Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE geldt voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal, emotioneel en/of spraak-, taalontwikkeling. De extra ondersteuning is nodig om ontwikkelingsachterstand te voorkomen en/of te verkleinen met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan te vergroten.

De peuters worden door de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts geïndiceerd en er wordt geadviseerd dat de peuter gebruik gaat maken van de VVE. U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als u een VVE indicatie heeft. 

Om aanmerking te (kunnen) komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van een VVE indicatie moet een aanvraag ingediend worden bij de gemeente Voorst. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Karin Hegeman, beleidsmedewerker Sociaal Domein, telefoon (0571) 27 92 55 of e-mail k.hegeman@voorst.nl 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data