormgegeven bovenlicht. Aan weerszijden twee schuiframen, geflankeerd door luiken. Het pand bevat metselwerk en vensterboogjes van het voorgaande 17de-eeuwse bouwwerk. (RM)

Het Hoendernest, Hazeltweg 4

Monument Hazeltweg 4

Bouwdatum: vóór 1736
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De boerderij is geheel gepleisterd. De huidige naam is een verbastering van de originele naam Hoenderkremers(hof)stede. Onder deze naam werd de boerenplaats al in 1716 genoemd. Het jaartal 1878 op de sluitsteen boven de deeldeuren in de achtergevel verwijst naar een verbouwing van het achterhuis in dit jaar. Het voorhuis is van oudere datum. (RM)

Hof te Rijssen, Heegsestraat 3

Monument Heegsestraat 3

Bouwdatum: 1901
T-boerderij, gebouwd in de overgangsarchitectuur rond 1900. Het voorhuis is rijk gedecoreerd en heeft centraal een middenrisaliet, met daarin een portiek op de begane grond en een balkon op de eerste verdieping. Het interieur is vrij gaaf bewaard gebleven. Rijssen komt al vanaf de 14de eeuw voor als gebiedsnaam en verwijst naar een begroeiing met rijshout. De oorspronkelijke naam van het goed was Kemnade. Het pand is een representatief voorbeeld van een grote statusvolle boerderij in de IJsselstreek en is gelegen op een oeverwal. (RM)

Bijbehorend monument: hooiberg

Hof te Rijssen is een rijksbeschermd boerderijcomplex.

De Heege, Heegsestraat 10

Monument Heegsestraat 10

Bouwdatum: tussen 1600-1800
T-boerderij met een witgeschilderd voorhuis. De voordeur heeft een fraai bovenlicht. De boerderijnaam werd voor het eerst vermeld in 1648 als Ter Heege en verwijst naar een locatie bij een haag of bosperceel. Het linkergedeelte van de voorgevel is het oudst, het rechtergedeelte is later uitgebouwd. Onder het linkergedeelte bevinden zich ook de gewelfde kelders en dit deel van het huis had tot in de 20ste eeuw een zadeldak met een topgevel. In 1925 werd de onderschoer in de achtergevel dichtgezet. (GM)

De Grote Beurse, Heegsestraat 14

Monument Heegsestraat 14

Bouwdatum: 1652
(Deel van een) oude boerderij uit 1652, verfraaid met natuursteen, waartegen een 18de-eeuwse hallehuisboerderij is aangebouwd. De naam komt van Bursion (vermoedelijk van bursja: gagel of moerasrozemarijn), een naam die voor het eerst vermeld wordt in een schenkingsoorkonde uit 960. Hierin schonk koning Otto I van de Saksen een op deze plek gelegen boerderij aan aan het klooster Sint Mauricius in Maagdenburg. Het is de oudst bekende boerenplaats in Terwolde en gunstig gelegen op de oeverwal langs de IJssel. (RM)

De Luttekevisch, Kadijk 1

Monument Kadijk 1

Bouwdatum: tussen 1600-1700
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De boerderij is in oorsprong 17de-eeuws maar is in 1819 (volgens de jaartalankers in de achtergevel) en later in de 19de eeuw (alleen de voorgevel) verbouwd. De voorgevel bevat op de begane grond drie vensters en twee deuren, waarvan de rechter een latere toevoeging is. De naam Luttekevisch bestaat uit twee delen: lutteke (=klein) en visch, dat afkomstig is van het Oudnederlandse woord wisch (=natte weide). Vanaf 1648 werd Luttekevisch als boerderijnaam genoemd. (RM)

Sluisje, Kadijk, bij Zeedijk 3A

Monument Kadijk bij Zeedijk

Bouwdatum: tussen 1300-1400
Schotdeur met spil in de sluis bij de Kadijk. Ook ligt er een stuw in de sloot. Vermoedelijk maakte de sluis deel uit van de kanaliseerwerkzaamheden die vanaf de 14de en 15de eeuw in de gemeente Voorst plaatsvonden. Op deze wijze werd de sloot verbonden met het toevoerkanaal dat uitmondt in de IJssel. Een overvloed aan water in de sloot kon voorkomen worden door met het houten schot de opening af te sluiten. Dergelijke sluisjes zijn zeer zeldzaam geworden in de provincie Gelderland. (GM)

