Kostendelersnorm

Op 1 januari 2015 is, tegelijk met de Participatiewet, de kostendelersnorm ingevoerd.

Wat is de kostendelersnorm?

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. 

Wat is een meerpersoonshuishouden?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal inwonende volwassen kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm. Ook het inkomen van de medebewoners is niet van belang (als die zelf geen recht op bijstand hebben)

Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
  • verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning. 

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

In de tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden (momenteel: € 1.417,32 per maand, inclusief vakantiegeld). 

Bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. De tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen. 

Een voorbeeld
Een echtpaar met twee inwonende kinderen van 21 en 23 jaar. Vader en moeder hebben recht op een bijstandsuitkering. Beide kinderen werken. Het gaat dan om een vierpersoonshuishouden. De bijstand per persoon bedraagt dan 40% van de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden. Stel, de bijstandsnorm is € 1.350,00 per maand.

Vader ontvangt dan 40% van € 1.350,00 = € 540,00
Moeder ontvangt 40% van € 1.350,00 = € 540,00
Samen, als echtpaar, ontvangen zij € 1.080,00 per maand.

Als in bovengenoemd voorbeeld één kind zou studeren, dan is er sprake van een driepersoonshuishouden.

Vader ontvangt dan 43,33% van € 1.350,00 = € 584,96
Moeder ontvangt 43,33% van € 1.350,00 = € 584,96
Samen, als echtpaar, ontvangen zij € 1.169,92 per maand.

Als in die situatie het andere kind werkloos zou worden en ook een bijstandsuitkering zou krijgen, dan bedraagt zijn of haar uitkering € 584,96 per maand. 

Meer informatie

Neem contact op met één van de klantmanagers van de vakgroep Zorg (telefoonnummer 0571 279281) of bekijk het voorlichtingsfilmpje op YouTube.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data