Ruimtelijke planvormen

In de Wet ruimtelijke ordening wordt bepaald welke planvormen er bestaan en welke procedures er bij deze planvormen horen.
Het gaat om de volgende planvormen.

Het bestemmingsplan
Voor het hele grondgebied van de gemeente Voorst zijn bestemmingsplannen vastgesteld. In een bestemmingsplan staat precies welke bestemming een bepaald terrein heeft, zoals wonen of groen.
Het uitwerkings- of wijzigingsplan
Uitwerkingen en wijzigingen van het bestemmingsplan zijn mogelijk volgens artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het voorbereidingsbesluit
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.
De structuurvisie
Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen voor een gedeelte of voor het gehele grondgebied van de gemeente en/of de regio.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data