R.K. St. Antonius(van Padua)kerk, Kerkstraat 30

Monument Kerkstraat 30

Bouwdatum: 1920
Rooms-katholieke pseudobasiliek in neo-gotische stijl, naar ontwerp van architect Herman Kroes. De kerk werd in de jaren daarna uitgebreid met o.a. een kerkhof en school (1921), een klok en uurwerk in de toren rechts tegen de kerk (1922), het altaar van de heilige Antoinus (1923, in 1966 verwijderd) en interieurschilderingen (1927, verdwenen rond 1947). De kerk vormt een ensemble met het kerkhof, de school en de pastorie en is van cultuurhistorisch belang voor de vanouds rooms-katholieke buurschap De Vecht. (GM)

Huize Livonia, Kolkweg 2

Monument Kolkweg 2

Bouwdatum: 1908
Voormalige onderwijzerswoning, bestaande uit een achterhuis met een dwarsgeplaatst voorhuis. De achtergevel is gesitueerd aan de Kolkweg. Het pand is verfraaid met o.a. spekbanden, een sierlatei boven de vensters en siermetselwerk. De voorgevel bevat dubbele terrasdeuren. In 1991 is er op deze plek een serre aan het pand gebouwd. De architectuur is karakteristiek voor het begin van de 20ste eeuw. Ook de voorganger van het pand, gebouwd in 1848 had de functie van onderwijzerswoning. (GM)

Koetshuis, Kolkweg 4

Monument Kolkweg 4

Bouwdatum: 1850-1900
Voormalig koetshuis, geheel gepleisterd. Het pand bestaat uit een begane grond en een zolder en wordt afgesloten met een pannengedekt dak. In het afgeschuinde deel van de voorgevel bevindt zich een venster. In de voorgevel aan de straat is de deur gesitueerd, samen met een klein venster en een stalraampje. (GM)

Het Anker, Kuiperstraat 1

Monument Kuiperstraat 1

Bouwdatum: 1750-1800
Voormalig café annex grutterswinkel en woonhuis. Geheel geschilderd pand, bestaande uit een achterhuis met een dwarsgeplaatst voorhuis. Het voorhuis is verfraaid met houten sierlijsten aan aan diverse dakranden. Aan de voorzijde van het huis staan twee leilinden Het pand ligt fraai aan de oostzijde van het dorp. Bij de tapperij hoorde een doorrijschuur, die nu verdwenen is. (GM)

Bijbehorende monumenten: 2 leilinden voor het huis

De (Grote) Lochem, Lochemsestraat 6

Monument Lochemsestraat 6

Bouwjaar: tussen 1500-1700, waarschijnlijk 1525
Krukhuis. Het voorhuis is aan de rechterzijde uitgebouwd ten dienste van twee lanterskamers. De voorste lanterskamer is vermoedelijk uit de 17de eeuw, de achterste is wat jonger. De twee voordeuren in de voorgevel zijn relatief rijk omlijst. Het goed werd al in 1394 in het Utrechtse leenregister vermeld als het Huege Hopsguet. De huidige naam is afkomstig van eigenaren uit de 15de en 16de eeuw met de familienaam Van Lochem. Het Angelus klokje in de dakstoel (1525) en de gebinten in het achterhuis zijn van hoge ouderdom. (GM)

Vierroedige schuurberg bij De Somp, Lochemsestraat 16

Monument Lochemsestraat 16

Bouwdatum: vermoedelijk 1838
Vierroedige schuurberg, aan drie zijden uitgebouwd. De kap is gedekt met riet, het dak op de ombouw is pannengedekt. De voorgevel is grotendeels in hout uitgevoerd en bevat dubbele inrijdeuren. De schuurberg behoort bij de boerderij De Somp. Op de begane grond werden aanvankelijk varkens gestald en later jongvee en één geit. Bovenin werden rogge en tarwestro opgeslagen. Later kwamen hier hooi en strobalen. Nu wordt de begane grond vooral gebruikt voor de opslag van materialen en de stalling van wagens. (GM)

