Dyslexie

De basisschool is verantwoordelijk voor ondersteuning en passend onderwijs aan kinderen met dyslexie. Dat valt onder de basisondersteuning van de school. De gemeente bekostigd diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie van basisschoolleerlingen.

Vragen

Inhoudelijke vragen over dyslexie en dyslexiezorg kunt u voorleggen aan de leerkracht of intern begeleider van de school. De intern begeleider maakt ook het “leesdossier” dat nodig is voor de aanvraag van een ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)-traject. 

Vragen over toegang tot en betaling van dyslexiezorg in de gemeente Voorst kun je stellen via eed@voorst.nl.

       

 

 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data