Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is voor iedereen in te zien. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data