Problematische schulden: zoek hulp!

Hebt u problematische schulden of dreigt u in een situatie terecht te komen dat u uw schulden niet meer kunt betalen, dan kunnen wij u misschien hulp bieden bij het oplossen van die situatie.

De gemeente Voorst werkt voor het traject van schuldhulpverlening samen met de Stadsbank Apeldoorn. Dit betekent dat u zich als inwoner van de gemeente Voorst rechtstreeks kunt melden bij de Stadsbank Apeldoorn voor hulp of informatie.

De Stadsbank Apeldoorn bepaalt samen met u wat er moet gebeuren om uw problemen aan te pakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Uw persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen en hoogte van uw schulden, bepalen welke oplossingen er mogelijk zijn.

Het initiatief ligt bij u

Wilt u uw schulden aanpakken? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de Stadsbank Apeldoorn. Dit kan door te bellen met (055) 58 02 000 en te vragen naar team schuldhulpverlening van de Stadsbank. De Stadsbank is gevestigd in het Activerium in Apeldoorn. Het adres daarvan is Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Een medewerker van de Stadsbank Apeldoorn houdt iedere maandag en donderdag van 8.00 tot 16.00 spreekuur (alleen opafspraak) in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello. Wilt u dit spreekuur bezoeken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken door te bellen met (055) 58 02 000 en te vragen naar het team Schuldhulpverlening van de Stadsbank.

Met korte vragen over schulden of een lening kunt u, zonder afspraak, iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur terecht op het inloopspreekuur van de Stadsbank in Het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello. Bij complexere vragen wordt een afspraak gemaakt met een medewerker van de Stadsbank (zoals hiervoor vermeld).

Wanneer er nog geen sprake is van problematische schulden, dan kunt u met uw vragen ook terecht bij Stimenz. Zij kunnen u helpen bij:

  • het maken van een budgetoverzicht of een huishoudboekje
  • het treffen van een betalingsregeling bij kleine schulden
  • budgetbegeleiding.

Bij problematische schulden kunnen zij u verwijzen naar de Stadsbank Apeldoorn.

U kunt zonder verwijzing contact opnemen met Stimenz sociaal werk. Voor het maken van een afspraak met Stimenz kunt u contact opnemen met de frontoffice van het Maatschappelijk Netwerk Voorst, telefoon 0571-745 111 / e-mail info@mnvoorst.nl.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Bent u terecht gekomen in een uitzichtloze situatie wat betreft uw schulden? Heeft u vragen over een lopend schuldsaneringtraject? Kortom, zit u met vragen en bent u op zoek naar de antwoorden? Op de website van de Wsnp treft u belangrijke informatie en handige links aan die u kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing van uw probleem of die u het antwoord geven op uw vragen.

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Op de website van het Nibud vindt u informatie die u kan helpen met het grip krijgen op uw geldzaken, zoals budgettips en een praktisch bespaarplan.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data