Monumenten Voorst

Alle gemeentelijke en rijksmonumenten in Voorst zijn op deze pagina, gerangschikt op straatnaam, weergegeven. Voor elk monument zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven. Tevens is ieder monument voorzien van een statusaanduiding, namelijk 'RM' voor Rijksmonumenten en 'GM'  voor Gemeentelijke monumenten. Het exacte bouwjaar van de monumenten is niet altijd bekend. Om deze reden zult u ook vaak globale aanduidingen tegenkomen.

De Hanekam, Bandijk 1

Monument Bandijk 1

Bouwdatum: 1800-1900
Een keuterboerderijtje van het hallehuistype met een rietgedekt wolfsdak, dat ter plaatse van de woonkeuken iets is opgelicht. Het is in 1985-86 gemoderniseerd en gerestaureerd. Het boerderijtje is landschappelijk gezien fraai gelegen aan de rand van het bos en aan de Appense dijk, die deel uit maakt van de Veluwese Bandijk en rond 1435 is aangelegd. Vroeger lag aan de overzijde een tweede keuterboerderijtje, genaamd de Tweede Adelt. Die naam komt mogelijk van Nattelt, een drassig terrein in deze omgeving. (GM)

Bijbehorend monument: schuurtje (GM)

De Beele, Beelelaan 4

Monument Beelelaan 4

Bouwdatum: tussen 1850 en 1900
De toegangspartij tot het voomalige huis De Beele bestaat uit twee gemetselde hoofdpijlers en twee identieke kleinere pijlers, waartussen de smeedijzeren draaihekken zijn afgehangen. De pijlers zijn gepleisterd, zijn verzwaard met een natuurstenen lint en zijn aan de bovenzijde afgewerkt met geprofileerde banden. Op de hoofdpijlers is de naam De Beele geschilderd. De toegangspartij is van belang als één van de laatste restanten van het landgoed De Beele, waarvan het hoofdhuis in 1971 werd afgebroken. (GM)

De Bongerd, Binnenweg 1

Monument Binnenweg 1

Bouwdatum: 1877
Witgepleisterd landhuis met afgeplat schilddak. Aan de rechterzijgevel is een houten serre geplaatst, aan de linkerzijgevel een aanbouw met een plat dak en een uitgebouwde poortachtige toegang. In de grote tuin van de voormalige kwekerij De Bongerd staat nog een kassencomplex met ketelhuis en een markante bakstenen schoorsteenpijp met daarop een ooievaarsnest. De voorganger van het huis was de opvolger van de Hof te Voorst, van waaruit tot 1609 de goederen van de abdij Sint Salvador in Prüm werden beheerd. (GM)

Bijbehorend monument: schoorsteenpijp met ooievaarsnest (GM)

De Emmelinkhof, Bonenkampsweg 6

Monument Bonenkampsweg 6

Bouwdatum: 1898
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De boerderij is herbouwd in 1898 na een brand. Het boerengoed werd voor het eerst al geregistreerd in 1326 onder de naam Emolding. Begin 15de eeuw vormde het volgens het register van de abdij van Prüm één geheel met de boerderij de Stakenberg. De boerderijnaam is afkomstig van een persoonsnaam, die van Arnoud en Goswin Emeldinc. Rond 1600 behoorde het goed tot het landgoed Bussloo, tegenwoordig maakt het onderdeel uit van het landgoed De Poll. (GM)

Bijbehorende monumenten: landbouwschuur en bakhuisje

De Bloemkolk, Breestraat 22-24

Monument Breestraat 24

Bouwdatum: vóór 1854
T-boerderij waarvan het voorhuis aan de rechterachterzijde na 1854 verlengd en verdiept is. De hoofdtoegangsdeur zat oorspronkelijk naast het eerste venster links in de voorgevel. Rechts naast het voorhuis staat een deels gemoderniseerde ronde bakstenen rosmolen uit de tweede helft van de 19de eeuw. De naam Bloemkolk werd voor het eerst vermeld in historische geschriften in 1747 en is een verwijzing naar één van de vele kolken in dit gebied. (GM)

Bijbehorend monument: rosmolen

De Breuninkhof, Breuninkhofweg 7

Monument Breuninkhofweg 7

Bouwdatum: 1907
Hallehuisboerderij met rietgedekt wolfsdak. De boerderij is in 1907 herbouwd na een brand en later via een tussenlid gekoppeld aan het bakhuisje. De naam werd voor het eerst vermeld in 1405 in de goederenlijst van de abdij Sint Salvador in Prüm. Later behoorde het tot het verdwenen landgoed Bussloo. Eind 20ste eeuw was in het pand de uitgaansgelegenheid Pampus gevestigd. Nu is in het pand een restaurant onder de naam Hof van Bussloo gevestigd. Het bakhuisje en de schuur zijn van oudere datum dan het huis. (GM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur (GM)

Huize Bussloo, Bussloselaan

Bouwdatum: late Middeleeuwen
Omgracht terrein met resten van een laat-middeleeuws kasteel. Op het kasteelterrein werd in ca. 1650 een havezate gebouwd die in 1856 vervangen werd door het in 1916 gesloopte landhuis. Het goed, oorspronkelijk het Loo geheten, kwam al vanaf 1390 voor in het leenakteboek van de hertog van Gelre. Vanaf 1682 kwam de naam Bussloo in zwang; dit omdat in de 16de eeuw de goederen het Loo en Ten Bussche samengevoegd waren. In de 19de eeuw was het een landgoed met diverse pachtboerderijen. (RM)

Begraafplaats en baarhuisje, bij Bussloselaan 40

Bouwdatum: 1835
Rooms-katholieke begraafplaats van Bussloo met o.a. een baarhuisje, een gietijzeren kruis met een Christusbeeld, een monumentale rode beuk en enkele bijzondere graven, waaronder vier priestergraven, de (geruimde) grafkelders van de familie Van Wijnbergen en een oorlogsgraf uit de WO II. De begraafplaats behoort bij de St. Martinuskerk. De oorspronkelijke doornenhaag is in 1857 vervangen door een stenen muur. De begraafplaats is aangelegd op initiatief en op eigen kosten van J. W.A. baron van Wijnbergen, heer van Bussloo. (GM)

De Klomperij, Bussloselaan 2

Monument Bussloselaan 2

Bouwdatum: ca. 1750
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. In 1912 werden de voor- en rechterzijgevel vernieuwd, waarbij in het boogveld boven de vensters een merkteken van het voormalige landgoed Bussloo werd aangebracht, waartoe de boerderij behoorde. De achtergevel dateert vermoedelijk uit de periode 1850-1900. De herkomst van de naam is niet helemaal duidelijk. Het kan wijzen op bewoners met de achternaam Klomp o.i.d. of op het ambacht klompenmaker dat hier mogelijk werd beoefend. (GM)

