Onderwijs en Kinderopvang

  Alle peuters naar de voorschool

  Alle peuters naar de voorschool

  De gemeente Voorst heeft als doel dat op termijn alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Peuters vanaf 2,5 jaar, zonder recht op kinderopvangtoeslag, kunnen een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang krijgen via de gemeente. 

  Voorschoolse educatie (VE)

  Voorschoolse educatie (VE)

  VE geldt voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal, emotioneel en/of spraak-, taalontwikkeling. De indicatie wordt afgegeven door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. 

  Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI)

  Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMI)

  De sociaal medische indicatie (SMI) biedt de mogelijkheid van kinderopvang als er sprake is van een sociaal, psychische en medische indicatie van ouder en/of kind. De fulltime zorg voor het kind door de ouder is niet mogelijk zonder gebruik van reguliere kinderopvang. 

  Landelijk Register Kinderopvang

  Landelijk Register Kinderopvang

  In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureau geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen. 

  Peuter- en kinderopvang in de gemeente Voorst

  Peuter- en kinderopvang in de gemeente Voorst

  Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar kunnen gebruik maken van peuter- en kinderopvang of gastouderopvang. 

  Leerplicht

  Leerplicht

  In Nederland staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren in de leerplichtwet. Deze wet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren van 5 tot 18 jaar in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. 

  Scholen in de gemeente Voorst

  Scholen in de gemeente Voorst

  Locaties basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in de gemeente Voorst. 

  Veilig Honk

  Veilig Honk

  In de gemeente Voorst zijn langs een aantal schoolroutes Veilig Honk adressen te vinden voor de fietsende schoolgaande jeugd.