Ruimtelijke plannen en beleid

  Ruimtelijke planvormen

  Ruimtelijke planvormen

  In de Wet ruimtelijke ordening wordt bepaald welke planvormen er bestaan en welke procedures er bij deze planvormen horen. Wij geven u een overzicht. 

  Beleidsvisies

  Beleidsvisies

  In een beleidsvisie geeft de gemeente weer wat de hoofdlijnen zijn voor ontwikkelingen voor een gedeelte of het gehele grondgebied van de gemeente. Het betreft zowel gemeentelijke beleidsvisies als beleidsvisies die door de Regio Stedendriehoek zijn opgesteld. 

  Ruimtelijke procedure starten

  Ruimtelijke procedure starten

  Het komt voor dat de activiteit die u op een perceel wilt uitvoeren (zoals (ver)bouwen, verandering van functie o.i.d.), niet binnen het geldende bestemmingsplan past. U kunt dan een zogenaamd ‘principeverzoek’ indienen.