Wijnbergenhofstede, Bussloselaan 4

Monument Bussloselaan 4

Bouwdatum: 1856, mogelijk ouder
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak met een rij pannen boven de zijgevels. Boven de voordeur bevindt zich een ruitvormig bovenlicht. De boerderij is vernoemd naar de toenmalige baron van Wijnbergen, eigenaar van het voormalige landgoed Bussloo waartoe de boerderij behoorde. Het boerengoed werd geregistreerd in 1810. Het jaartal 1856 op een nu verdwenen sluitsteen, die zich ooit boven de deeldeuren in de achtergevel bevond, markeerde een her- of verbouw. (GM)

R.K. St. Martinuskerk, Bussloselaan 40

Monument Bussloselaan 19

Bouwdatum: 1818
Rooms-katholieke hallenkerk, gebouwd in opdracht van J.W.A. baron van Wijnbergen, heer van Bussloo. De kerk in neoclassicistische stijl is een zogenaamde Waterstaatskerk. Aanvankelijk was het een bijkerk van de statie van Duistervoorde, maar vanaf 1846 vormde het een zelfstandige statie en vanaf 1853 een parochie. De voorgevel wordt bekroond door een fronton en een torentje. Boven het portaal bevindt zich een gevelsteen met het wapen van baron van Wijnbergen. Hij schonk de kerk in 1845 een orgel, gemaakt door C. Naber. (RM)

De Beer, De Beer 1-6

Monument de Beer 1 tot en met 6

Bouwdatum: tussen 1700 en 1800 met mogelijk een kern uit 1654
T-boerderij. Onder het pand ligt een oude gewelfde kelder. De boerderij was, tot de sluiting in 1870, tevens de belangrijkste herberg van Voorst; de naam 'de (bonte) Beer' is hier een restant van. Deze naam werd voor het eerst vermeld in 1661, maar tenminste vanaf 1606 stond hier al een herberg-boerderij, genaamd de Wagemanshofstede. De locatie is in economisch opzicht zeer strategisch; de herbergen lagen aan de Wippesteeg (nu Rijksstraatweg), onderdeel van de doorgaande weg tussen Apeldoorn en Zutphen. (GM)

Boerderij, De Halmen 6

Bouwdatum: tussen 1850 en 1900
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. Het voorhuis is aan de rechterzijde iets smaller dan het achterhuis. Bij de boerderij hoort een bakhuisje en een pomp met een houten pompkast op een bakstenen voet. De boerderij is fraai gelegen in het landschap van het landgoed De Poll. (GM)

Bijbehorende monumenten: schuur/bakhuisje en pomp met kast (GM)

De Oude Poll, Deventerweg 1

Bouwjaar: 1696
Hallehuisboerderij, opgetrokken uit diverse hergebruikte soorten rode baksteen. De voorgevel is gericht op het landhuis De Poll.  In de achtergevel de jaartalankers 1696. Oorspronkelijk een havezate en vernoemd naar zijn ligging op een kleine verhoging. Mogelijk betekent dit dat het goed al vóór de bedijking van de IJssel is ontstaan (hoog is droog). De opdeling in een Oude en Nieuwe Poll dateert van ca. 1630. In 1693 werd het huis verkocht, afgebroken en vervangen door een herenhuis. Dit huis werd in de 19de eeuw een boerderij. (RM)

De Bottertonne, Deventerweg 2

Monument Deventerweg 2

Bouwjaar: 1828
Beheerderswoning, behorend bij de achterliggende begraafplaats. Het bestaat uit een hoog middengedeelte dat aan de achterzijde schuin afloopt en in het midden eindigt met een uitbouw met plat dak. De voorgevel bevat drie rondboogvensters. Aan weerszijden van het middengedeelte bevindt zich een aanbouw met plat dak. Oorspronkelijk had het achterhuis een stalfunctie en bevond zich in het voorhuis een lijkenkamer. Centraal in de voorgevel en in de aanbouwen ter weerszijden waren toegangsdeuren. (GM)

De Zutphen Boer, Deventerweg 3

Bouwjaar: voorhuis uit 1914, achterhuis is vermoedelijk ouder
Hallehuisboerderij met een vernieuwd voorhuis uit 1914. Links aanpandig aan het achterhuis staat een landbouwschuur uit de 19de eeuw. Voor het eerst vermeld in 1677 als de Zutphen. Het was een boerderij annex herberg en één van de gelegenheden waar het markgericht van Gietel vergaderde. Mogelijk is de toevoeging 'Boer' aan de naam te danken aan de regelmatige vergaderingen van de Gietelse boeren in het pand. In 1920 werd de uitspanning gesloten. De Zutphenboer is onderdeel van de buitenplaats De Poll. (RM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

De Brempte, Deventerweg 4

Monument Deventerweg 4

Bouwjaar: vóór 1827
T-boerderij met ter rechterzijde van het achterhuis een aangebouwde landbouwschuur. Het voorhuis is witgepleisterd en heeft onder het rechtergedeelte een gewelfde kelder. Het linkergedeelte van het voorhuis is vermoedelijk jonger; waarschijnlijk was het eerst een krukhuis. Voor het huis staan drie leilinden. De boerenplaats komt al in 1348 voor in de historische geschriften. De naam verwijst vermoedelijk naar de oorspronkelijke begroeiing op deze plek: brem. De boerderij ligt landschappelijk gezien fraai op het landgoed De Poll. (RM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

St. Joseph, Deventerweg 12A-14

Monument Deventerweg 12

Bouwjaar: 1846
Voormalige pastorie, behorende bij de St. Martinuskerk in Bussloo. Vanaf 1937 diende het als zusterhuis en later werden er twee gezinnen in gehuisvest. De pastorie is gesticht door J.W.A. baron van Wijnbergen, heer van Bussloo, die tevens de kerk en de bijbehorende begraafplaats stichtte. Het pand is sober verfraaid met neo-classicistische elementen. De hoofdingang in de voorgevel is decoratief omlijst en bevat een rijk gedetailleerde deur en bovenlicht. Het klokkentorentje is verdwenen. De linkerzijgevel bevat een wapensteen. (GM)

