Visie op wonen

Samen met onze maatschappelijke partners, de markt en inwoners hebben we de gemeentelijke woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 opgesteld. Hierin is onze visie op wonen voor de komende jaren weergegeven. In onze visie staan vier pijlers centraal:

  1. Aantrekkelijke woongemeente. Hier zetten we onder meer in op het inspelen op veranderende woonbehoeften en het verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente.
  2. Beschikbaarheid en betaalbaarheid. Vraag en aanbod van de sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen staat hier centraal.
  3. Kwaliteit van de woningvoorraad. Het gaat hier vooral om de het verbeteren van de duurzaamheid van woningen in de gemeente.
  4. Vergrijzing en wonen met zorg. De vergrijzing heeft gevolgen voor het wonen en de zorg. Langer zelfstandig wonen is het uitgangspunt. 

Vier pijlers van het gemeentelijk woonbeleid

De volledige woonvisie kunt u onderaan deze pagina downloaden en bekijken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data