Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Ook kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Staat het plan dat u wilt raadplegen hier niet tussen? Als de inzagetermijn van ontwerpplannen is geëindigd dan kunt u deze plannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer de inzagetermijn van vastgestelde plannen is geëindigd, dat vindt u deze plannen op onze website onder ruimtelijke plannen: in werking getreden.

Wijzigingsplan Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B, Wilp (vastgesteld)

Dit wijzigingsplan maakt de wijziging van de agrarische bestemming naar de bestemming Wonen mogelijk op de percelen aan de Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B in Wilp.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 31 oktober 2019.

Wijzigingsplan Kadijk 12, Terwolde (vastgesteld)

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming Agrarisch wordt gewijzigd naar Wonen aan de Kadijk 12 in Terwolde.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 31 oktober 2019.

Wijzigingsplan Zwarte Kolkstraat 43, Wilp (ontwerp)

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming Agrarisch wordt gewijzigd naar Wonen aan de Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 26 september 2019.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data