Sociaal Domein

  Veranderingen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

  Veranderingen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

  Het Rijk heeft in 2015 allerlei taken overgedragen aan gemeenten. De gemeente heeft een regierol op het gebied van jeugdhulp (Jeugdwet), ondersteuning thuis (Wmo 2015) en deelname aan de arbeidsmarkt (Participatiewet). 

  Jeugd(wet)

  Jeugd(wet)

  Vanaf 2015 vallen alle jeugdhulp, jeugdzorg, jeugd GGZ, jeugdbescherming en -reclassering onder de gemeente, zoals nu al de Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeente voert niet zelf jeugdhulp en -zorg uit, maar zorgt voor de benodigde voorzieningen. 

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  In 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. De Wmo regelt ondersteuning, begeleiding en verzorging thuis van langdurige zieken, ouderen, mensen met een beperking of een hulpvraag. 

  Participatiewet

  Participatiewet

  De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 

  Welzijn

  Welzijn

  Hier vindt u informatie over de subsidies Welzijn, Mondiaal Beleid en Huiselijk Geweld. 

  Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning

  Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning

  Informatie over de Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO). 

  Vluchtelingenopvang

  Vluchtelingenopvang

  Door de toenemende stroom vluchtelingen wordt een beroep gedaan op gemeenten om een bijdrage te leveren in de opvang van vluchtelingen. 

  Preventiebeleid

  Preventiebeleid

  In 2017 gaat de gemeente van start met de uitvoering van het nieuwe preventiebeleid.  

  Lokaal gezondheidsbeleid

  Lokaal gezondheidsbeleid

  Een goede gezondheid is de basis voor een lang leven. In ons gedrag leren we ons van alles aan wat wel en niet bijdraagt tot een gezond leven. De overheid heeft daarom taken gekregen om het gezonde gedrag te bevorderen. 

  Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk

  Nederland kent ongeveer 4 miljoen vrijwilligers. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico´s met zich mee. Om niet het risico te lopen dat organisaties en hun vrijwilligers onvoldoende of niet verzekerd zijn, heeft de gemeenteraad, als onderdeel van haar vrijwilligersbeleid, ingestemd met een collectieve verzekering waarmee alle Voorster vrijwilligers automatisch en kosteloos verzekerd zijn. 

  Schuldhulpverlening

  Schuldhulpverlening

  Informatie over schuldhulpverlening in samenwerking met de Stadsbank Apeldoorn en Algemeen maatschappelijk werk Sensire. 

  Uitkeringen

  Uitkeringen

  Vanaf 1 januari 2017 gaat de gemeente Voorst uitkeringen en de bijzondere bijstand zelf betalen.