Subsidies Sociaal Domein

Ontvangt uw vereniging jaarlijks subsidie voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd dan kunt u tot 1 oktober middels het webformulier (inloggen met DigiD)de subsidie aanvragen voor het komende jaar. Als u vragen heeft over subsidies voor kleine verenigingen dan kunt u contact opnemen met Melissa Bos-Achterkamp, telefoonnummer (0571) 27 92 39.

Subsidieaanvragen moeten voldoen aan de subsidieverordening en de bijbehorende beleidsregels. Er zijn beleidsregels voor onder andere:

  • jeugd- en jongerenverenigingen
  • ouderenwerk
  • leefbaarheid kleine kernen
  • zang- en toneelverenigingen
  • muziekverenigingen
  • sportstimulering (kan het hele jaar worden aangevraagd)
  • Oranjeverenigingen 
  • Vrouwenverenigingen
  • uitvoering EHBO werk door EHBO verenigingen
  • Vrijwilligerswerk deskundigheidsbevordering (kan het hele jaar worden aangevraagd)
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data