Bijbehorend monument: lokaal

Hof te Gietel, Deventerweg 13

Monument Deventerweg 13

Bouwjaar: ca. 1830
Hallehuisboerderij. De voorgevel bevat de voordeur en drie vensters, alle afgesloten door een segementboog met gepleisterde boogvelden. Hof te Gietel was tot 1576 een hof van de bisschop van Utrecht en bestond in deze hoedanigheid tenminste al in 1357. Vanuit de hof werden de omliggende horige boerderijen beheerd door een rentmeester. Onder de grond liggen nog restanten van de eerste, middeleeuwse hof. Later bestond de hof uit een woonhuis, een kapel en een toren of spieker. De huidige boerderij behoort bij landgoed De Poll. (RM)

Bijbehorende monumenten: landbouwschuur en bakhuisje (GM)

Portierswoning bij landgoed De Poll, Deventerweg 17

Monument Deventerweg 17

Bouwjaar: ca. 1915
Portierswoning die oorspronkelijk een voorhuis met woonfunctie en een achterhuis met agrarische functie had. Het pand is opgetrokken uit baksteen en afgesloten door een rietgedekt zadeldak tussen twee trapgevels. De gesmede muurankers en de gehengen op de toegangsdeur in de voorgevel zijn rijk gedetailleerd. Het pand ligt aan het begin van de oprijlaan naar het landhuis De Poll. Vanuit hier werd dan ook voorheen de slagboom van de oprijlaan bediend. Bij de linkerzijgevel staat een pomp met een houten pompkast. (RM)

Bijbehorend monument: pomp met kast

Hof te Praesink, Deventerweg 19

Bouwjaar: 1938
Hallehuisboerderij, herbouwd in 1938 nadat de oude boerderij door brand verloren was gegaan. De boerderij heeft een rietgedekt wolfsdak. In de voorgevel bevinden zich vier vensters op de begane grond en twee kleinere op de verdieping. Al in 1357 werd de boerenplaats genoemd, in het cijnsboek van de hertog van Gelre, en in 1348 maakt een rekening melding van ene Henr. Presinc. De boerderij is landschappelijk gezien fraai gelegen op het langoed De Poll, waartoe het sinds de 18de eeuw behoort. (RM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

De Stakenberg / Eynoldink, Deventerweg 20

Monument Deventerweg 20

Bouwjaar: vóór 1860
Hallehuisboerderij, waarvan het rietgedekte wolfsdak aan de linkerzijde van het voorhuis iets is opgelicht. De boerenplaats werd voor het eerst genoemd in 1403. Het was een wildforstersgoed van de hertogen van Gelre. Een wildforster hield toezich op de hertogelijke jachtterreinen en stond de hertogen met paard en wagen bij als zij jaagden. Vermoedelijk is de oudste naam van de plaats Eynoldinc en kwam de naam Stakenberg pas later in gebruik. Vanaf eind 18de eeuw hoort de boerderij bij landgoed De Poll, waarop het fraai ligt. (RM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

Belle Rensink, Deventerweg 21

Bouwjaar: vóór 1850
T-boerderij met op het achterhuis een rietgedekt wolfsdak en op het voorhuis een rietgedekt schildak. De vensters van de voorgevel zijn bekroond met segmentbogen met gepleisterde boogvelden. Het venster in het dakschild is vrij recent. De boerenplaats werd al in 1405 vermeld; de persoonsnaam Rensink kwam al in 1320 in de historische geschriften voor. In 1992 werden bij proefboringen resten aangetroffen van 12de- of 13de-eeuwse bewoning en mogelijk zelfs van een omgrachte nederzetting. Nu behoort het bij landgoed De Poll. (RM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

Winterakkers, Deventerweg 23

Bouwjaar: rond 1850
Hallehuisboerderij met links in de voorgevel is een lage toegangsdeur, wat vermoedelijk duidt op een dubbele bewoning van dit huis in het verleden. Geheel rechts een opkamervenster boven een kelder, waarvan het venster in de rechterzijgevel te vinden is. Rechts van de deeldeuren in de achtergevel is een klein kippengat, als toegang naar het nachtverblijf van deze dieren op de hilde. De vierkante deur rechts was voor de varkens. Het erf is landschappelijk gezien fraai gelegen op het landgoed De Poll, waartoe het behoort. (RM))

De Korte Bree, Deventerweg 27

Bouwjaar: tussen 1800-1850
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De rechterzijgevel is gewijzigd in 1952. Bij de boerderij staat een bakhuisje met een pannengedekt zadeldak en een forse schoorsteen. Het pand behoort bij landgoed De Poll. Het boerderijtje is fraai in het landschap gelegen en maakt vanwege zijn betekenis als ferme ornee (agrarisch landschap dat tegelijkertijd wordt beschouwd als deel van het esthetische (park)landschap) deel uit van de beleving van het landgoed. Dit geldt ook voor de andere boerderijtjes op het landgoed De Poll. (RM) 

Bijbehorend monument: bakhuisje (GM)

De Gietelse Brouwerij, Deventerweg 28

Monument Deventerweg 28

Bouwjaar: 19de eeuw met een kern uit 1650-1700
T-boerderij waarvan het voorhuis witgepleisterd is. De kelders hieronder zijn mogelijk zeer oud. In de 15e/16de en 17de eeuw stond hier een herberg genaamd Nimweghen, dat toen de vaste vergaderplaats van het Gietelse markegericht was. Vanaf het einde van de 17de eeuw werd er een brouwerij gevestigd; het restant van een rosmolen op de deelvloer (een cirkelvormig klinkerpad voor het paard) verwijst hier nog naar, evenals de huidige naam die toen in zwang kwam. De brouwerij brouwde bier voor o.a. kasteel Bussloo en De Poll. (RM)

Doorrijschuur bij de Gietelse Brouwerij, Deventerweg 17A

Bouwjaar: vóór 1827
Doorrijschuur, oorspronkelijk behorende bij de Gietelsche brouwerij aan de overzijde van de weg. De combinatie van boerderij-herberg met een doorrijschuur daartegenover trof men vaker aan. De doorrijschuur staat op het landgoed De Poll. De zijgevel aan de Deventerweg is blind, de zijgevel aan de andere zijde heeft een houten deur. Beide korte gevels bevatten dubbele inrijdeuren. Paard en wagen konden een doorrijschuur aan één zijde binnenrijden, in de schuur gestald worden en bij vertrek de schuur aan de andere zijde weer verlaten. (RM)

