Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Op 1 januari 2015  is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) ingevoerd. De Wmo regelt ondersteuning, begeleiding en verzorging thuis van langdurige zieken, ouderen, mensen met een beperking of een hulpvraag. Zo stimuleert de Wmo dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont en mee doet in de samenleving. De gemeente coördineert de uitvoering in het Maatschappelijk Netwerk Voorst. Medische verzorging valt erbuiten net als verblijf in instellingen. Het gaat om allerlei voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zoals: rolstoelen, woonvoorzieningen, dagbesteding of individuele begeleiding.

foto van vrouw op driewielfiets en man op scootmobiel

Wat is het doel van de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel: MEEDOEN. Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat betekent nogal wat, want dat kan niet iedereen zomaar. Soms zijn er beperkingen en heeft iemand ondersteuning nodig om mee te kunnen doen. Daarbij kijken we niet alleen naar wat iemand niet meer kan, maar juist ook naar wat iemand nog wel kan doen. Samen met u verkennen we de mogelijkheden. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Maar wanneer u echt niet kunt deelnemen aan de samenleving, dan ondersteunt de gemeente u.

Wmo beleid Voorst

Het Wmo beleid van de gemeente Voorst voor 2015 en 2016 vindt u in de Beleidsnotitie Sociaal Domein. Hierin staan de belangrijkste opgaven voor de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015. Ook is per onderwerp een uitvoeringsagenda geformuleerd. Nog ontwikkeld wordt hoe de gemeente zich verantwoordt over de uitvoering van de Wmo.

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Voorst

Hebt u een indicatie voor langdurige zorg? Of hebt u een vraag over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Of over het aanvragen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een uitkering?

Met al uw vragen op alle leefgebieden kunt u onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen. In de gemeente Voorst verzorgt MEE Veluwe/IJsseloevers gratis en zonder doorverwijzing de onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar een gesprek met de gemeente of het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV). De cliëntondersteuner bekijkt samen met u de mogelijkheden die er voor u zijn in de wet- en regelgeving, zoekt met u naar passende zorg of een zorgorganisatie. De medewerkers helpen u ook bij het doen van een aanvraag.

Meer weten: klik hier.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data