Monumenten Wilp

Alle gemeentelijke en rijksmonumenten in Wilp zijn op deze pagina, gerangschikt op straatnaam, weergegeven. Voor elk monument zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven. Tevens is ieder monument voorzien van een statusaanduiding, namelijk 'RM' voor Rijksmonumenten en 'GM'  voor Gemeentelijke monumenten. Het exacte bouwjaar van de monumenten is niet altijd bekend. Om deze reden zult u ook vaak globale aanduidingen tegenkomen.

Het Kleine Zand, Buddezand 28

Monument Buddezand 8

Bouwdatum: tussen 1700 en 1750
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. De laat-19de-eeuwse lanterskamer aan de linkerzijde is met pannnen gedekt. De opdrachtgever voor de verbouw in 1820 van het achterhuis van de boerderij was Hendrik Budde, eigenaar en bewoner van de nabijgelegen buitenplaats Het Buddezand. Een gevelsteen in de achtergevel vermeld o.a. zijn initialen H.B. Bij de boerderij staat een vierroedige steltenberg met ombouw. De naam van de boerderij werd voor het eerst vermeld in 1781 in het Trouwboek van Wilp. (GM)

Bijbehorend monument: 4-roedige steltenberg, nr. 30

De Roskam, Dorpsstraat 36 en 38

Monument Dorpsstraat 36

Bouwdatum: vóór 1827
Dorpspand, onderdeel van een groep historische huizen die samen met de kerk het karakter van de oude dorpskern van Wilp bepaalt. De gevels zijn gepleisterd en hebben een donkere plint. Rechtsachter bevindt zich een aanbouw. Het pand heeft in het verleden op heel afwisselende en frequente wijze onderdak verschaft aan diverse families, ambachten en winkeltjes. Als gevolg hiervan zijn de gevels meerdere malen gemoderniseerd, hoewel het totale karakter van het pand bewaard is gebleven. (GM)

Bethel, Grotenhuisweg 13

Monument Grotenhuisweg 13

Bouwdatum: 1893
Verenigingsgebouw waartegen dwars op de achtergevel zo'n vijf jaar later een beheerderswoning werd gebouwd. De voorgevel bevat een fries en een fraai gedecoreerde risalerende middenpartij. De houten entree is rond 1940 toegevoegd. Hierboven bevinden zich twee gevelstenen met respectievelijk de naam 'Bethel' en '8 februari 1893'. Het pand is gebouwd in opdracht van de dames Crommelin, woonachtig op de Lathmer, ten dienste van zowel christelijke als algemene maatschappelijke activiteiten. (GM)

4-roedige steltenberg, Grotenhuisweg 62

Monument Grotenhuisweg 62

Bouwdatum: 1911
Vierroedige schuurberg die aan drie zijden is uitgebouwd. De kap is met riet gedekt, het dak op de uitbouw met dakpannen. Boven de kap zijn de roeden afgezaagd. Oorspronkelijk was aan de onderzijde een kippenhok, terwijl bovenin rogge en haver werden bewaard. De schuurberg hoort bij de naastliggende boerderij die herbouwd is in 1909. Het object is een karakteristiek voorbeeld van een agrarisch bijgebouw, zoals deze vroeger veel voorkwamen in deze regio (GM)

Huize Grote Noordijk, H.W. Iordensweg 108

Monument H.W. Iordensweg 108

Bouwdatum: tussen 1650 en 1700
Landhuis dat in in diverse bouwfasen tot stand is gekomen. De kern bestaat uit een 17de-eeuwse boerderij die vervolgens met twee lanterskamers en een uitbouw in de 18de eeuw is uitgebreid. In ca. 1807 is het huidige landhuis als voorhuis tegen de boerderij gebouwd. De veranda ter linkerzijde dateert uit ca. 1870. Het landhuis is in neo-classicistische stijl gedecoreerd. Het landhuis met landgoed is vernoemd naar de buurschap Noordwijk waar het in lag. Het voorvoegsel 'Grote' wordt gebruikt ter onderscheid van de Kleine Noordijk. (RM)