Bethel, Lochemsestraat 42

Monument Lochemsestraat 42

Bouwdatum: begin 1900
Evangelisatiegebouwtje met een pannengedekt zadeldak. Het deurportaal is tegen de voorgevel gebouwd en bevat dubbele deuren met een halfrond bovenlicht. Boven het portaal bevindt zich een gevelsteen met het opschrift 'Bethel'. In de voorgevel en in elke zijgevel bevinden zich twee respectievelijk vier gietijzeren vensters met een halfronde bovenzijde. De gevels en met name de topgevel zijn verfraaid met eenvoudig siermetselwerk. De aanbouw aan de achterzijde is niet beschermd. (GM)

Het Melkleen, Melkleenweg 2

Monument Melkleenweg 2

Bouwdatum: 1849, mogelijk eerder
Gepleisterde herenboerderij met schilddak en symmetrische voorgevel. Naast de deur een gevelsteen met het jaartal 1849. Het achterhuis is mogelijk ouder. De naam Melclede komt voor het eerst voor in 1337. Bij het Melkleen lag tenminste al in 1364 een IJsselveer, dat een belangrijke rol speelde in het (handels)verkeer richting Noord-Duitsland, zoals de Hessenweg. De naam komt van een oudere waternaam, bestaande uit merk- (=grens) en lede (=gegraven waterloop); mogelijk de noordgrens van het Saksische gebied. (RM)

Nederlands Hervormde Kerk, Molenweg 2

Monument Molenweg 2

Bouwdatum: ca. 1275-1295
Nederlands hervormde kerk, oorspronkelijk rooms-katholiek en gewijd aan de heiligen Cosmas en Damianus. Aanvankelijk een klein kerkje, waartegen rond 1400 een nieuw, hoger gotisch koor met sacristie werd gebouwd. Het oude schip werd in ca. 1540 vervangen door een laat-gotisch schip, op dezelfde hoogte als het koor, met een zijbeuk. Diverse muurschilderingen, waaronder uit ca. 1540 van Ewolt van Delft. Het orgel uit 1827 is het eerste orgel dat door C. Naber zelfstandig gemaakt is. Het zandstenen doopvont is 14de-eeuws. (RM)

Bijbehorend monument: toren
Toren van de Nederlands hervormde kerk. De voet van de toren dateert uit het begin van de 14de eeuw, de rest van de toren en het traptorentje is vóór 1350 gebouwd. Het zadeldak is een dakvorm die in deze streken niet veel voorkwam bij kerken en ook de constructie is vrij zeldzaam. De toren stond ca. 2 meter van het oude kerkje verwijderd, maar het nieuwe schip uit ca. 1540 werd aan de toren vastgemaakt. De oudste kerkklok dateert uit 1636, gegoten door H. ter Horst. Over de benedenruimte een graatgewelf. (RM)

Arbeiderswoningen, Molenweg 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Bouwdatum: 1954-1955
Complex van dubbele en in rijen van vier gebouwde woonhuizen met schuurtjes, naar ontwerp van de Twellose architecten F. Bos en D. Stelling. Gebouwd in de stijl van de Delftse School in een tuindorpachtige sfeer. De bouwblokken zijn beeldbepalend voor de Terwoldse dorpskern. De woningen laten een overgangsfase van een woningbouw op traditionele wijze naar een modernere, op systeembouw gebaseerde woningbouw zien. Het complex is een voorbeeld van vroeg-naoorlogse sociale woningbouw in de gemeente Voorst. (GM)

Molenzicht, Molenweg 30

Monument Molenweg 30

Bouwdatum: 1904
T-boerderij waavan het voorhuis gekenmerkt wordt door fraaie architctuur en decoraties in Jugendstil en eclectische stijl. Rondom de voorgevel loopt een brede bewerkte plint. De symmetrische voorgevel bevat dubbele entreedeuren in een portiek met getegelde lambrizering. Boven het portiek is een balkon met teruggelegen balkondeuren. Het timpaan, dat de middenpartij van de voorgevel bekroond, bevat Jugendstil tegels met daarop de naam 'Molenzicht' (centraal) en 'anno' (links) '1904' (rechts). (GM)