De Hoek, Deventerweg 30

Monument Deventerweg 30

Bouwjaar: tussen 1739 en 1827
Dienstwoning op het landgoed De Poll, bestaande uit een achterhuis met een dwarsgeplaatst voorhuis. In 1935 is rechts aan de voorgevel een gedeelte aangebouwd, zodat er een L-vormige plattegrond ontstond. Het pand heeft enige tijd dienst gedaan als boswachterswoning. De naam werd voor het eerst vemeld in 1739 als een katerstede in het buurschap Gietel. De naam kan verwijzen naar de ligging op de hoek met de Zandstraat of naar het driehoekige perceeltje dat bij het pand lag. (RM)

Bijbehorend monument: pomp met kast (GM)

Weerdshuisje, Deventerweg 44

Monument Deventerweg 44

Bouwjaar: tussen 1800-1850
Hallehuisboerderij met oorspronkelijk een rietgedekt maar tegenwoordig een pannengedekt wolfsdak. In het bovenlicht boven de voordeur bevindt zich een gietijzeren levensboom. De voorgevel bevat in het midden een twaalf-ruitsschuifraam en aan beide zijkanten van de voorgevel een negen-ruitsschuifraam. Bovenin de gevel een klein venster op de plaats van het luik naar de zaadzolder. (RM)

Gereformeerde Kerk, Enkweg 1

Monument Enkweg 1

Bouwjaar: ca. 1850, huidige verschijning uit 1896
Zaalkerk, oorspronkelijk gebouwd als koetshuis bij het aanpandige herenhuis. In 1896 werd het pand verbouwd tot een kerkgebouw voor de gereformeerde kerkgemeenschap in Voorst. Het herenhuis functioneerde vanaf die tijd als pastorie. In de gevels zijn nog diverse sporen van het koetshuis zichtbaar, zoals gevelankers en korfbogen. Centraal tegen de voor- en beide zijgevels staat een portaal; die van de voorgevel is wat rijker verfraaid dan die van de zijgevels. De grote vensters zijn voorzien van decoratieve vensteromlijstingen. (RM

Woonhuizen, Enkweg 5 t/m 27 (oneven nummers)

Bouwjaar: 1949-1950
Zes dubbele woonhuizen met schuurtjes, ontworpen door de Twellose architecten F. Bos en D. Stelling, in opdracht van de Woningbouwvereeniging 'Gemeente Voorst'. De woningen zijn gebouwd in de stijl van de Delftse School in een tuindorpachtige sfeer. De panden zijn kenmerkend voor de sociale woningbouw op het Gelderse platteland vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn met vakmanschap en traditionele bouwmaterialen ontworpen en gebouwd, met ruimte voor een moestuin, kolenhok en varkensstal of kippenren. (GM)

De Zwaan, Enkweg 44

Monument Enkweg 44

Bouwjaar: 1740
Achtkantige bovenkruiende stellingmolen met een houten, rietgedekte romp op een gemetselde voet. Het was oorspronkelijk een pelmolen uit Uithuizen (Groningen). In 1904 werd de in 1740 gebouwde molen (door P. Sibbels de Vries) in onderdelen per schip naar Voorst getransporteerd en achter de stoommaalderij aan de Enkweg opgebouwd. Deze maalderij maalde wel een gelijkmatige kwaliteit meel, maar was duur in gebruik (hoge brandstofkosten) en vereiste veel vakkennis. Vernoemd in 1967 naar molenaarsdochter Zwaantje. (RM)

Groot Bornink, Gravenstraat 2

Monument Gravenstraat 2

Bouwjaar: vóór 1827
Boerderijcomplex met als kern een hallehuisboerderij. Het voorhuis hiervan is vóór 1827 aan de rechterzijde uitgebouwd, zodat een L-vorm (krukhuis) ontstond. Het achterhuis werd in 1838 uitgebreid. Later kwam ter linkerzijde van het voorhuis een lage uitbouw met hierachter een potstal, parallel aan het achterhuis. Het boerengoed werd al vermeld in 1357. De boerderijnaam komt van de veldnaam Borne (=begin van een waterloop of bron). De vele bouwsporen op de boerderijmuren wijzen op een paar eeuwen bouwgeschiedenis. (GM)
 

Bartelhofstede, Haanstraat 4

Monument Haanstraat 4

Bouwjaar: ca. 1770 (achterhuis), 1900 (voorhuis)
T-boerderij waarvan het voorhuis uit 1900 dateert. De boerenplaats werd voor het eerst vermeld in 1719 als katerstede en werd vanaf 1770 beschreven als 'erf en goed'. Vermoedelijk dateert het achterhuis, dat later verhoogd werd, uit die tijd. De boerderij ligt fraai op het landgoed De Poll en had de namen Bartenhofstede, Rattenhofstede en Muizengat. Opmerkelijk is dat zo'n 500 m verderop de boerderij de Muishouwershofstede lag. Saillant detail: in 1767 overleed Aaltjen Willems in het Moesegat op 110-jarige (!) leeftijd. (GM)

De Kempe, Haanstraat 6

Monument Haanstraat 6

Bouwjaar: vóór 1800
Krukhuis, geheel rietgedekt. Vermoedelijk is het gedeelte links van het voorhuis een restant van een spieker. Het was oorspronkelijk veel hoger en de gevels vertonen allerlei restanten van oudere gevelinvullingen. De rest van de boerderij is hier dan later tegenaan gebouwd. De boerderij ligt fraai op het landgoed De Poll. De boerenplaats werd voor het eerst vermeld in 1405 in het goederenregister van de abdij van Prüm. Het werd toen ten Campe genoemd. Later burgerde ook de naam Veldwijk in. (GM)

Het Hengelder, Hengelderweg 7

Bouwdatum: ca. 1850
Dit 19de-eeuwse boerderijcomplex bestaat uit een boerderij met een schuur, een vierroedige schuurberg (typisch voor de gemeente Voorst) en een bakhuisje. Het exterieur is redelijk gaaf bewaard gebleven en ook in het interieur zijn nog veel oorspronkelijke onderdelen behouden gebleven. Aan de schuur is een endskamer gebouwd. Samen met de erfbeplanting is dit ensemble een beeldbepalend element in het landschap van Noord-Empe. De naam werd al in de 15de eeuw gebruikt als veldnaam. (GM)

