Beleidsnotities Sociaal Domein

De gemeente Voorst maakt, soms samen met regiogemeenten, beleidsnotities om de taken van de gemeente op het gebied van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in te vullen. Hieronder staan de beleidsnotities bij elkaar. 

- Inhoud: Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit.

- Inhoud: Deels uitwerking van de Kadernota: hoe geeft Voorst de invoering van de Jeugdwet (lokale deel), de nieuwe Wmo en de Participatiewet in 2015 vorm.

- Inhoud: een beschrijving van jeugdvoorzieningen, de aanvraagprocedure en de rechten en plichten van aanvragers.

- Inhoud: een beschrijving van ondersteunende Wmo voorzieningen, de aanvraagprocedure en de rechten en plichten van aanvragers.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data