Individuele studietoeslag

Sinds 1 januari 2015 bestaat er een nieuwe inkomensregeling: de Individuele studietoeslag. De toeslag is bedoeld voor studenten met een beperking.

Wat is de individuele studietoeslag?

Studiefinanciering of WTOS is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van levensonderhoud te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Het is voor hen lastig om een opleiding te combineren met een bijbaan. Om ervoor te zorgen dat zij toch aan een studie kunnen beginnen, is in de Participatiewet een studieregeling opgenomen: de individuele studietoeslag. Het is namelijk belangrijk om aan een studie te beginnen en zo een diploma te behalen. Daarmee worden de kansen op de arbeidsmarkt verbeterd.

De gemeente kan die studenten ondersteunen met een studietoeslag.

Wie heeft er recht op?

De student kan een studietoeslag krijgen als hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • een opleiding of studie volgen en in verband daarmee studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangen;
  • geen of weinig eigen vermogen hebben;
  • door een medische beperking niet in staat zijn om naast de studie bij te verdienen.

Hoe hoog is de toeslag?

De toeslag bedraagt 20% van het op de datum van de aanvraag voor de leeftijd van de student geldende bruto minimumloon. De toeslag wordt voor de de duur van één studiejaar in 12 maandelijkse termijnen betaald. Daarna kan er weer aanvraag om de toeslag worden ingediend.

Waar aanvragen?

De aanvraag kunt u indienen bij het team Werk en Inkomen in het gemeentehuis in Twello (Postbus 9000, 7390 HA Twello of inleveren bij de balie in het gemeentehuis). Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. U kunt ook bellen (0571 279281) om u een aanvraagformulier toe te sturen. Vergeet niet de benodigde bewijsstukken bij te voegen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data