Koetshuis bij De Grote Noordijk, bij H.W. Iordensweg 108

Bouwdatum: ca. 1850, met een oudere achtergevel
Koetshuis behorende bij het landhuis Grote Noordijk, waarmee het met de tuinmanswoning een ensemble vormt. De voorgevel is verfraaid met decoratief gesneden windveren en een gevelteken. In het linkergedeelte had de koetsier zijn werkplaats, het rechter gedeelte bevatte diens slaapkamer en een droogloods voor hout, afgesloten met een houten latwerk. In het achterste gedeelte van het pand was de paardenstal. De achtergevel is ouder dan de andere gevels. (GM)

Tuinmanswoning bij De Grote Noordijk, bij H.W. Iordensweg 108

Bouwdatum: ca. 1850
Tuinmanswoning behorende bij het landhuis Grote Noordijk, waarmee het samen met het koetshuis een ensemble vormt. De voorgevel is verfraaid met decoratief gesneden windveren en een gevelteken. De luiken hebben een zandlopermotief in rode en witte kleuren, verwijzend naar de eigenaar van het landgoed. Ter plaatse van de linkerzijgevel staat op het erf een pomp met houten pompkast op een stenen voet. (GM)

Park- en tuinaanleg van De Grote Noordijk, bij H.W. Iordensweg 108

Aanlegdatum: vanaf ca. 1750
De historische park- en tuinaanleg bestaat grotendeels uit een landschappelijke aanleg met graslanden, (wandel)bossen en een paar kleinere boomgroepen en solitaire bomen. Centraal staan het landhuis met de bijgebouwen, de ommuurde voormalige moestuin en een kleine waterpartij. De landschappelijke aanleg op hoofdlijnen is goed bewaard gebleven en de lange geschiedenis van de buitenplaats is in het terrein afleesbaar. Ook een aantal waardevolle delen van de buitenplaats ten oosten van de H.W. Iordensweg maken deel uit van de beschermde aanleg. (GM)

Tuinmanswoning bij De Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 89

Monument H.W. Iordensweg 89

Bouwdatum: ca. 1860
Tuinmanswoning, behorende bij het landgoed De Kleine Noordijk. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit een woongedeelte aan de voorzijde, een stal aan de achterzijde en een hooizolder. Een aantal oorspronkelijke onderdelen zijn bewaard gebleven, zoals de opkamer boven de kelder, bedsteden, de staldeuren en de hooiluiken. (RM)

Huize Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 91

Monument H.W. Iordensweg 91

Bouwdatum: 1856
Witgepleisterd onderkelderd landhuis, verfraaid met neo-classicistische elementen en fraai gedetailleerd gesneden houtwerk. Het landhuis werd gebouwd op de plek van de boerderij de Kleine Noordijk, in opdracht van mevrouw Van Marle-Van Wijck, eigenaar van het landgoed de (Grote) Noordijk. Het was bedoeld als zomerhuis voor haar dochter en diens gezin. De splitsing van het oorspronkelijke landgoed de Noordijk dateert al sinds ca. 1670. Vanuit het huis is er een zichtlijn naar het landhuis de Grote Noordijk aangelegd. (RM)

Bijbehorende monumenten: koetshuis met paardenstal, duiventil annex fazanterie en de historische tuin-en parkaanleg (RM)

De parkaanleg is sterk verweven met de parkaanleg van de Grote Noordijk, zowel qua ontwerp als visueel. Bij de aanleg van het park heeft men bovendien de oudere aanleg, vanouds behorende tot de Grote Noordijk, voor een deel behouden. Vanuit het huis zijn er twee ruime zichtvelden: naar de Grote Noordijk en naar het zuiden. In samenhang met deze zichtvelden zijn aan deze zijden van het huis relatief grote ramen met ongebruikelijk grote ruit-indelingen geplaatst. Verder in het park diverse monumentale boomgroepen, sierheesters, slingerende paden en een voormalige boomgaard en moestuin.