De Leusbosch, Hoenweg 8

Monument Hoenweg 8

Bouwjaar: tussen 1600-1650
Hallehuisboerderij, karakteristiek op een terp gelegen. Voor de voorgevel staan drie oude leilinden. Het was één van de oudste en belangrijkste boerenplaatsen op de Voorster klei. Van 1442 tot 1838 was de Leusbosch via een schenking verplicht een jaarrente (van 12 oude Frankrijkse schilden/38 gulden, 12 stuivers en 8 penningen) te betalen aan een Zutphens gasthuis, bestemd voor rogge en haring voor de armen. De gebinten dateren uit de eerst helft van de 17de eeuw. Vermoedelijk had de boerderij oorspronkelijk muren van vakwerk; in de 18de en 19de eeuw werden de muren versteend. (GM)

Het Hoen, Hoenweg 9

Monument Hoenweg 9

Bouwjaar: 1667
T-boerderij met een gepleisterd voorhuis. De muurankers op de voorgevel geven 1667 aan. Het voorhuis wordt gesloten door een pannengedekt schilddak. De voordeur in de voorgevel is 19de-eeuws. Naast het achterhuis is een landbouwschuur gebouwd. Het Hoen is een hoog gedeelte in het gebied de Voorsterklei; hoen is vermoedelijk een samentrekking van hogen (hoog). Al in 1357 was er een 'bona (=goed) oppen hoen', dat in 1405 werd ingeschreven als het goed ten Hoen. De boerenplaats ligt op een oude oeverwal. (RM)

De Keizershof, Keizershofweg 3

Monument Keizershofweg 3

Type: boerderij
Bouwjaar: 1652-1653
Hallehuisboerderij met een zadeldak dat aan de achterzijde gewolfd is. De voorzijde van de boerderij heeft een markante hoge puntgevel. Het metselwerk dateert uit ca. 1740, en aantal gebinten uit 1652-1653. De boerderij heeft meerdere namen gehad: Agneshofstede, Roskam(p) en, vanaf 1732, de huidige naam de Keizershof. Een korte tijd in de 18de eeuw was in het pand tevens een herberg gevestigd. De boerderij is gesitueerd aan de rand van het dorp Voorst, met uitzicht over de Voorsterklei en de IJsselvallei. (RM)

Groot Oerink, Kerkstraat 29

Monument Kerkstraat 29

Bouwjaar: 1882, mogelijk ouder
T-boerderij. Het voorhuis heeft een pannengedekt schilddak met daaronder een brede fries met lage vensters die uitkomen op de zaadzolder. Aanpandig en parallel aan het achterhuis een landbouwschuur; beide hebben wolfsdaken en zijn verfraaid met decoratief gesneden windveren. Het achterhuis heeft tevens een uilebord. De boerderijnaam werd al vermeld in 1326. Oerink was één van de 19 boerderijen in Voorst die vanuit de Hof te Voorst werden beheerd. In 1882 vond een her- of verbouw plaats, waarna de naam Groot Oerink ontstond. (RM)

Ruïne Slot Nijenbeek, Nijenbeekseweg

Monument Nijenbeekseweg

Bouwjaar: tussen 1200 en 1300, mogelijk ca. 1230
Vierkante donjon of woontoren, gelegen in de uiterwaarden van de IJssel. Het lag zeer strategisch aan de rivier en bovendien nabij de grens met het Oversticht. Het kasteel heeft zich door de tijd heen uitgebreid met o.a. een voorburcht, een ringmuur met weergang en een poortgebouw met traptoren. Delen hiervan werden later weer afgebroken, bijv. de voorburcht in 1523. Het kasteel heeft een markante functie vervuld in de regionale Gelderse geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog is het pand zwaar beschadigd geraakt. (RM)

Huize de Poll, Poll-laan 5

Monument Poll-laan 5

Bouwjaar: 1611, met een 16de-eeuwse kern
Landhuis in classicistische stijl dat in drie bouwfasen (1611, 1636 en vóór 1730) tot stand is gekomen en nog resten van een 16de-eeuwse voorganger bevat. De huidige vensters met de geprofileerde omlijstingen en de ingangspartij met Ionische pilasters en het bordes dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het landhuis werd ook wel de Nieuwe Poll of Huis te Gietelo genoemd en is gelegen tegenover de Oude Poll, aan de andere kant van de waterplas (een wiel). Het landhuis wordt omringd door een landschapspark. (RM)

Bijbehorende monumenten: historische park- en tuinaanleg, paardenstal, werkschuur, houtloods, moestuinmuur met kas, koude bakken, kozakkenhut, zonnewijzer en natuurstenen pijlers (RM)

De park- en tuinaanleg van De Poll bevat nog enkele 17de-eeuwse laanelementen en verder een fraaie landschappelijke aanleg uit het begin van de 19de eeuw. Er is een karakteristieke afwisseling van open en gesloten ruimtes. De slingerende Bandijk is als een 'natuurlijk' element in de parkaanleg opgenomen en ook van de oude IJsselarm is gebruik gemaakt. Slingerpaden bieden vergezichten over het agrarisch landschap buiten het park, de boerderijen fungeren als zichtpunten. Het ontwerp uit 1812 is van landschapsarchitect Hendrik van Lunteren.

De Poll is een complex rijksbeschermde buitenplaats.

Mon Repos of Villa Johanna, Rijksstraatweg 18

Monument Rijksstraatweg 18

Bouwjaar: 1908
Villa met serre, ontworpen en gebouwd door timmerman/aannemer G. W. Hendriks. Het pand is verfraaid met siermetselwerk in een zachtrode kleur, de kleur die ook de voegen hebben. De voorgevel bevat een markante middenpartij. Dit pand, waarin Hendriks zelf woonde, maakt deel uit van een drietal villa's naast elkaar die hij zelf ontwierp, alle opgetrokken uit witte kalkzandsteen (net nieuw ontwikkeld bouwmateriaal), afkomstig van de Apeldoornse kalkzandsteenfabriek Alba. Zie ook Rijksstraatweg nr. 20. (GM)

Villa, Rijksstraatweg 20

Monument Rijksstraatweg 20

Bouwjaar: 1908-1909
Witgepleisterde villa met serre die door timmerman/aannemer Hendriks ontworpen en gebouwd is. In 1904 had hij hier een stoomtimmerfabriek neergezet die ca. 1907 afbrandde. In plaats van de fabriek bouwde hij toen drie villa's. De asymmetrische voorgevel van dit pand is van een type dat karakteristiek is voor deze periode. Het huis is rijk gedetailleerd met o.a. siermetselwerk, een bijzonder gevelteken (twee zwanen), een sierlijk Frans balkon en druiventrosmotieven op de sluitstenen. Zie ook Rijksstraatweg nr. 18. (GM) 

Bijbehorend monument: koetshuis (GM)

