Verkoop onroerende zaken

De gemeente Voorst bezit diverse onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Dit kunnen bestaande panden zijn (zoals woningen, scholen of ander maatschappelijk vastgoed), maar ook onbebouwde percelen grond. In sommige gevallen kiest de gemeente ervoor om een onroerende zaak op de markt te zetten, omdat het niet meer past binnen de doelen die de gemeente voor ogen heeft.

Verkoop snippergroen

De afgelopen jaren heeft de gemeente Voorst laten onderzoeken op welke locaties gemeentegrond door particulieren in gebruik is genomen. Door deze actie zijn de gemeentelijke eigendommen weer duidelijk in kaart gebracht. In sommige gevallen is verkoop of verhuur van snippergroen een mogelijkheid. Na indiening van een verzoek om gemeentegrond te gebruiken of te kopen, zal het getoetst worden aan het gemeentelijk beleid "optimalisatie groenbeheer gemeente Voorst".

Voor meer informatie over snippergroen kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Kruiff. Zij is te bereiken via emailadres d.dekruiff@voorst.nl en telefoonnummer (0571) 279 369.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data