De Kleine Noordijk is een complex rijksbeschermde buitenplaats

Boerderij met schuur, Het Wildezand 5

Monument Het Wildezand 5

Bouwdatum: ca. 1865
Hallehuisboerderij. Het pand maakt onderdeel uit van de buitenplaats Het Schol. In het interieur bevinden zich nog een aantal oorspronkelijke interieuronderdelen. De windveren langs de dakrand zijn fraai gesneden. Bij de boerderij hoort een schuur. Op het erf staan nog enkele fruitbomen als restant van een voormalige boomgaard. Het pand is van belang vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie die de boerderij van oudsher heeft gehad met de buitenplaats. (RM)

Het Lokin, Houtwalstraat 2

Monument Houtwalstraat 2

Bouwdatum: ca. 1850
T-boerderij, karakteristiek gelegen aan de zomerdijk van de IJssel. Het voorhuis heeft een rietgedekt schilddak, het achterhuis een rietgedekt wolfsdak. Door een inwendige verbouwing is de originele voordeur vervangen door een venster. Bij de boerderij lag een loswal (kade waar boten werden gelost), één van de drie in de gemeente Voorst. De boerenplaats is vernoemd naar een persoon met de naam Lokin. Het pand ligt karakteristiek in het dijklandschap langs de IJssel. (GM)

De Hage, Kerkstraat 15

Monument Kerkstraat 15

Bouwdatum: tussen 1851 en 1854
Twee gekoppelde hallehuisboerderijen. Rechtsvooor is een aanpandig woonhuis gebouwd dat qua vormgeving, materiaalgebruik en detaillering afwijkt van de rest. Voorheen waren alle vensters in het woonhuis spitsboogvormig, zoals de vensters op de verdieping nog zijn. In 1879 werd het pand vergroot tot de huidige vorm. De boerderij behoorde tot het landgoed De Heghe of Haghe. (GM)

Bijbehorend monument: pomp met houten omkasting (GM)

De Haghe, Kerkstraat 17

Monument Kerkstraat 17

Bouwdatum: tussen 1878 en 1881
Landhuis, geheel bepleisterd en verfraaid met neo-classicistische elementen. Centraal in de voorgevel de entree, voorafgegaan door een niet-oorspronkelijke veranda. Ter weerszijden van de entree dubbele terrasdeuren. Op de verdieping twee nissen die ooit elk gevuld geweest zijn met een buste. De middelste travee is afgesloten met een topgevel. Aanvankelijk stond hier een eeuwenoud boerderijtje, waaraan begin 19de eeuw een lanterskamer was gebouwd. Dit pand werd afgebroken wegens bouwvalligheid. (GM)

Dorpspand, Kerkstraat 26

Monument Kerkstraat 26

Bouwdatum: vóór 1832
Onderdeel van de groep historische dorpspanden dat met de kerk het karakter van de oude dorpskern van Wilp bepaald. Het pand bleef bij een algehele brand in de dorpskern (1870) gespaard en is gebouwd op en met gebruik van de restanten van de muur om de voormalige begraafplaats rondom de kerk. Het huis is witgepleisterd en heeft o.a. een bakkerij en een postkantoortje gehuisvest. Voor het huis staan twee leilinden. (GM)

Dorpspand, Kerkstraat 31

Monument Kerkstraat 31

Bouwdatum: 1870 of ouder
Dorpspand, onderdeel van een groep historische huizen dat met de kerk het karakter van de oude dorpskern van Wilp bepaald. Het is niet zeker of het pand vóór of na de brand in de dorpskern van Wilp in 1870 is gebouwd. De voorgevel is gepleisterd. Het pand was oorspronkelijk dubbel zo groot en bevatte een deel, een werkplaats, een winkel en dubbele bewoning op de begane grond, met op de zolderverdieping ook woonruimte. Ook is er een café in het pand gevestigd geweest. In 1948 werd het pand gehalveerd. (GM)

