Wonen in de gemeente Voorst

De gemeente Voorst is een aantrekkelijke woongemeente. Gelegen in de groene zone tussen de drie steden Deventer, Zutphen en Apeldoorn is Voorst een hoogwaardige en gewaardeerde woonplek. Twello is de grootste kern met veel voorzieningen en daarnaast zijn er verschillende kleinere kernen waar dorps wonen centraal staat. Een groot deel van de gemeente bestaat uit het buitengebied, met landelijke wonen, vele (woon)boerderijen en bijzondere landgoederen. De gemeente is goed bereikbaar met stations in Twello, Klarenbeek en Voorst. Daarnaast zijn de snelwegen A1 en A50 nabij. Naast aantrekkelijke woonmilieus is er in de gemeente ook veel werkgelegenheid.

De meeste inwoners van Voorst wonen in een periode van hun leven in de stad, om te studeren of omdat zij daar hun eerste baan vinden. Veel van hen komen daarna weer terug. Maar ook voor andere huishoudens is Voorst aantrekkelijk. Dat blijkt wel uit het feit dat zich jaarlijks meer mensen vestigen dan er vertrekken. Deze huishoudens worden aangetrokken door de rust, het groen en de weerbare, zelfbewuste gemeenschappen in de dorpen. We kunnen gerust constateren dat Voorst een aantrekkelijke gemeente is en dat willen we de komende jaren zo houden!

  Visie op wonen

  Visie op wonen

  Samen met onze maatschappelijke partners, de markt en inwoners hebben we de gemeentelijke woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 opgesteld. Hierin is onze visie op wonen voor de komende jaren weergegeven.  

  Starterslening

  Starterslening

  Starters in de gemeente Voorst kunnen de koop van een woning financieren door gebruik te maken van een starterslening. Dit is een hypothecaire lening met gunstige voorwaarden. 

  Woning huren

  Woning huren

  Wie een huurhuis zoekt in de gemeente Voorst, moet zich hiervoor melden bij woningcorporatie IJsseldal Wonen, een particuliere verhuurder of een makelaar. Bij Woonkeus Stedendriehoek vindt u alle beschikbare huurwoningen van de woningcorporaties in onze regio. Zowel sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 710,68), maar ook de duurdere vrije sector huurwoningen worden hier aangeboden.  

  Verhuizen? Informeer naar de status van de woning en/of bijgebouwen

  Verhuizen? Informeer naar de status van de woning en/of bijgebouwen

  Er komt veel kijken bij een verhuizing. De makelaar en de potentiële koper hebben een zorgplicht om de (on)mogelijkheden van het object te vergewissen voordat overgegaan kan worden tot daadwerkelijke aankoop. 

  Tijdelijke verhuur eigen woning

  Tijdelijke verhuur eigen woning

  De Leegstandwet is een landelijke regeling die huiseigenaren de mogelijkheid biedt om hun woning tijdelijk te verhuren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst heeft op 24 november 2009 besloten om de regeling toe te passen.  

  De rol van de gemeente bij woningbouw

  De rol van de gemeente bij woningbouw

  De rol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling gaat in op de verschillende wijzen waarop de gemeente Voorst invulling kan geven aan haar rollen bij het in ontwikkeling brengen van gronden.