De Middenhof, Molenweg 31

Monument Molenweg 31

Bouwdatum: 1868
T-boerderij die tussen de boerderijen Hof te Rijssen en Hof ter Waarde in ligt, vandaar de naam Middenhof. Deze drie boerderijen waren vroeger in handen van de familie Schokkenkamp. De gevelsteen naast de voordeur bevat de initialen JSK (Jacob Schokkenkamp) en HSK (Hendrik Schokkenkamp) en het jaar 1868. Boven de deur een fraaie levensboom in het bovenlicht. Ter rechterzijde een vrij rijk gedecoreerd zomerhuis met wolfsdak. Het pand is een representatief voorbeeld van een grote statusvolle boerderij in de IJsselstreek. (RM)

Bijbehorende gemeentelijke monumenten: schuur, wagenloods, tuinmuur en erfinrichting

Hof ter Waarde, Molenweg 56

Monument Molenweg 56

Bouwdatum: 1853
T-boerderij waarvan de naam al in 1334 werd genoemd in historische documenten. De boerderij ontwikkelde zich tot een groot boerenbedrijf. Naast het achterhuis een aanpandige schuur die mogelijk al ca. 300 jaar oud was voordat hij in 1991 werd herbouwd na een storm. In de schuur zijn funderingen van een voorganger en van een oude karnmolen gevonden. In het voorhuis is de voordeur met een fraai bovenlicht. Het pand is een representatief voorbeeld van een grote statusvolle boerderij in de IJsselstreek. (RM)

Het Nieuwe Veen, Ossenkolkweg 7

Monument Ossenkolkweg 7

Bouwdatum: tussen 1890-1915
T-boerderij. Het voorhuis heeft een rietgedekt schilddak met hoekschoorstenen. De bovenlichten van de voordeur en de rechterzijdeur zijn verfraaid met een gietijzeren levensboom. Naast de boerderij staat een schuur. De voorgevel hiervan bevat in het midden de voordeur, die geflankeerd wordt door twee grote gietijzeren vensters. De boerderij is vernoemd naar de naburige boerderij Het Veen; de naam Het Nieuwe Veen wordt sinds enkele generaties gehanteerd. (GM)

Ronde Kampje, Ossenkolkweg 13

Monument Ossenkolkweg 13

Bouwdatum: 1899
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De vensters en de voordeur in de voorgevel zijn aan de bovenzijde verfraaid met een getegeld ruitmotief in de boogvelden onder de segmentbogen. De voorganger van de boerderij is afgebrand, waarna in 1899 het huidige pand is gebouwd. De boerenplaats is vernoemd naar de veldnaam het Ronde Kampje. (GM)

Groot Bredenoord, Ossenkolkweg 17

Monument Ossenkolkweg 17

Bouwdatum: 1883
T-boerderij. Het dak wordt bekroond met vier hoekschoorstenen. Onder de dakgoten is een breed fries. De ingang bevat dubbele paneeldeuren met siersmeedwerk. Bij de boerderij staat een schuur met zomerhuis. Vanaf 1565 wordt de naam Grote Bredenoord vermeld in de historische geschriften. De naam is waarschijnlijk afkomstig van de gebiednaam Bredenoord, waar vanaf 1379 melding van wordt gemaakt. De boerderij ligt karakteristiek in het landschap. (GM)

Bijbehorende monumenten: (voormalige) landbouwschuur

De Aze, Quabbenburgerweg 11

Monument Quabbenburgerweg 11

Bouwdatum: 1914
T-boerderij. Het pand is o.a. verfraaid met siermetselwerk, een fries en pirons. De boerderijnaam werd voor het eerst in 1648 vermeld en is vermoedelijk afkomstig van de veldnaam Aasveld (=jachtterrein). Oorspronkelijk lag de boerderijplaats aan de overzijde van de weg. Na een brand in 1914 werd de boerderij aan de huidige zijde van de weg herbouwd, aangezien de meeste gronden van de eigenaar aan deze zijde van de weg lagen. De boerderij is sinds ca. 1832 in het bezit van dezelfde familie. (GM)

