Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Tevens kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst (vastgesteld)

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een klein zorggebouw voor dagbesteding in combinatie met kleinschalige agrarische activiteiten op het perceel planologisch mogelijk.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 8 februari 2019.

Bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp (vastgesteld)

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de geldende bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie-1 wordt gewijzigd naar een woonbestemming.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 8 februari 2019.

Wijzigingsplan Lochemsestraat 14 en 16, Terwolde (ontwerp)

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming op de percelen Lochemsestraat 14 en 16 in Terwolde.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 31 januari 2019.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data