Bakkerij Bril, Rijksstraatweg 24

Monument Rijksstraatweg 24

Bouwjaar: tussen 1828 en 1844
T-boerderij waarin ook een winkel-woonhuis met bakkerij is gevestigd. Tenminste vanaf 1852 wordt door de familie Bril in het pand brood gebakken. De boerderijfunctie verdween in 1945. De voorgevel van het nieuwe aanpandige woonhuis linksachter was de zijgevel van een voormalige schuur (ca. 1900). Aan de rechterzijde staat een schuingeplaatste schuur. Het complex is markant gelegen aan een driesprong van rijkswegen in de richtingen van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. (GM)

Bijbehorend monument: schuur (GM)

Tolhuis, Rijksstraatweg 34

Monument Rijksstraatweg 34

Bouwjaar: tussen 1814 en 1827
Voormalig tolhuisje aan de Rijksstraatweg. Op deze verharde rijksweg van Apeldoorn over Voorst naar Zutphen werd tot 1900 tol geheven. Daarna verkocht de staat het pand aan het landgoed Beekzicht. Het pand heeft één verdieping en is afgesloten met een pannengedekt zadeldak tussen twee puntgevels. Op de gevel is een bewegwijzering geschilderd met daarin de afstand in kilometers naar Zutphen (7,1), Deventer (9,6) en Apeldoorn (13,33). (RM)
 

De Adelaar, Rijksstraatweg 49

Monument Rijksstraatweg 49

Bouwjaar: 1609, mogelijk 1572
Hallehuisboerderij achter een veel ouder dwarsgeplaatst voorhuis met een puntgevel (noordzijde) en een Gelderse topgevel (zuidzijde) met hierin twee wapenstenen. De oorspronkelijke naam Nattelt duidt op een nat terrein en is afkomstig van een noordelijk gelegen gebied. Het is niet bekend waarom vanaf de 17de eeuw de naam Adelaar werd gebruikt. Mogelijk betreft de bouw in 1609 een herbouw. De Adelaar was één van de eerste boerderijen in de gemeente Voorst die in steen werd gebouwd. De hoeve hoort bij het landgoed Beekzicht. (RM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur (GM)

Ruimzicht, Rijksstraatweg 69

Monument Rijksstraatweg 69

Bouwjaar: 1917
Villa, ontworpen door de Apeldoornse architect J.A. Heuvelink in opdracht van mevrouw G.A. Brands Meijs, op de fundamenten van een voorganger. De voorgevel bevat een risalerende middenpartij met daarin de entrée, die benadrukt wordt door pilasters ter weerszijden van de deur en een gestucte rondboog boven het bovenlicht. Op de eerste verdieping een natuurstenen balkon en boven de balkondeuren de tekst '19 RUIMZICHT 17'. De middenrisaliet wordt bekroond met een geveltop met stucwerk. Aan de rechterzijde een serre. (RM)

Klein Wiarda State, Rijksstraatweg 72

Monument Rijksstraatweg 72

Bouwjaar: 1910
Villa in rijke eclectische stijl naar ontwerp van de Apeldoornse architect J.A. Heuvelink in opdracht van de heer A. Mentz. Rechts in de voorgevel de hoofdpartij met erker en balkon. Boven de balkondeuren een gevelsteen met de naam Klein Wiarda State. Hiernaast een boogfries met daarboven vakwerk. Het dakoverstek is afgewerkt met windveren en topgevelversiering. Linksvoor in het pand een afgeschuinde hoekpartij met balkon en een gevelsteen met het jaartal 1910. De rechterzijgevel bevat de ingang en twee gebrandschilderde ramen. (RM)

Prieel van Klein Wiarda State, bij Rijkstraatweg 72

Bouwjaar: ca. 1910
Prieel, behorende bij de villa Klein Wiarda State, ontworpen door de architect J. A. Heuvelink uit Apeldoorn. Een opmerkelijk en voor de gemeente Voorst uitzonderlijk prieel met een typische detaillering en materiaalgebruik. Rondom de vensters is in het hout een visgraatmotief aangebracht terwijl de voorgevel opengewerkt is. De houten beplating van de achtergevel is in een later stadium aangebracht ter versteviging. Het houten prieel is illustratief voor de ontwikkelingen in de tuinarchitectuur in de vroege twintigste eeuw. (GM)

T-boerderij, Rijksstraatweg 90

Monument Rijksstraatweg 90

Bouwjaar: 1889
T-boerderij, gebouwd door de eerste eigenaar/bewoner en metselaar Johan Carmighelt. Het nu witgeschilderde pand is verfraaid met o.a. hoekpilasters met gepleisterde motieven, een fries en siermetselwerk. De centraal in de voorgevel geplaatste risalerende middenpartij bevat een portiek met daarin de toegangsdeur. De gevelindeling van het achterhuis is grotendeels gewijzigd doordat de agrarische functie vervangen is door een woonfunctie. (GM)

Huize Kerkzicht, Rijksstraatweg 100

Monument Rijksstraatweg 100

Bouwjaar: ca. 1840
Villa met T-vormige plattegrond. De symmetrische voorgevel bevat een middenpartij met daarin de entrée. Vóór de vleugeldeuren een gewijzigd bordes (o.a. de trappen zijn verdwenen). In het bovenlicht bevindt zich een smeedijzeren levensboom. Zowel de ingangspartij als het venster daarboven hebben een houten omlijsting. Aanpandig aan de villa is een stalgebouw met een mansardedak. Het pand is markant gesitueerd aan de Rijksstraatweg tegenover de Kerkstraat. (RM)

Bijbehorend monument: koetshuis (RM)

Enkstein, Rijksstraatweg 102

Monument Rijksstraatweg 102

Bouwjaar: 1855
Witgepleisterd landhuis, met een lage benedenverdieping en daarboven de bel-etage. In de rechterzijgevel bevindt zich de ingang, waarvoor een portiek met Dorische zuilen. Op het portiek ter hoogte van de eerste verdieping een balkon. Boven de balkondeuren bevindt zich nog een venster. De symmetrische voorgevel bevat grote vensters op de bel-etage, met een decoratie boven het middelste venster. In het dakschild een dakkapel met gedecoreerde vleugelstukken. Het landhuis maakte deel uit van de buitenplaats Enkstein. (RM))