De Ruiterkolk, Quabbenburgerweg 23

Monument Quabbenburgerweg 23

Bouwdatum: 1699
Hallehuisboerderij met een lanterskamer of boavenkamer aan de linkerzijde van het voorhuis. Deze kamer wordt aan de voorzijde afgesloten door een topgevel met stucwerk en voorafgegaan door een 19de-eeuwse houten veranda met decoratief houtsnijwerk. Op de voorgevel van het voorhuis vormen muuurankers het jaartal 1699. Vóór dit jaar was de boerderijnaam echter al zo bekend dat hij gebruikt werd als persoonsnaam. De kolk waar de boerderij naar vernoemd was is op de kadastrale minuutplan van 1832 nog te zien. (GM)

Bijbehorende monumenten: 2 vierroedige steltenbergen, nu in gebruik als overnachtingsaccommodatie (GM) en het boerderijcomplex met bakhuis, kleine kapschuur, wagenschuur en mestvaalt. (GM)

Schuurberg bij Het Veersteland, Trippestraat 7

Monument Trippestraat 7

Bouwdatum: onbekend
Naast de boerderij het Veersteland, vanaf de weg aan de linkerzijde, staat een vierroedige, aan drie zijden uitgebouwde schuurberg. Oorspronkelijk werd bovenin hooi opgeslagen en was onderin vee gestald. Ook werden er wel wagens en landbouwgereedschappen opgeslagen. (GM)

Poortgebouw van de begraafplaats, Twelloseweg 2

Monument Twelloseweg 2

Bouwdatum: 1829
Poortgebouw van de algemene begraafplaats. Het pand heeft lagere zijvleugels. Centraal in de voorgevel is een deur met aan weerszijden een venster, alle met rondbogen. Het middengedeelte wordt afgesloten door een pannengedekt schilddak. De openbare begraafplaats is aangelegd in 1829 nadat in 1827 een wet tot stand kwam die het begraven in kerken verbood en dorpen en steden met meer dan duizend inwoners verplichtte tot de aanleg van een begraafplaats buiten een straal van 35-40 meter van de bebouwde kom. (RM)

Boscamp, Twelloseweg 3

Monument Twelloseweg 3

Bouwdatum: 1723
Opmerkelijk krukhuis, bestaande uit een hallehuisboerderij waarvan het voorhuis aan de rechterzijde uitgebouwd is in 1844 tot een landhuis met eenvoudige maar vrij zeldzame architectuur in neo-classicistische stijl. In de nieuwe voorgevel is een risalerende middenpartij, afgesloten met een markante dakkapel met een drielichtsvenster. Aan weerszijden van de ingang een gevelsteen met in totaal drie persoonsnamen en de datum 25/5/1844. In de oorspronkelijke voorgevel een gevelsteen met het opschrift 'Boscamp 1723'. (GM)

Op het Hof den Tuil, Twelloseweg 5

Monument Twelloseweg 5

Bouwdatum: 1760
Boerderij, bestaande uit een hallehuisboerderij die uitgebreid is met een L-vormige uitbouw zodat een U-vorm is ontstaan. In het midden van de gevel aan de straat een gevelsteen met daarop 'H.L. op het hof. den tuin anno 1760'. Vroeger waren in het pand twee woningen gevestigd. De boerderij is vernoemd naar de nabijgelegen boerderij Hof ten Tuil. (RM)

De Oude Weide, Twelloseweg 23

Monument Twelloseweg 23

Bouwdatum: tussen 1850-1870
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De voordeur is vervangen door een venster. Bij de boerderij staat een verbouwd bakhuisje met een pannengedekt zadeldak. De naam van de boerderij wordt voor het eerst in de historische geschriften vermeld in 1766. De naam is afkomstig van de veldnaam van een nabijgelegen weiland genaamd Oude Weide. De huidige boerderij heeft één of meerdere voorgangers gehad. (GM)

Het Achterkampje, Twelloseweg 49

Monument Twelloseweg 49

Bouwdatum: ca. 1820
T-boerderij waarvan het voorhuis afgesloten is met een rietgedekt schilddak. Het achterhuis is afgesloten met een rietgedekt wolfsdak en bevat een uilenbord op het nokeinde. De boerderij ligt fraai in het landschap. De naam van de boerenplaats is vernoemd naar de veldnaam 'het achterste kampje'. Een kamp is een omheinde akker. Bij de boerderij staat een bakhuisje. (GM)

Bijbehorende monumenten: bakhuisje (GM)

