Speelruimte in de gemeente Voorst

speeltuin

Binnen de gemeente Voorst zijn diverse openbare speelplekken en trapveldjes.

Eisen toestellen

In het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (1997) is wettelijk geregeld aan welke eisen speeltoestellen moeten voldoen. Op basis van dit Besluit is de gemeente als beheerder van speelvoorzieningen verantwoordelijk voor het veilig plaatsen van speeltoestellen en voor het inspecteren en onderhouden ervan.

Vervanging speeltoestellen

Het vervangen (groot onderhoud) van de speeltoestellen op de diverse openbare speelplekken in de gemeente Voorst is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan speelvoorzieningen. Sinds 2011 is het budget voor de speelplekken versoberd. Gevolg is dat een aantal speeltoestellen niet vervangen zullen worden. Speeltoestellen worden verwijderd als ze afgekeurd en dus onveilig zijn.

Speelplekken nieuwbouwlocaties

Bij grotere nieuwbouwlocaties wordt in het projectplan door de gemeente een verplichting opgelegd aan de projectontwikkelaar om ruimte te reserveren voor de aanleg van speelvoorzieningen.  Hierbij worden geen strak omschreven voorschriften of normen qua oppervlakte en type voorziening gebruikt.

Melden

Een externe organisatie inspecteert één maal per jaar de speeltoestellen op veiligheid. De gemeente inspecteert de speeltoestellen en de speelplekken een aantal malen per jaar. Mocht u constateren dat een toestel onveilig is of heeft u vragen over speeltoestellen, dan kunt u contact opnemen met Ronald van Lent, via tel. 0571 - 27 98 51. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data