Pastorie, Rijksstraatweg 108

Monument Rijksstraatweg 106A

Bouwjaar: 1847
Villa, verfraaid met neo-classicistische elementen. Het pand werd gebouwd voor de onderwijzerszoon E. J. Middelbeek en is later achtereenvolgens bewoond geweest door de artsen H. Wiggers en J. B. Vermijde. In 1896 kwam het geheel in bezit van de gereformeerde kerkgemeenschap van Voorst. Het aanpandige koetshuis werd verbouwd tot kerkgebouwtje terwijl het huis o.a. functioneerde als pastorie. Het geheel ligt karakteristiek op een lichte verhoging, achter een bakstenen tuinmuurtje, aan een belangrijk kruispunt in Voorst. (GM)

De Roskam, Rijksstraatweg 182

Monument Rijksstraatweg 182

Bouwjaar: tussen 1750 en 1800
T-boerderij. Het achterhuis is rond 1900 met één gebintvak ingekort. Het pand, dat tot eind jaren '90 van de vorige eeuw eeuwenlang bewoond is geweest door de familie Barmentloo, was vroeger tevens een herberg. Bijbehorend een pomp met een houten pompkast. De boerderij is karakteristiek gelegen, dicht op de straat, bij de zuidelijke toegang van het dorp Voorst. De naam is afkomstig van de oudere veldnaam roskamp (=paardenweide). (GM)

Bijbehorend monument: pomp met kast (GM)

Openbare School, Schoolstraat 14

Monument Schoolstraat 14

Bouwjaar: 1908
Voormalige openbare school van Voorst die tegenwoordig dienst doet als dorpshuis. De gevels zijn verfraaid met o.a. gepleisterde pilasters. De symmetrische voorgevel bevat de hoofdtoegang met dubbele deuren en ter weerszijden daarvan een vensters. Het eerste schoolgebouw van Voorst werd in 1784 of 1814 gebouwd. Dit pand werd vervolgens diverse malen uitgebreid en gewijzigd totdat het in 1908 vrijwel geheel vernieuwd werd zodat het huidige aanzicht tot stand kwam. Gedurende de 20ste eeuw is het pand verder intern verbouwd. (GM)

Nederlands hervormde Kerk, Schoolstraat 16

Monument Schoolstraat 16

Bouwjaar: tussen 1400-1450
Nederlands hervormde kerk, oorspronkelijk rooms-katholiek. Van een (vermoedelijk houten) kerk in Voorst is al sprake in 893. In de 15de eeuw is het huidige gotische gebouw gebouwd in drie fasen: eerst het koor, daarna het schip en de traptoren en ten slotte de uitbreiding langs de noordzijde van het koor. De kerk is opgetrokken uit baksteen en aan de buitenkant bekleed met tufsteen. In de kerk bevinden zich o.a. een fresco uit 1566, drie grafkelders, grafzerken vanaf de 16de eeuw, een preekstoel uit 1637 en een orgel uit 1843. (RM)

Bijbehorend monument: kerktoren
Toren van de Nederlands hervormde kerk, daterend uit de 12de eeuw. Bij deze geheel in tufsteen opgetrokken romaanse toren hoorde mogelijk een eveneens tufstenen 12de-eeuwse kerk als voorganger van de huidige kerk. Met het bouwmateriaal hiervan zou dan de huidige kerk bedekt zijn. In de toren een grote klok, gemaakt door Gerryt Schimmel uit Deventer in 1678 en een kleine klok met randschrift Soli Deo Gloria, gemaakt door Gerhart Schimmel uit Deventer in 1680. (RM)

De Goede Rede, Schoolstraat 25

Monument Schoolstraat 25

Bouwjaar: 1912
Villa in de voor deze periode karakteristieke overgangsstijl, beïnvloed door de chaletstijl, de neo-renaissance en het rationalisme. De villa is gebouwd in opdracht van de dames H. van der Water naar ontwerp van de Apeldoornse architect J.A. Heuvelink. Het pand heeft een asymmetrische plattegrond en is rijk gedetailleerd en verfraaid. Links aan de voorgevel een erker met daarop een balkon. In de topgevel vakwerk en siermetselwerk. Aan de Schoolstraat bevindt zich een hek van smeedijzer met hardstenen pilaren. (RM)

De Olde Wheme, Schoolstraat 31

Monument Schoolstraat 31

Bouwjaar: 1602
Voormalige pastorie (Olde Wheme=oude pastorie), waarschijnlijk gebouwd op de fundamenten van zijn afgebrande voorganger. De voorgevel heeft een middenpartij met daarin de entree. Tegen de rechterzijgevel staat een veranda met siersmeedwerk. Het aanpandige koetshuis is uit 1846 toen een notaris het pand bewoonde. Oorspronkelijke onderdelen als gewelfde kelders, monumentale binnendeuren, stucplafonds en een oude stookplaats zijn nog aanwezig, evenals een paardenruif en een fraaie kapconstructie in het koetshuis. (GM) 

Bijbehorend monument: pomp met kast (GM)

De Ossekamp, Tuinstraat 75

Monument Tuinstraat 75

Bouwjaar: 1770, mogelijk veel ouder
Hallehuisboerderij die deels gepleisterd is. De boerderij is aan de rechterzijde verbreed en het voorhuis is aan de linkerzijde iets uitgebouwd. Mogelijk slaan de muurankers op de voorgevel met het jaartal 1770 op één van deze uitbreidingen en is de kern van de boerderij nog veel ouder. De boerenplaats bestaat al tenminste sinds 1405. Aanvankelijk had de boerderij de naam Klein Soeren (Lutticke Zuyren) omdat het een afsplitsing was van (Groot) Soeren. Vanaf 1491 werd het ook wel Ossenkamp (een veldnaam) genoemd. (GM)

De Middelbeek, Voorsterklei 5

Monument Voorsterklei 5

Bouwjaar: tussen 1700 en 1800
Boerderijcomplex, bestaande uit een hallehuisboerderij met dwars daarop een witgepleisterd woonhuis, dat ooit gebouwd is als 'zeer vrolijk zomerverblijf met vier beneden- en bovenkamers en vele vereischte gemakken'. De woonfunctie van de boerderij is verdwenen maar de indeling van de witgepleisterde voorgevel en de grote vensters verwijzen hier nog naar. De eerste vermelding van het goed dateert uit 1537. Het complex ligt op een terp op de Voorsterklei, vlakbij een oude meander van de Voorsterbeek. (GM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur

Sinderen, Voorsterklei 9

Monument Voorsterklei 9

Bouwjaar: 1832 of 1880
Gepleisterde boerderij met spitsboogvensters, gelegen op een middeleeuwse terp. Hier stond ooit een kasteel, voor het eerst vermeld in 1356. Het werd in 1390 in opdracht van Eduard van Gelre afgebroken (het bouwmateriaal werd in de Zutphense stadsmuren verwerkt), hoewel het kasteel daarna nog groter en imposanter herbouwd werd. Het goed was het middelpunt van de buurschap Sinderen, dat al in 960 bestond. Het tot landhuis ver/herbouwde huis Sinderen werd in 1830 afgebroken. Nadien kwam er de huidige boerderij. (RM)

