Ruimtelijke plannen: ter inzage

Als een plan ter inzage ligt dan betekent dit dat de procedure van het plan nog niet is afgerond. Vaak kunt u dan nog een inspraakreactie (bij een voorontwerpplan), een zienswijze (bij een ontwerpplan) of een beroepschrift indienen (bij een vastgesteld plan). Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in de publicatie (Voorster Nieuws) van het plan.

Hieronder vindt u een overzicht van de ruimtelijke plannen die momenteel ter inzage liggen. Door op de plannaam te klikken kunt u het plan raadplegen. Tevens kunt u de publicatietekst bekijken waarmee u informatie krijgt over de manier waarop u op het betreffende plan kunt reageren.

Bestemmingsplan Melkleenweg 3, Terwolde (ontwerp)

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt vervangende nieuwbouw van een woning met bijgebouw aan de Melkleenweg 3 in Terwolde mogelijk. Het ontwerp van de woning en bijgebouw getuigt van architectonische kwaliteit maar is op een aantal punten in strijd met het geldende bestemmingsplan. Als compensatie vindt er een landschappelijke verbetering plaats waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied verbetert.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage tot 18 april 2019.

Wijzigingsplan Lochemsestraat 14 en 16, Terwolde (vastgesteld)

Het wijzigingsplan houdt in dat de agrarische bestemming wordt gewijzigd naar een woonbestemming op de percelen Lochemsestraat 14 en 16 in Terwolde.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data