Voormalige pastorie, Kerkstraat 33

Monument Kerkstraat 33

Bouwdatum: vóór 1827
Witgepleisterde villa met een schilddak. Het pand deed lange tijd dienst als pastorie bij de Nederlands hervormde kerk. De voorgevel bevat een middenrisaliet met een eenvoudige deuromlijsting. De huidige omvang en vormgeving dateren vanaf het begin van de jaren '60 van de vorige eeuw; bij de verbouwing bleef alleen de benedenverdieping behouden. Oorspronkelijk was er nog een extra gedeelte aan de achterzijde van het pand en liep het dak daar schuin af. Ter plaatse van het huidige terras aan de rechterzijgevel was een serre. (RM)

Nederlands hervormde kerk, Kerkstraat 35

Monument Kerkstraat 35

Bouwdatum: tussen 1000 en 1100
Nederlands hervormde kerk, oorspronkelijk rooms-katholiek. Het is de vermoedelijke opvolger van een door Lebuïnus gestichte houten kapel uit 765. De kerk bestaat uit een toren (12de eeuw), een eenbeukig romaans tufstenen schip (11de eeuw) en een hoger, laat-gotisch koor (16de eeuw), dat tijdens een restauratie (1949-1953) zijn netgewelf terugkreeg. In de kerk zijn twee 16de-eeuwse grafzerken en twee herenbanken uit eind 17de eeuw. De kerk is één van de oudste in Nederland en ligt karakteristiek vlak achter de IJsseldijk. (RM)

Bijbehorend monument: kerktoren
Toren van de Nederlands hervormde kerk, daterend uit ca. 1100-1150 met latere verbouwingen. Het onderste tufstenen gedeelte is het oudst. Het bakstenen gedeelte met de naaldspits dateert uit de tijd van de bouw van het koor, namelijk de 16de eeuw. (RM)

De Bosmansplaats, Knibbelallee 3

Monument Knibbelallee 3

Bouwdatum: 1826
Hallehuisboerderij met in de gepleisterde voorgevel spitsboogvensters en muurankers met het jaartal 1826. De boerderij is nu in gebruik als jeugdsoos Pampus. De boerenplaats werd voor het eerst vermeld in historische geschriften in 1779; de 18de-eeuwse fundamenten van deze voorganger zijn nog aanwezig naast het gebouw. Het pand is gebouwd in opdracht van de Deventer stadsontvanger Adam van Doorninck, die samen met twee anderen in 1820 landgoed De Lathmer kocht. Hiertoe zou het precies een eeuw (1826-1926) behoren. (RM)

Poortgebouw en koetshuis bij De Lathmer, Lathmerweg 3

Monument Lathmerweg 3

Bouwdatum: 1919
Poortgebouw en koetshuis. Het gebouw heeft een L-vormige plattegrond. In de lange vleugel bevindt zich de poort. Het interieur is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van een complex in neo-renaissancestijl, naar ontwerp van M.A. en J. van Nieukerken. (RM)

De Lathmer, Lathmerweg 5

Monument Lathmerweg 5

Bouwdatum: 1911
Landhuis met een L-vormige plattegrond, naar ontwerp van de gebroeders Van Nieukerken in opdracht van C. Crommelin. De naam werd voor het eerst vermeld in 1273. Bijzondere voorgangers van het landhuis waren een 16de-eeuws (of ouder) kasteel, dat eind 18de eeuw werd afgebroken, en een neo-classicistisch landhuis (ca. 1800). Dit landhuis werd in ca. 1860 in Italiaanse villa-stijl vergroot en verbouwd. Het brandde in 1911 af. Het huidige pand is een goed voorbeeld van een landhuis in neo-renaissancistische stijl, naar de mode van die tijd, en geïnspireerd op het verdwenen kasteel. (RM)

