Halt Gelderland

Wat doet Halt?

Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de politie zijn aangehouden wegens het plegen van een strafbaar (Haltwaardig) feit, krijgen de keuze: Justitie of Halt. Als jongeren vaak spijbelen, verwijst de leerplichtambtenaar hen door naar Halt waarna een passende Halt-straf volgt. Een straf die jongeren bewust maakt van de gevolgen van schoolverzuim. 

Halt staat letterlijk voor “het alternatief”. Jongeren krijgen de mogelijkheid om recht te zetten wat ze fout hebben gedaan, zonder dat ze hierbij in aanraking komen met Justitie. Zo kunnen zij een Justitiële registratie voorkomen. Hiertoe zijn er gesprekken met de jongeren en hun ouders/verzorgers, bieden zij excuses aan, voeren een leerstraf en werkstraf uit en vergoeden zij de eventuele schade aan de benadeelden. Halt spreekt opvoeders aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunt hen in hun rol als opvoeder. Halt past een wetenschappelijk getest signaleringsinstrument toe en verwijst bij achterliggende problematiek door naar organisaties voor jeugdhulpverlening.

Voorlichting

Halt Gelderland geeft voorlichtingslessen over jeugdcriminaliteit op de basisscholen in de gemeente Voorst. De gemeente Voorst vindt deze lessen belangrijk voor de leerlingen en daarom subsidieert de gemeente deze lessen.

Welke onderwerpen in de les

In deze lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat is criminaliteit, wat zijn de motieven voor crimineel gedrag, in welke gevallen krijg je te maken met Halt en wat zijn daarvan de gevolgen. Wat gebeurt er als je een Haltafdoening krijgt en wat als er niet aan de afspraken met Halt wordt voldaan. Wat zijn de gevolgen voor je als met Justitie in aanraking komt.

Lesmethodiek

De lesmethodiek: “Je kan ‘t zelf bedenken” richt zich op de leerlingen van groep 7 en 8. De bedoeling van deze lessen is om bij de leerlingen het bewustzijn van de keuzemogelijkheden te vergroten en daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en gevolgen van hun gedrag centraal. In het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs wordt dieper ingegaan op groepsdruk en gedrag.

Naast kennisoverdracht ligt het accent op het bespreken van gevoelens/ervaringen van leerlingen bij de thema’s. Door aan te sluiten bij de kennis en de gevoelens/ervaringen van de leerlingen zelf, worden de lessen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen gehouden.

Door middel van verschillende werkvormen en een interactieve les worden de leerlingen uitgedaagd om over deze onderwerpen na te denken.

Informatie

Meer info: u kunt via de email meer informatie opvragen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data