Logopedie in de gemeente Voorst

De scholen in de gemeente Voorst beschikken over twee gemeentelijke logopedistes. Op iedere school wordt eens per 14 dagen de logopedie verzorgd vanuit de ‘Logomobiel’.

Waarom logopedie op de scholen?

Goed leren spreken en begrijpen van taal is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het lezen en schrijven. Bovendien is goed kunnen communiceren in het dagelijks leven onmisbaar.

Wanneer logopedie?

Om na te gaan of de kinderen goed spreken en begrijpen, komen zij allemaal éénmaal aan de beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel de screening genoemd. Dit gebeurt rond de vijfde verjaardag van het kind. Ouders van de betreffende kinderen krijgen bericht door middel van een brief waarin het onderzoek staat aangekondigd.

Na de screening?

Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat van de screening en of logopedische hulp al dan niet gewenst is.
Deze hulp kan bestaan uit:

  • advisering;
  • controle;
  • uitgebreider logopedisch onderzoek;
  • kortdurende begeleiding;
  • verwijzing naar een logopediepraktijk.

Ook kinderen uit de overige groepen kunnen gedurende het hele schooljaar aangemeld worden bij logopedie voor een controle.

Heeft u vragen over logopedie in de gemeente Voorst?

U kunt contact opnemen met Renate Reinten, r.reinten@voorst.nl of Winanda Jansen, w.jansen@voorst.nl of u kunt informatie en folders vinden op de cjg website.

Logopedisch spreekuur 0-4 jarige kinderen

De logopedistes Renate Reinten en Winanda Jansen hebben tweemaal in de maand een logopedisch spreekuur (op afspraak) tussen 8.30 uur en 12.30 uur in het CJG, Kulturhus Twello. Klik hier voor data van het spreekuur en verdere informatie. Renate en Karin werken nauw samen met de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau.

Het logopedisch spreekuur is voor alle 0 - 4 jarige kinderen, die woonachtig zijn in de gemeente Voorst.

  • Maakt u zich zorgen over het praten van uw kind?
  • Vraagt u zich af of uw kind wel voldoende praat en begrijpt?
  • Heeft u vragen over het aanleren van een tweede taal?
  • Is drinken uit een beker of eten van een lepel lastig?
  • Gaat kauwen moeizaam of kwijlt uw kind veel?

Bel voor een afspraak, het spreekuur is gratis:
Winanda Jansen, tel 06-15966667, w.jansen@voorst.nl 
Renate Reinten, tel. 06-54645164, r.reinten@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data