De Weerklank, Lathmerweg 9

Monument Lathmerweg 9

Bouwdatum: ca. 1850
Voormalige rentmeesterswoning, behorend bij het landgoed De Lathmer. Het huisje is rechthoekig en wordt afgesloten door een royaal overstekend rietgedekt zadeldak. Aan de andere zijde van het landgoed stond een soortgelijk huisje met een trapgevel, genaamd De Echo. In navolging hiervan kreeg de rentmeesterswoning omstreeks 1963 zijn huidige naam. In dit jaar werd het pand rustiek gepleisterd en kreeg het fraaie hoewel eenvoudige gepleisterde vensteromlijstingen, hoeklisenen en lisenen op de zijgevels. (GM)

Bijbehorend monument: bakhuisje

De Streppel, Leemsteeg 2

Monument Leemsteeg 2

Bouwdatum: 1867
Hallehuisboerderij met rietdekt zadeldak. Oorspronkelijk was de topgevel versierd met een sierspant en een gevelteken en bestond de voorgevel op de begane grond uit (van links naar rechts) drie vensters, een deur met bovenlicht en een kleiner venster boven een keldervenster. Nu zijn er vijf gelijke vensters en is de topgevelversiering verdwenen. Ook de vensters op de verdieping zijn van later datum. De naam Streppel is een veldnaam en verwijst naar een langgerekte vorm van een perceel. Fraaie landschappelijke ligging. (GM)

Bijbehorende monumenten: twee landbouwschuren

Zandstein, Marsstraat 7

Monument Marsstraat 7

Bouwdatum: tussen 1881 en 1900 (voorhuis)
T-boerderij. Aan de rechterzijde bevindt zich een oudere landbouwschuur, aanpandig aan het achterhuis. Zowel het achterhuis als de schuur worden afgesloten door een wolfsdak, deels pannen- en deels rietgedekt. Het voorhuis heeft een rietgedekt schilddak met aan weerszijden van de nok een uilenbord. De boerderij is gelegen op een natuurlijke verhoging in het kleigebied van de IJssel op het landgoed De Poll. De boerderijnaam wordt voor het eerst vermeld in 1648 als Sandensteijn. (GM)

De Zandweide, Marsstraat 11

Monument Marsstraat 11

Bouwdatum: tussen 1832 en 1844
Hallehuisboerderij met rietgedekt wolfsdak. De indeling van de beide zijgevels is in 1968 gemoderniseerd i.v.m de aanpassing van de woonruimte in het voorhuis. Het metselwerk naast de deur is afgesleten door het slijpen van de broodmessen tegen de stenen. Voor het huis staat een pomp met een houten pompkast, direct boven een welput. De boerderij is gelegen op het landgoed De Poll. Landschappelijk gezien ligt het karakteristiek: tegen de zomerdijk en pal aan de IJssel. Vroeger lag op deze plek een loswal (kade waar boten werden gelost). (GM)

Bijbehorend monument: pomp met kast (GM)

Weltevreden, Molenallee 3

Monument Molenallee 3

Bouwdatum: ca. 1835
Het pand, met de lange voorgevel direct aan de straat, ligt karakteristiek in de buurschap Posterenk tegenover de molen. Vermoedelijk was het rechtergedeelte oorspronkelijk opgetrokken uit hout en diende het als stal voor kleinvee. Na ca. 1910 werd in dit gedeelte een timmerwerkplaats gevestigd en vanaf 1932 werd het woonruimte. Bijbehorend een bakhuisje met decoratief gesneden windveren en een gevelteken. In dit huisje was lange tijd de brandweerspuit voor Posterenk en haar omgeving gestald. (GM)

Bijbehorend monument: bakhuisje (GM)

Wilpermolen, Molenallee 12

Bouwdatum: 1736
Ronde grote stellingmolen met gemetselde voet, gebouwd als pel- en korenmolen. De molen verving de oude standerdmolen de Ploeg, die ca. 1 kilometer oostelijk aan de Molenallee stond. Boven de stelling bevindt zich een jaartalsteen met 1736 en een gebeeldhouwde wapensteen met de wapens Van Broeckhuysen-Van Lynden: het echtpaar dat landgoed de Lathmer bezat en opdracht gaf tot de bouw van de molen. Bij de molen werd een muldershuis annex herberg gebouwd. De molen is rond 1767 herbouwd na een brand. (RM)

