Bijstand voor participatiekosten

Bent u lid van een sportvereniging, de toneelvereniging, de schaakclub, wilt u gaan fitnessen of deelnemen aan aquajogging? Of u leest een krant of tijdschrift? Met andere woorden: u neemt deel aan de samenleving?

Foto van vrouw met portemonee in hand

Bijstand voor de kosten van deelname aan sportieve, sociale of culturele activiteiten

Als u langer dan een jaar een gering gezinsinkomen, d.w.z. minder dan 125% van de bijstandsnorm, en een gering vermogen hebt, dan kunt u een bijdrage van maximaal € 200,00 per persoon per jaar krijgen als tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sportieve, sociale of culturele activiteiten. Ook een abonnement op een krant of een tijdschrift valt onder deze regeling.

Kinderen van 4 tot 18 jaar

Deze regeling geldt voor volwassenen. Als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar wordt de bijdrage verstrekt door de Stichting Leergeld. Als inwoner van de gemeente Voorst kunt u voor aanvragen of informatie een email sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl of bellen naar: (06) 10 74 75 96.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u indienen bij Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV), Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0571) 745 111.

U kunt gebruik maken van het 'aanvraagformulier minimavoorziening' dat u hieronder bij 'downloads' vindt. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het MNV. Het aanvraagformulier kunt u (samen met de benodigde bewijsstukken) opsturen naar Maatschappelijk Netwerk Voorst.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data