Tijdelijke verhuur eigen woning

De Leegstandwet is een landelijke regeling die huiseigenaren de mogelijkheid biedt om hun woning tijdelijk te verhuren. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst heeft op 24 november 2009 besloten om de regeling toe te passen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Wanneer u uw woning wilt verhuren, zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds via de Leegstandswet, anderzijds via een kortdurend huurcontract. Voor beide mogelijkheden geldt geen uitgebreide huurbescherming. Toch zijn er wel degelijk verschillen. Kortdurende verhuur betreft maximaal 2 jaar, met maximaal 1 contract. Hiervoor dient u contact te zoeken met de hypotheekverstrekker.Voor verhuur onder de Leegstandswet dient u een vergunning van de gemeente te krijgen. De aspecten van verhuren onder de Leegstandswet worden hieronder verder uitgelegd. Voor meer informatie over de verschillende opties rondom het verhuren van de eigen woning kunt u deze link volgen.

Verlichting dubbele woonlasten

Wanneer het u niet lukt om de woning te verkopen, dan kunt u gebruik maken van de Leegstandswet. Door deze regeling kunt u uw te koop staande woning tijdelijk verhuren en zo uw dubbele woonlasten compenseren. Als u als eigenaar uw woning verhuurt op basis van de Leegstandwet, gelden namelijk een aantal huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet.

Aandachtspunten

Niet alle woningen komen in aanmerking om te worden verhuurd op basis van de Leegstandwet. Er gelden een aantal voorwaarden en aandachtspunten:

  • De woning moet te koop staan en moet leeg zijn;
  • De tijdelijke verhuur geldt voor 5 jaar;
  • Eigenaren van woonruimten mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen de beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden;
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal 1 maand;
  • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Indien de verhuurder de huurder in de woning laat blijven, dan ontstaat een gewone huurovereenkomst en kan de verhuurder geen beroep meer doen op uitzondering van de huurbescherming. De verhuurder moet hier zelf op bedacht zijn. De gemeente heeft geen handhavingsplicht in deze.

Voor meer informatie kunt u deze link volgen.

Consequenties

De verhuur kan consequenties hebben voor de hypotheekrenteaftrek en hypotheekverstrekkers hebben vaak expliciete afspraken rondom verhuur vastgelegd. Overleg dus met uw hypotheekverstrekker en/of belastingadviseur voordat u een vergunning aanvraagt.

Procedure

Particuliere eigenaren die een nieuwe woning hebben gekocht en de oude tijdelijk willen verhuren, kunnen bij de gemeente Voorst een aanvraag indienen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Deze is onder aan deze pagina te downloaden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek zijn op basis van de Legesverordening 2019 leges verschuldigd. De leges voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet bedragen € 109,80. Wij vragen u dit bedrag te betalen nadat u hiervoor de aanslag voor de leges ontvangen heeft.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer W. IJsseldijk. Zijn telefoonnummer is (0571) 27 98 48. Zijn e-mailadres is w.ijsseldijk@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data