De Hoge Weide, Oysedwarsweg 3

Monument Oysedwarsweg 3

Bouwdatum: 1874 (voorhuis)
T-boerderij. Onder het voorhuis zijn zich twee kelders met tongewelven. Op de eerste verdieping van de rechterzijgevel bevinden zich een hooiluik en het venster van de vroegere knechtenkamer. Op het erf tegenover de voordeur staat een koperen pomp met een houten pompkast. De boerenplaats werd voor het eerst genoemd in 1685 in het doopboek van Wilp. De boerderijnaam is afkomstig van een veldnaam die al in 1564 wordt genoemd. (GM)

Bijbehorend monument: pomp met kast (GM)

De Oye, Oyseweg 2

Monument Oyseweg 2

Bouwdatum: vóór 1836 met een laat-middeleeuwse kern
Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak. In de oostelijke zijmuur is laat-middeleeuws metselwerk te vinden. Naast de boerderij staat een stenen schuur uit de eerste helft van de 19de eeuw. De naam Oye verwijst naar een veldnaam, namelijk naar een ooij. Dit is een perceel grond in de bocht van een waterloop. De boerenplaats komt in historische geschriften vanaf 1648 voor. In 1836 is de boerderij verbouwd; een gevelsteen in de achtergevel herinnert hieraan. (RM)

De Olde Loine, Rijksstraatweg 5

Monument Rijksstraatweg 5

Bouwdatum: tussen 1500 en 1600
T-boerderij die fraai gelegen is tegen de dijk aan, op een verhoging. Het voorhuis is witgepleisterd en bevat een vroeg-negentiende-eeuwse deur met kussenpanelen. De balkenzolders en een tegelschouw dateren uit de 18de eeuw. De wagenschuur werd in 1854 gebouwd. De geschiedenis van de boerenplaats begint al tenminste in de 15de eeuw; het was een leengoed van de heer van Wilp. De naam verwijst naar een laag en modderig gebied. Met de bouw van de Nieuwe Loine ontstond de naam Oude Loine. (RM))

Het Meesterhuis, Rijksstraatweg 21

Monument Rijksstraatweg 21

Bouwdatum: tussen 1850 en 1900
Dorpspand met linksachter een aanpandig schuurtje. Het pand is afgesloten met een pannengedekt afgeplat schilddak. De risalerende middenpartij van de voorgevel bevat een portiek met de hoofdingang. Oorspronkelijk was de topgevel van de middenpartij versierd met een nu verdwenen sierspant en gevelteken. Verder is het pand verfraaid met pleisterwerk. De naam is afkomstig van één van de tenminste drie hoofdonderwijzers die hier in de eerste helft van de 20ste eeuw hebben gewoond. Zij gaven les op de school te Wilp. (GM)

De Smittenberg, Rijksstraatweg 33

Monument Rijksstraatweg 33

Bouwdatum: ca. 1830
Herenhuis in neo-classicistische stijl. De deur wordt omlijst door pilasters en een hoofdgestel. Oospronkelijk was dit een boerengoed, dat voor het eerst in historische geschriften genoemd wordt in 1648. Naar de toenmalige eigenaar Ter Smitten, burgemeester van Wilp, werd het de Smittenberg genoemd. In 1802 liet Jan Kok, eveneens burgemeester van Wilp, er een nieuw huisje bouwen. Dit pandje werd in 1825 verkocht en rond 1830 kwam het huidige herenhuis tot stand. De aanbouw bevat jaartalankers met het jaartal 1821 of 1871. (RM)

