Participatiewet

Hebt u geen werk en ontvangt u geen vervangend inkomen (bij voorbeeld een uitkering volgens de Ziektewet of de Werkloosheidswet)? Dan ondersteunt gemeente Voorst u bij het zoeken naar werk. Totdat u werk heeft gevonden, kunt u een uitkering voor de kosten van levensonderhoud ontvangen. Bent u ouder dan 18 jaar dan is dat een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.

Uitkering zelfstandige

Bent u werkzaam als zelfstandige en is uw inkomen onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensregeling oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Individuele inkomenstoeslag

Leeft u van een minimum inkomen dan kunt u gebruik maken van de Individuele inkomenstoeslag. Dit is een financiële regeling voor mensen die al lange tijd een minimum inkomen hebben.

Individuele studietoeslag

Bent u student en ontvangt u studiefinanciering (WSF en WTOS)? En bent u als gevolg van (medische) beperkingen niet in staat om naast uw studie bij te verdienen? Dan hebt u misschien recht op de Individuele studietoeslag.

Voorzieningen bij een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen? Dan heeft de gemeente Voorst verschillende voorzieningen om u te ondersteunen:

  • Bijzondere bijstand: voor bijzondere, noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen kunt betalen.
  • Duurzame gebruiksartikelen: bijzondere bijstand voor de kosten van vervanging van een wasmachine, koelkast, kookplaat, bankstel en een stofzuiger.
  • Bijstand voor kosten van deelname aan culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten.
  • Deelname aan een collectieve zorgverzekering, met een bijdrage van de gemeente en vergoeding van het eigen risico.
  • Zwembadabonnement voor kinderen tot 18 jaar.
  • Vergoeding computer/laptop voor schoolgaande kinderen

Informatie over deze voorzieningen vindt u onder Minimaregelingen

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Hebt u vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering? Met al uw vragen op alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek met de gemeente, het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV) of het UWV. De cliëntondersteuner bekijkt samen met u de mogelijkheden die er voor u zijn in de wet- en regelgeving en helpen u bij het aanvragen van een uitkering.

Meer weten: klik hier.

Plek op de werkvloer

Onze visie is dat iedereen in de gemeente Voorst die dat kan meedoet op de werkvloer. Wij geloven dat meedoen leidt tot een gelukkiger individu en daarmee meer geluk in onze Voorster gemeenschap. Onze ambitie is dat er de komende jaren stap voor stap een verschuiving plaatsvindt van meedoen in re-integratietrajecten in beschutte (werk)omgevingen naar meedoen bij werkgevers op de werkvloer.

Hier leest u meer over dit project.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data