Jeugd

  Veranderingen: Jeugdwet

  Veranderingen: Jeugdwet

  Alle jeugdhulp en -zorg, jeugd GGZ, jeugdbescherming en -reclassering valt onder de gemeente. 

  Jeugd en gezin

  Jeugd en gezin

  Kinderen opvoeden is leuk maar soms ook lastig. Tijdens het opgroeien kunnen er vragen ontstaan. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht met vragen of er kan hulp worden geboden. Younger at heart ( jongerenwerk) zoekt jongeren op straat op. 

  Kinderopvang

  Kinderopvang

  Ouders kunnen gebruik maken van kinderopvang en gastouderopvang. Hier zijn kosten aan verbonden waar u een vergoeding voor kunt aanvragen bij de belastingdienst (voor tweeverdieners) of bij de gemeente (voor 0- of 1-verdiener). Als u een kindcentrum of gastouderopvang wilt opstarten kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.  

  Leerplicht

  Leerplicht

  In Nederland staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren in de leerplichtwet. Deze wet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren van 5 tot 18 jaar in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. 

  Onderwijs

  Onderwijs

  De meeste kinderen gaan al met vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet hij/zij naar school. Binnen de gemeente Voorst zijn diverse soorten scholen voor basis- en voortgezet onderwijs aanwezig. 

  Speelplekken

  Speelplekken

  Binnen de gemeente Voorst zijn diverse openbare speelplekken en trapveldjes.