Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Ook kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Staat het plan dat u wilt raadplegen hier niet tussen? Als de inzagetermijn van ontwerpplannen is geëindigd dan kunt u deze plannen vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer de inzagetermijn van vastgestelde plannen is geëindigd, dat vindt u deze plannen op onze website onder ruimtelijke plannen: in werking getreden.

Bestemmingsplan Molenstraat 33, Twello (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming Gemengd wordt gewijzigd naar Wonen. Door het toekennen van een woonbestemming wordt het mogelijk om ook dit deel van het pand te gebruiken voor woondoeleinden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 8 augustus 2019.

Wijzigingsplan Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B, Wilp (ontwerp)

Dit wijzigingsplan maakt de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming
mogelijk op de percelen aan de Zonnenbergstraat 29, 29A en 29B in Wilp.

Het wijzigingsplan ligt ter inzage tot 1 augustus 2019.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data