Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Kinderen die hieronder vallen hebben opvang nodig op medische en/of sociale gronden.

De sociaal medisch indicatie (SMI) biedt de mogelijkheid van kinderopvang als er sprake is van een sociaal, psychische of medische indicatie van ouder en/of kind. De fulltime zorg voor het kind door de ouder is niet mogelijk zonder gebruik te maken van reguliere kinderopvang. Ook wordt de indicatie ingezet om het herstel van het kind en/of de ouder te bespoedigen. Het is een voorwaarde dat er onvoldoende of niet teruggevallen kan worden op het sociale netwerk. De gemeente Voorst komt deze ouders tegemoet in de kosten voor de kinderopvang omdat ze geen recht hebben op Kinderopvang toeslag (KOT) voor een maximum van 4 dagdelen per week.

Het digitale aanvraagformulier vindt u hier.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Karin Hegeman, beleidsmedewerker Sociaal Domein, telefoon (0571) 27 92 55 of e-mail k.hegeman@voorst.nl 

Meer informatie over Kinderopvangtoeslag

Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag en het aanvragen hiervan kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data