Rijksmonumenten: subsidie of laagrentende lening

Subsidie

De Instandhoudingsregeling BRIM 2013 voor rijksmonumenten is vervallen. Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen, molens en boerderijen (dus ook woonboerderijen!) kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een instandhoudingssubsidie (subsidieregeling instandhouding monumenten, SIM) aan te vragen. Deze subsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Het aanvragen van een instandhoudingssubsidies is jaarlijks mogelijk in de periode van 1 februari tot 31 maart. Kijk ook op www.cultureelerfgoed.nl.

Voor overige regelingen als Subsidieregeling herbestemming monumenten en haalbaarheidsonderzoeken en meer informatie over subsidie of lening verwijzen wij u naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Kijk op www.cultureelerfgoed.nl of neem contact op via info@cultueelerfgoed.nl, telefoonnummer (033) 421 74 56.

 

 

Laagrentende lening

Voor financieringsmogelijkheden van onderhoud en restauratie van monumenten kan het Nationaal Restauratiefonds (NRF) u helpen met het in kaart brengen van uw mogelijkheden. Het NRF is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken zij informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud monumenten. Eigenaren van rijksmonumenten die wél als woonhuis zijn aangemerkt kunnen in aanmerking komen voor een laagrentende lening: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van deze lening is laag met een minimum van 1,5%. 

Ook eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen bij het Restauratiefonds met een lening met een marktconforme rente de werkzaamheden aan hun monument financieren. In sommige gevallen is er ook een laagrentende lening beschikbaar, bijvoorbeeld de Cultuurfonds-hypotheek. Kijk op www.restauratiefonds.nl of bel naar 088 253 90 20.

Indien u als eigenaar van een rijksmonument niet in aanmerking komt voor subsidie of een laagrentende lening, fiscale aftrek of anderszins kunt u mogelijk nog in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie monumenten, zie 'Subsidies gemeentelijke monumenten'.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data