Wonen

  Wonen in de gemeente Voorst

  Wonen in de gemeente Voorst

  De gemeente Voorst is een aantrekkelijke woongemeente. Op het gebied van wonen spelen verschillende zaken, zoals huren van een woning, de starterslening, tijdelijke verhuur van uw eigen woning en onze visie op wonen. Wij informeren u daarover. 

  Projecten en verkoop bouwkavels

  Projecten en verkoop bouwkavels

  Hier vindt u informatie over diverse lopende en toekomstige bouwplannen binnen de gemeente Voorst. In vrijwel elke Voorster kern is wel een ontwikkeling gaande. Wij lichten de getoonde informatie graag toe! 

  Collectief particulier opdrachtgeverschap

  Collectief particulier opdrachtgeverschap

  In de gemeente Voorst kunt u samen met uw toekomstige buren meedoen aan CPO! Hierbij heeft u veel invloed op het ontwerp van de woning en de wijk. En dat tegen lagere kosten. 

  Verkoop onroerende zaken

  Verkoop onroerende zaken

  Hier vindt u meer informatie over de verkoop van gemeentelijk onroerend goed, zoals woningen, voormalige schoollocaties, maar ook onbebouwde percelen snippergroen.