Huize Welgelegen, Rijksstraatweg 57

Monument Rijksstraatweg 57

Bouwdatum: ca. 1850 met mogelijk een oudere kern
T-boerderij met een villa-achtig voorhuis. Dit voorhuis wordt afgesloten door een pannengedekt schilddak met hoekschoorstenen. Het achterhuis heeft een pannengedekt wolfsdak. Centraal in de symmetrische voorgevel is de ingang gesitueerd met een bovenlicht en vleugeldeuren met siersmeedwerk. Bij het huis staat een tuinprieeltje met afgeschuinde hoeken. De binnenwanden ervan zijn bekleed met riet. (GM)

Bijbehorende monumenten: schuur, prieel (GM)

Keuler-Hofstede, Rijksstraatweg 59

Monument Rijksstraatweg 59

Bouwdatum: 1894
T-boerderij met een villa-achtig voorhuis. Het achterhuis is vergroot en gemoderniseerd in 1937. In 1941 is op het voorhuis een verdieping gerealiseerd. De diverse wijzigingen van het oorspronkelijke pand zijn goed afleesbaar door de eigentijdse architectuur die consequent is toegepast. Het pand heeft tenminste één voorganger gehad en is vernoemd naar de persoonsnaam Keuler. Het koetshuis bevat een gevelsteen met het jaartal 1774 die vermoedelijk afkomstig is van een ouder, nu verdwenen gebouw. (GM)

De Barchel, Voordersteeg 28

Monument Voordersteeg 28

Bouwdatum: 1880 (voorhuis)
T-boerderij waarvan het voorhuis uit 1880 dateert en verfraaid is met een decoratief gesneden daklijst. Parallel aan het achterhuis is een schuur aangebouwd. Bij het voorhuis staat een bakhuisje met eveneens fraai gesneden daklijsten, windveren en een gevelteken. De boerderijnaam verwijst naar de oude buurschap Borglo die al in 960 genoemd wordt in een schenkingsoorkonde van de koning van Saksen. Op deze plek stond tenminste in 1648 al een hoeve. De boerderij ligt fraai in het landschap aan de voet van de Wilpsedijk. (GM))

Bijbehorend monument: bakhuis (GM)

Dommerholtbatterijen, nabij Weerdseweg 3

Monument nabij Weerdseweg

Bouwdatum: tussen 1700 en 1800
IJsselbatterijen. Deze posten, redoutes of batterijen aan het Dommerholt, gelegen op de westelijke oever van de IJssel in de Wilpse Klei, hebben tot 1940 deel uitgemaakt van de verdedigingslinie langs de IJssel. Al in de 18de eeuw lagen hier drie aarden verhogingen, die in de 19de-eeuw zijn verbeterd. Ze behoorden in 1845 tot de IJssellinie. In de mobilisatie van 1939/40 werden in nummer 1 en 3 een kazemat van gewapend beton gebouwd. (RM)

De Kribbe, Weerdseweg 6

Bouwdatum: 1956
T-boerderij gebouwd in opdracht van de Directeur-Generaal voor de Volkshuisvesting, hoofd van de Centrale Directie voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting te Den Haag. Eigenaar was baron Van der Felz, die de boerderij verpachtte aan D.J. Diks. Het witgeschilderde pand is in de traditionele stijl van de Delftse School gebouwd naar ontwerp van de Arnhemrse architect G. Feenstra. Goed voorbeeld van een vroeg naoorlogse boerderij in een eigentijdse vertaling van het oeroude type T-boerderij. Markant gelegen in het landchap. (GM)

Voormalig jachthuisje bij De Lathmer, Weversboschweg 3

Bouwdatum: 1909
Voormalig jachthuisje met rood-witte luiken, behorende bij het landgoed de Lathmer. Het is een karakteristiek pand in een naar de landelijke omgeving verwijzende bouwstijl. Als bouwtype is het voor de gemeente Voorst uniek. Het jachthuisje is cultuurhistorisch van belang als een overblijfsel van een periode waarin de natuur en het buitenleven geïdealiseerd werden, wat de Latijnse tekst van Horatius in het paneel boven de toegangsdeur benadrukt. Het huisje dateert uit de vroege 19de eeuw, maar is na een brand in 1909 herbouwd. (GM)