Boetinkstee / Kleine Emaus, Twelloseweg 82

Monument Twelloseweg 82

Bouwdatum: 1773
Hallehuisboerderij met uilenborden op de nokeinden van het dak. De voor- en zijgevels zijn witgepleisterd. Bovenin de voorgevel zitten muurankers met het jaartal 1773. De deur en het venster rechts in de achtergevel zijn van latere datum. Het pand is zeer karakteristiek dicht langs de weg gelegen. De boerderij herbergde twee wooneenheden en heeft ook twee namen: Batinkshofstede (eerste naam, vernoemd naar de persoonsnaam Batink) en Kleine Emaus (ontstond begin 20ste eeuw). Bij het huis staan een pomp en een waterput. (GM)

Voormalige dienstwoning bij De Matanze, Twelloseweg 107

Monument Twelloseweg 107

Bouwdatum: ca. 1900
Voormalige dienstwoning van het landgoed Matanze. Het dwarsstaande voorhuis (de woning heeft een T-vorm) heeft een zadeldak met een ruime dakoverstek, die afgetimmerd is met geprofileerde daklijsten en windveren. De gevels zijn verfraaid met spekbanden. Boven de vensters en de voordeur een segmentboog met een gepleisterde sluitsteen en een gepleisterde boogveld met reliëf. De zijgevels hebben op de verdieping een rondboogvenster. Achter het voorhuis een eenvoudig bedrijfsgedeelte. (GM)

De Cappe, Twelloseweg 116 en Deventerweg 15

Monument Twelloseweg 116

Bouwdatum: 1865
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De boerenplaats wordt in de historische geschriften genoemd vanaf 1691. De naam is afkomstig van de veldnaam cappe, dat verwijst naar een kleine hoogte. In het bovenlicht boven de deur is een gietijzeren levensboom. De nok wordt aan de voor- en achterzijde afgesloten met een uilenbord. Langs de dakranden aan de voor- en achtergevel bevinden zich fraai gesneden windveren. De achtergevel heeft aan weerszijden van de deeldeuren een ruitvormig venster. (RM)

Muziektent en plantsoen

Bouwdatum: 1954-1955
Plantsoen met centraal daarin een muziektent. Het plantsoen was bedoeld als een verbindend en beeldbepalend element tussen de omringende uitbreidingswijken van Terwolde. De muziektent werd gebouwd op verzoek van Muziekvereniging 'Ons Genoegen', gefinancierd door de Terwoldenaars zelf en kosteloos ontworpen door het Twellose architectenbureau F. Bos BNA in de shake-handsstijl. Het plantsoen is van onbekend ontwerp en is in aanleg vooral bedoeld als fraai decor voor de muziektent, zoals karakteristiek voor die periode. (GM)

Voormalige kosterswoning, Vaassenseweg 1

Monument Vaassenseweg 1

Bouwdatum: vóór 1881
Woonhuis met winkel en werkplaats, afgesloten met een pannengedekt zadeldak met overstek. Dit dakoverstek heeft in de top een gesloten sierspant met een gevelteken. De voordeur en de grote vensters van de voorgevel hebben aan de bovenzijde kwartronde vensterhoeken met fraaie stucomlijstingen. Er is een brief uit 1881 bewaard gebleven, waarin de toenmalige eigenaar verzocht om de buitenmuren van dit pand af te breken en opnieuw op te trekken. Dit is ook gebeurd. (GM)

De Wolterkamp, Vaassenseweg 9

Monument Vaassenseweg 9

Bouwdatum: 1854-1856
Geheel gepleisterd landhuis in neo-classicistische stijl. De symmetrische voorgevel bevat een forse middenpartij met op de begane grond twee openslaande deuren. Hier tegenaan werd tussen 1910 en 1918 een serre gebouwd. De buitenplaats is in 1854 gesticht op de fundamenten van een zeer oude boerderij met dezelfde naam. Deze brandde af in 1853. Deze naam komt van de nabijgelegen percelen Grote en Kleine Wolterkamp, vernoemd naar ene Wolter. Het bakhuis met aanpandig het stal- en koetshuis is uit ca. 1900. (GM)

