Aanvraag Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Hebt u interesse om een kindercentrum, gastouderbureau of gastoudervoorziening te starten? Dan kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een aanmelding in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) als houder van een kindercentrum, gastouderbureau of gastoudervoorziening.

Aanvraagformulier aanmelding LRK indienen

Als u bovenstaande zaken geregeld hebt, kunt u het aanvraagformulier ingevuld en voorzien van bijbehorende stukken terugsturen naar de gemeente. De GGD neemt binnen acht weken contact met u op voor een inspectie van de locatie en bekijkt of exploitatie redelijkerwijs mogelijk is. Indien er sprake is van verantwoorde kinderopvang kan exploitatie plaatsvinden. Drie maanden na aanvang van de exploitatie vindt vervolgens een volledige inspectie plaats door de GGD waarbij er een inspectierapport wordt opgemaakt. Dit rapport is openbaar.

Wijzigingen na aanmelding

Alle wijzigingen in de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt dienen met een wijzigingsformulier worden doorgegeven aan de gemeente waar de opvang wordt aangeboden.

Leges

De gemeente heft leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met het principe dat de leges maximaal kostendekkend mogen zijn.

Bestemmingsplan, bouwvergunning, gebruiksvergunning

Het is pas zinnig om het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente te sturen als u allerlei zaken vooraf goed hebt geregeld. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan:

  • Bestemmingsplan: U dient zelf na te gaan of op grond van het geldende bestemmingsplan een kindercentrum/gastouderbureau op de gewenste locatie kan worden gevestigd. Immers, indien de vestiging in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan kan dit betekenen dat er handhavend wordt opgetreden.
  • Bouwvergunning: Van belang is dat u zich laat informeren over een eventuele aanvraag voor een bouwvergunning met betrekking tot de bouw van een nieuwe locatie of – bij ingrijpende verbouwingen – om een bestaand pand geschikt te maken voor het gebruik.
  • Gebruiksvergunning: In principe geldt dat voor alle locaties een gebruiksvergunning van de brandweer noodzakelijk is.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data