Ruimtelijke plannen: in werking getreden

Hieronder vindt u een overzicht van vigerende ruimtelijke plannen. Deze zijn ingedeeld per kern. Omdat structuurvisies doorgaans een groot deel van of zelfs de gehele gemeente betreffen zijn deze apart genoemd.
Door te klikken op de plannaam wordt u vanzelf doorverwezen naar de RO-Viewer waarin u het plan kunt bekijken.

Let op:

Het is mogelijk dat voor uw adres nog geen digitaal bestemmingsplan beschikbaar is. Dat plan is dan voor 1 januari 2010 vastgesteld. U kunt voor het inzien van deze plannen een afspraak maken met de balie VROM, ook kunt u elke ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur zonder afspraak terecht voor inzage in bestemmingsplannen, vragen omtrent bouwactiviteiten en dergelijke. De balie VROM is bereikbaar op telefoonnummer (0571) 27 93 35.

Naar boven

Buitengebied

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Terwolde

Naar boven

Naar boven

Twello

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Naar boven

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data