Maatakker, Vaassenseweg 12

Monument Vaassenseweg 12

Bouwdatum: 1746
Hallehuisboerderij. De boerenplaats werd al in 1295 in de historische geschriften vermeld. De naam is afkomstig van een veldnaam: een akker nabij een made/maat (=hooiland). Bij de boerderij staat een schuur. De wolfsdaken van zowel het boerenhuis als de schuur zijn bovenaan met riet en onderaan met pannen gedekt. De deuren in de achtergevels zijn voorzien van gepleisterde sluit- en duimstenen. (RM)

De Vuile Winkel / Vredelust, Vaassenseweg 15

Monument Vaassenseweg 15

Bouwdatum: tussen 1850-1900, mogelijk nog eerder
T-boerderij. De symmetrische voorgevel bevat in het midden een dubbele paneerdeur met een fraai gesneden levensboom in het bovenlicht. Aan de rechterzijde is een kleine gemetselde aanbouw. Opvallend zijn de hoge zijmuren in het bedrijfsgedeelte. De naam van de boerenplaats werd voor het eerst vermeld in 1715 en gaat terug op de oudere veldnaam Vuilewinkel. Een winkel is een perceel land in een hoekvorm en vuile verwijst naar het vele onkruid dat er groeide. (GM).

Pannenhuis, Vollehandsweg 9-9A

Monument Vollehandsweg 9-9A

Bouwdatum: tussen 1750-1800 met een oudere kern
Voorhuis van een boerderij met een bijzondere vormgeving. Doordat alle gevels tot op gelijke hoogte zijn opgetrokken, lijkt het geheel wat op een stolpboerderij. De achtergevel is gepleisterd. De naam van de boerderij wordt voor het eerst vermeld in 1648 als 'erve 't Panhuijs', egiendom van burgemeester Adriaen Boeckholt'. Met de naam werd aangegeven dat men het zich kon permitteren om 'onder de pannen' te wonen, destijds een kostbare dakbedekking. Vermoedelijk is het een herenboerderij geweest. (GM)

Voet Hofstede, Wellinkhofweg 8

Monument Wellinkhofweg 8

Bouwdatum: tussen 1700-1800
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De nok wordt aan de voor- en achterzijde afgesloten met een uilenbord. De boerderijnaam verwijst naar de familie Voet, de eigenaar van de nabijgelegen boerderij de Quadenkamp, van wie het land vermoedelijk was. De boerenplaats werd voor het eerst genoemd in 1717. De onderschoer werd in 1832 dichtgezet. De uitbouw dateert vermoedelijk van 1849, toen de bejaarde eigenaar Hendrik Berends zijn boerderij verkocht maar daarbij bedong dat hij er tot zijn dood kon blijven wonen. (RM)

Klein Moolegoed, Wellinkhofweg 10A

Monument Wellinkhofweg 10A

Bouwdatum: tussen 1750-1800
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. Het pand is rond 1870 verbouwd. De voor- en zijgevels zijn witgepleisterd en de luiken hebben de kleuren zwart, wit en rood gekregen. De nok wordt aan de voor- en achterzijde afgesloten met een uilenbord. De boerderij is vernoemd naar de nabijgelegen boerderij het Molengoed. (RM)

Moolegoed, Wellinkhofweg 12

Monument Wellinkhofweg 12

Bouwdatum: vóór 1850
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. In de achtergevel boven de deeldeuren is een steen ingemetseld met het opschrift Moolegoed 1850. Vermoedelijk verwijst dit naar de dichtzetting van de onderschoer in dit jaar. Linksvoor de boerderij staat een bakhuisje. De boerderijnaam werd voor het eerst vermeld in de historische geschriften in 1664 als 'Mullen of Mullerskamp' en werd vanaf 1696 Molengoed genoemd. (RM)

Donkelsgoed, Wellinkhofweg 14

Monument Wellinkhofweg 14

Bouwdatum: vermoedelijk tussen 1500 en 1600
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak, dat aan de linkerkant opgelicht is. De muurankers met het jaartal 1812 verwijzen naar het herstel van het pand, nadat dit begin 19de eeuw was 'omgewaaid'. De boerenplaats werd in 1648 voor het eerst vermeld als 'Donckels goet', maar bestond al in de 16de eeuw onder de naam 'Bruckhorst'. Delen van de boerderij dateren vermoedelijk nog uit die tijd. In een zijkamer is zeer zeldzame en bijzondere wandafwerking (stuclaag met decoratieve schildering) met aangetroffen. (RM)