De Wellenstein, Voorsterklei 12

Monument Voorsterklei 12

Bouwjaar: tussen 1860 en 1872
T-boerderij. In de voorgevel een risalerende middenpartij met de ingang en twee vensters. Onder het dak een geprofileerde daklijst die onderbroken wordt door een modern dakvenster. De bovenlichten in het voorhuis bevatten glas-in-lood. Oorspronkelijk in de linkerzijgevel dubbele deuren met een bordes. Het achterhuis heeft een pannengedekt wolfsdak. Ter linkerzijde bouwde de plaatselijke meester/timmerman G. Leusink in 1924/25 een voor die periode karakteristieke landbouwschuur. De boerderij ligt fraai in het landschap. (GM)

De Heetcole, Voorsterklei 17

Monument Voorsterklei 17

Bouwjaar: tussen 1575-1625
T-boerderij. Uit de bouwtijd zijn o.a. de overwelfde kelder en de unieke kapconstructie van het voorhuis met de zeer zeldzame merktekens van rood krijt. Uit de 18de eeuw dateren het aangebouwde achterhuis (1758), de muren (vernieuwd) en de verhoging en verbouwing van de kap van het voorhuis (een schilddak, vermoedelijk hiervoor een zadeldak tussen twee topgevels). In de 19de eeuw werd het voorhuis rechtsboven verbouwd tot knechtenkamer en werd de rechterzijde iets uitgebouwd. De schuur dateert uit ca. 1675-1725. (GM)

Groot Hissink, Watergatstraat 3

Monument Watergatstraat 3

Bouwjaar: 1838
T-boerderij. Onder het voorhuis zijn gewelfde kelders. De wijziging/dichtzetting van enkele zolderramen en de dakkapel dateren uit 1957. De achtergevel bevat muurankers met het jaartal 1838; het jaar waarin de boerderij vergroot werd. Op het nokeinde een uilenbord. Naast de boerderij staat een oude landbouwschuur. De boerenplaats komt al in 1405 voor in het register van de St. Salvadorabdij in Prüm. De toevoeging 'Groot' aan de boerderijnaam 'Hissink' (afkomstig van een persoonsnaam) dateert vanaf 1838. (GM)

Bijbehorend monument: landbouwschuur (GM)

Herenhuis, Wilhelminaweg 7

Monument Wilhelminaweg 7

Bouwjaar: 1912
Herenhuis, gebouwd naar ontwerp van J. Linthorst voor A. H. Hartsuiker. Het huis heeft in de voorgevel in risalerende middenpartij met daarin een portiek met de voordeur. De deels gemoderniseerde achtergevel heeft enkele kleine oorspronkelijke vensters. Het pand is fraai gedecoreerd met siermetselwerk in een gele kleur baksteen, zoals te zien is bijvoorbeeld in de boogvelden boven de vensters, in de topgevel en in het fries. Vanaf 1960 is de voorgevel door een winkelaanbouw een tijd lang aan het oog ontrokken geweest. (GM)

vm. Onderwijzerswoning, Wilhelminaweg 10

Monument Wilhelminaweg 10

Bouwjaar: tussen 1850-1900
Witgepleisterd dorpspand met een pannengedekt afgeplat schilddak. Centraal in de voorgevel de ingang met een deur, verfraaid met kussenpanelen en siersmeedwerk. De linkerzijde van het pand heeft een omstreeks 1900 aangebouwde houten erker op stenen voet. Het pand is bewoond geweest door de bekende onderwijzersfamilie Reicholt en is karakteristiek gelegen in de nabijheid van o.a. de kerk, de Olde Wheme (pastorie) en de school. (GM)

De Rageboom, Wilhelminaweg 16-18

Monument Wilhelminaweg 16-18

Bouwjaar: tussen 1800-1825
Boerderij bestaande uit twee evenwijdige aanpandige achterhuizen met een breed voorhuis hiervoor, zodat vierkant huis met een U-vormig dak ontstaat. De boerderijnaam werd voor het eerst vermeld in 1648 maar het is niet duidelijk waar de naam vandaan komt. De groen-wit-rode kleurstelling van de luiken verwijst naar het eigendom van de familie Resius. (RM)

Kootwijk, Zandstraat 7

Monument Zandstraat 7

Bouwjaar: vóór 1827
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De boerderij hoort bij het landgoed De Poll en is zeer fraai gelegen in het landschap. Op de deur in de zijgevel en op de luiken is een rond blauw-wit ornament geschilderd als verwijzing naar het wapen van het landgoed. Op de zolderverdieping bevindt zich een zaadzolderluik. De deel- en mestgangdeuren in de achtergevel hebben houten kozijnen, bekroond met segmentbogen. Bij de deeldeuren een stiepelpaal en schamppalen. Tegen het huis staat een pomp met een houten pompkast. (GM)

Den Hanekamp, Zandstraat 14

Monument Zandstraat 14

Bouwjaar: tussen 1749-1827
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De vensters en deur in de voorgevel zijn verfraaid met een boogveld onder een segmentboog. Bij het pand staat een pomp met een houten pompkast en een vijf-roedige steltenberg. Het boerderijtje hoort bij landgoed De Poll. De naam werd voor het eerst vermeld in de historische geschriften in 1749 en is vernoemd naar de veldnaam Hanekamp. Dit perceel was gelegen aan het Gietelse Veld en wordt vanaf 1677 in de historische geschriften genoemd. (GM)

Bijbehorende monumenten: pomp met kast en vijfroedige kapberg (GM)

De Middelburg, Zandwal 1

Monument Zandwal 1

Bouwjaar: tussen 1700-1800
T-boerderij met een 18de-eeuws voorhuis en een stalgedeelte uit 1863. Het erf is omgeven door een houtwal. Het voorhuis wordt afgesloten met een rietgedekt schilddak. In de voorgevel een smalle middenrisaliet. De boerenplaats komt voor het eerst in de historische geschriften voor in 1535. Het 'burg' in de naam verwijst niet naar burcht maar naar barch, dat een hoogte is. Bij de boerderij stond een spieker die vóór 1832 is afgebroken. Rond 1860 werd de boerderij verbouwd en in 1985 gerestaureerd. (RM)Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data