De structuurvisie

Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen voor een gedeelte of voor het gehele grondgebied van de gemeente en/of de regio. Een structuurvisie geeft de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid.

Een structuurvisie kan integraal worden opgesteld voor een gebied, maar kan ook thematisch worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Woonvisie. Deze structuurvisie geeft uitsluiten de hoofdlijnen van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Een structuurvisie vormt een afwegingskader bij concrete ruimtelijke beslissingen, zoals bestemmingsplannen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data