Alle kinderen naar de Voorschool

Door de harmonisatie zijn de peuterspeelzalen vervallen. Daarvoor in de plaats zijn de peutergroep binnen de kinderopvang gekomen.

Het doel is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Dit om de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te stimuleren.

Met de invoering van de wet IKK is het een wettelijke verplichting voor gemeenten om zich actief in te zetten om een aanbod te realiseren voor de groep peuters (vanaf 2,5 jaar - zonder recht op kinderopvangtoeslag) die niet naar de kinderopvang gaat. 

Als peuters naar een voorschool gaan heeft dit een positieve invloed op de algehele ontwikkeling. Het ministerie heeft besloten de peuters 8 uur per week naar de voorschool te laten gaan. 

Om de kinderopvang financieel toegankelijk te maken komt de gemeente Voorst de ouders tegemoet in de kosten. Voor de aanvraag van de vergoeding klik hier.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data