Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag is een financiële regeling voor mensen die al lange tijd een minimum inkomen hebben.

Recht op Individuele inkomenstoeslag

U komt hiervoor in aanmerking als:

  • u tussen de 21 en de AOW-leeftijd bent, en
  • u gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar een minimum inkomen op bijstandsniveau hebt gehad, en
  • uw vermogen onder een bepaalde grens ligt, en
  • u geen kans hebt om een hoger inkomen te krijgen en
  • het ontbreken van die kans u niet verwijtbaar is.

Wat is de hoogte van de toeslag?

De Individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:

  • voor gehuwden/samenwonenden € 576,00
  • voor een alleenstaande ouder € 513,00
  • voor een alleenstaande € 397,00

De toeslag wordt één keer per 12 maanden (op aanvraag) verstrekt.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u indienen bij het team Werk en Inkomen in het gemeentehuis in Twello. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.15 uur. Het telefoonnummer is (0571) 279 281.

U kunt ook gebruik maken van het 'aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag' dat u hieronder bij 'downloads' vindt. Het aanvraagformulier kunt u (samen met de benodigde bewijsstukken) opsturen naar het team Werk en Inkomen van de gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA  Twello.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data