Tegemoetkoming kosten voor peuteropvang

De gemeente Voorst wil voor iedere peuter kwalitatief goede en betaalbare peuteropvang, waarbij een goede aansluiting op het basisonderwijs voorop staat. Daarom financiert de gemeente Voorst peuteropvang binnen bestaande kinderdagopvang voor ouders uit de gemeente Voorst die voor hun peuter geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Peuteropvang in de gemeente Voorst
In de gemeente Voorst is in iedere kern één of meerdere aanbieders van kinderopvang die peuterspelen in een peutergroep aanbieden. Bij de peuteropvang staat spelen, ontmoeten en het aanbieden van educatieve activiteiten centraal. In een peutergroep wordt een peuterprogramma aangeboden voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2-4 jaar.

Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst
Ouders waarvan een kind gebruik maakt van kinderopvang kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Dit geldt echter alleen voor gezinnen met twee werkende ouders. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de belastingdienst

Kinderopvangtoeslag via de gemeente Voorst
Ouders zonder inkomen of gezinnen waarbij één ouder een inkomen heeft, kunnen geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Deze ouders kunnen gebruik maken van een tegemoetkoming via de gemeente voor het peuterspelen. De tegemoetkoming voor de regeling 'alle peuters naar de voorschool' is gelijk aan de tabellen die gehanteerd worden door de belastingdienst.

Informatie 
Als u informatie wilt over deze regeling dan kunt u contact opnemen met Karin Hegeman, beleidsmedewerker gemeente Voorst. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0571 - 279255 of via de email k.hegeman@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data