Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners Gemeente Voorst

Met al uw vragen op alle leefgebieden kunt u contact opnemen met MEE Veluwe/IJsseloevers.

MEE Veluwe/IJsseloevers is de organisatie die voor de gemeente Voorst de onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoert. Het is fijn als er iemand is die u op weg helpt met informatie of advies. Of die samen met u kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. En die altijd vanuit uw belang meekijkt. Alle inwoners van de gemeente Voorst hebben hier recht op. Gratis en zonder doorverwijzing. Dit is zo in de wet geregeld.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over mensen met een kwetsbaarheid en over mensen (en hun omgeving) die leven met beperkingen zoals (licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, dementie, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Hier leest u de meest voorkomende vragen met antwoorden over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Checklist voor en na een gesprek met de gemeente, het CJG of het MNV
Hebt u een uitnodiging gekregen voor een gesprek over uw hulpvraag, zorg of ondersteuning? Met deze checklist bent u goed voorbereid: vóór, tijdens en na het gesprek. 

Contactinformatie
Met vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen tot 18 jaar:
MEE Veluwe/IJsseloevers consulent bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in het Kulturhus te Twello (Jachthuisplein 11), werkdagen 09.00 uur tot 12.00 uur: 0571-74 51 50, info@cjgvoorst.nl.

Voor andere vragen:
MEE Veluwe/IJsseloevers consulent bij het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus te Twello (Jachthuisplein 11), werkdagen 09.00 uur tot 12.00 uur: 0571-74 51 11, info@mnvoorst.nl.

Ontvangt u langdurige zorg (Wlz)? Of hebt u hiervoor een indicatie gekregen? Neem dan rechtstreeks contact op met MEE Veluwe/IJsseloevers: 055 526 9200, info@meeveluwe.nl. Een checklist helpt u bij het opstellen, evalueren of bijstellen van uw zorgplan. 

Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u ook direct contact opnemen met MEE Veluwe/IJsseloevers:
055-52 69 200, info@meeveluwe.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data