Houten huis bij het Schol, Wilpsedijk 6

Monument Wilpsedijk 6

Bouwdatum: 1908
Zwartgeteerd houten huis in chaletstijl. Het bevat twee bouwlagen op een H-vormige plattegrond. Het huis is interessant vanwege de bijzondere bouwstijl en heeft tevens een decoratieve functie in het park van de buitenplaats Het Schol. (RM)

 

 

Tuinmanswoning bij Het Schol, Wilpsedijk 8

Monument Wilpsedijk 8

Bouwdatum: 1856
Gepleisterde tuinmanswoning met een pannengedekt zadeldak. Aan de voorgevel steekt het dak uit en wordt het ondersteund door vier zuiltjes waardoor een veranda ontstaat. Het dakoverstek wordt afgesloten door een houten schot dat fraai en gedetailleerd gesneden is. In de voor- en rechterzijgevel hebben de grote vensters een sierlijke houten vensteromlijsting. Aan de achtergevel is een aanbouw gebouwd. In de voorgevel bevindt zich een gevelsteen met de letters WHCL AMGC en het jaartal 1856. (RM)

Het Schol, Wilpsedijk 10

Monument Wilpsedijk 10

Bouwdatum: 1851
Landhuis, ontworpen door M. van Harte. Geheel roodbruin gepleisterd huis met een zinken schilddak uit ca. 1980-1990. Oorspronkelijk was er een plat dak. De voorgevel bevat een centrale middenrisalieit met drie boogdeuren op de begane grond. Voor deze deuren staan gietijzeren zuiltjes waarop een balkon rust. Tegen de achtergevel een driezijdig uitgebouwde tuinkamer. Op deze plaats stond al in 1493 een boerderij. De naam komt vermoedelijk van scholte (=ondiepe kolk). Fraai gelegen aan een kolk aan de voet van de Wilpsedijk. (RM)

Bijbehorende monumenten: parkaanleg, kassen en bakken (RM)

De parkaanleg is tussen 1845-1849 in landschappelijke stijl aangelegd door Samuel A. van Lunteren op basis van een oudere aanleg. Het centrum van het park vormt het huis bij de oude IJsselkolk, die tot een vijver is vergraven. Vanuit het huis zijn er vijf zichtassen, waaronder één naar de kerktoren van Wilp en één naar de kerktoren van Deventer. Het park is verder opgebouwd uit o.a. zorgvuldig ontworpen solitaire bomen en boomgroepen en een afwisseling van open en beboste percelen.

Boerderijcomplex, Wolbospad 5

Bouwdatum: 1913 en later
Boerderijcomplex, bestaande uit een boerderij, schuur, steltenberg en graanloods. Het boerderijcomplex hoort bij het landgoed de Grote Noordijk. De boerderij is fraai ingebed in het omringende landgoederenlandschap van zowel de Grote Noordijk als de Kleine Noordijk en goed te zien vanaf de H.W. Iordensweg. Het complex is van grote cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde voor de gemeente Voorst als goed voorbeeld van een kleine (landgoed)boerderij uit het begin van de 20ste eeuw in traditionele stijl. (GM)

Nijenhuis, Zwarte Kolkstraat 57

Monument Zwarte Kolkstraat 57

Bouwdatum: tenminste 1741
Hallehuisboerderij met een aangebouwde bijschuur. In de voorgevel twee voordeuren en een groot venster. Voor het huis een pomp met houten pompkast. De rechterzijgevel is ter hoogte van het woongedeelte uitgebouwd en bevat metselwerk met een klezorenhoekverband. De naam Nijenhuis wordt al in 1257 genoemd (Nyehus) en is daarmee één van de oudste boerderijnamen in de gemeente Voorst. De muurankers in de voorgevel beschrijven het jaartal 1741. De deel- en mestgangdeuren in de achtergevel worden bekroond door korfbogen. (GM)Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data