De Ooievaar, Wijkseweg 3

Bouwdatum: 1814 met een kern uit 1740/1751
Achtkantige bovenkruiende stellingmolen met een houten, rietgedekte romp op een gemetselde voet. De molen is een herbouw van zijn voorganger uit 1896, dat weer een opvolger was van de molen uit 1854, alle de Ooievaar geheten. Beide molens zijn door brand verloren gegaan, de eerste rond 1893 en de tweede in 1973. De Commissie Herbouw Terwoldse Molen kocht in 1976 een vergelijkbare oliemolen uit 1814 in Deventer, die ze op de plaats van de Terwoldse molen herbouwden. Het gebintwerk stamt uit 1740 en 1751. (GM) 

Boerderij, Wijkseweg 6

Monument Wijkseweg 6

Bouwdatum: 1861
T-boerderij met op het voorhuis een rietgedekt schilddak en op het achterhuis een rietgedekt wolfsdak. Op het nokeinde een uilenbord. De voorgevel bevat vier grote vensters en een deur met bovenlicht. Tegen de dakrand twee lage zaadzoldervensters en een modern dakraam. Achter de boerderij een met rietgedekte vierroedige schuurberg die aan driezijden uitgebouwd is. De boerderij huisvestte vroeger tevens de molenaar van de molen de Ooievaar. Later kwam er de bakkerij van Hulsebosch in. (GM)

Bijbehorend monument: vierroedige schuurberg

Pniël, Wijkseweg 25

Monument Wijkseweg 25

Bouwdatum: 1903
Evangelisatiegebouwtje met een pannengedekt zadeldak. De voorgevel is geheel gepleisterd en heeft een fraaie topgevel met daarin een rond venster en gedecoreerde gesmeden muurankers. In het midden van de voorgevel een klein uitgebouwd portaal met dezelfde topgevel als de voorgevel. In de top het opschrift 19PNIËL03. De vensters en de portiekopening zijn halfrond gesloten aan de bovenzijde. Oorspronkelijk stond boven de portiekingang 'NED.HERV.EVANGELISATIE'. (GM)

Woonhuizen, Wolterkampsweg 1,3,5,7

Bouwdatum: 1954-1955
Complex van dubbele en in rijen van vier gebouwde woonhuizen met schuurtjes, naar ontwerp van de Twellose architecten F. Bos en D. Stelling. Gebouwd in de stijl van de Delftse School in een tuindorpachtige sfeer. De bouwblokken zijn beeldbepalend voor de Terwoldse dorpskern. De woningen laten een overgangsfase van een woningbouw op traditionele wijze naar een modernere, op systeembouw gebaseerde woningbouw zien. Het complex is een voorbeeld van vroeg-naoorlogse sociale woningbouw in de gemeente Voorst. (GM)

De Ziele, Zeedijk 3

Monument Zeedijk 3

Bouwdatum: tussen 1750-1800
Hallehuisboerderij met een gepleisterde voorgevel. In de rechterzij- en de achtergevel zijn de ramen en deuren gemoderniseerd. Naast het pand staat een schuur met in de voorgevel een deur en twee vensters met rondbogen. De hoeve ligt fraai in het landschap. De boerenplaats werd het eerst vermeld in historische geschriften in 1648, maar de naam werd weinig gebruikt. Misschien omdat er bij Twello ook een boerderij de Ziele is. Een ziel (of zeil) is een sluis. (GM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

Het Diepenveen / De Brugge, Zeedijk 5

Monument Zeedijk 6

Bouwdatum: 1870
T-boerderij. Het voorhuis heeft een schilddak met markante schoorstenen op de nokeinden. De imposante symmetrische gevel bevat een middenpartij, afgesloten met een houten fronton met een ornament. In de middenpartij zijn twee openslaande deuren op de begane grond en drie gekoppelde vensters met rondbogen op de verdieping. De boerenplaats was tussen 1520 en 1578 eigendom van het Nonnenklooster te Diepenveen en werd beschreven als 'het erve aan/voor de brug'. Hiervan is de huidige naam de Brugge afgeleid. (GM)

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data