Fondsen

Naast subsidiemogelijkheden voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten, bestaan er nog fondsen waaruit een bijdrage voor restauratie en verbouwwerkzaamheden ook wel mogelijk is.

Gelders Monumentenfondshypotheek

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Graag registreert het Restauratiefonds uw belangstelling voor het Gelders Monumentenfonds. Dit om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wanneer en of er weer geld beschikbaar is. Kijk voor meer informatie op www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/gelderse-monumentenfonds-hypotheek#monumenteigenaren

Cultuurfondshypotheek

Het Prins Bernard Cultuurfonds voor Monumenten is een Revolving Fund dat in negen provincies is ingesteld. Hieruit worden cultuurfondshypotheken verstrekt voor restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden vallend binnen een beschermd dorpsgezicht. Alle aanvragen lopen via het Nationaal Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op www.restauratiefonds.nl

Revolving Fund van de gemeente Voorst

Eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten kunnen een verzoek indienen wanneer er plannen zijn voor een grootschalige restauratie. Het betreft dan een totaalplan waarbij de nadruk ligt op het bijzondere belang van instandhouding en bevordering van cultuurhistorische kwaliteiten. Het principe is het verstrekken van een laagrentende lening, in plaats van subsidie voor restauratie en waarin het reguliere subsidiebudget monumenten van de gemeente Voorst niet voorziet. Voor 2018 is er enige financiële ruimte.

Heeft u plannen, neem dan contact met ons op om te horen wat de actuele stand is van subsidiestromen en of revolverende fondsen. Wij helpen u graag! Meer informatie kunt ik vragen via de heer Gerard Keijzer: g.keijzer@voorst.nl of telefoonnummer 0571-279334.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data