Opvang statushouders

Door de stroom vluchtelingen wordt een beroep gedaan op gemeenten om een bijdrage te leveren in de opvang van vluchtelingen. De gemeente Voorst heeft, net als alle andere gemeenten, de taak vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een nieuw thuis te geven. De taakstelling voor 2016 was 62 nieuwkomers te huisvesten en snel te laten integreren en participeren. Voor 2017 is aan de gemeente Voorst een taakstelling opgelegd van 45 statushouders. De instroom neemt daarmee ten opzichte van 2016 wat af. Diverse maatschappelijke partners, Woningcorporatie IJsseldal Wonen, Vluchtelingenwerk Voorst en Stichting Mens en Welzijn, doen daarin belangrijk werk en helpen deze nieuwe inwoners op weg.

  • In de raadsvergadering van 29 februari 2016 is het Actieplan huisvesting, integratie en participatie aangenomen, zie deze link. Daarnaast zijn er moties ingediend en aangenomen.
  • In de raadsvergadering van 9 november 2015 is het finale debat gevoerd (Mogelijkheden opvang asielzoekers en statushouders) en een besluit genomen, agendapunt 3, zie deze link. Het voorstel van het college is aangenomen met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen (fractie van VVD-Liberaal 2000). Gemeente Belangen en D66 hebben een motie ingediend over statushouders en woningen. Deze motie is aangenomen met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen (fractie van VVD-Liberaal 2000 tegen).
  • De gemeenteraad heeft over het raadsvoorstel van het college een verkennend debat gevoerd op 26 oktober 2015, agendapunt 7, zie deze link.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data