Meldpunt voor klachten over Wmo-voorzieningen

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar wat kunt u doen als u zich daardoor onredelijk behandeld of benadeeld voelt.

Als u zich benadeeld voelt door (een medewerker van) de gemeente Voorst kunt u een klacht of een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het ligt anders als u zich benadeeld voelt of niet tevreden bent over (een medewerker van) een uitvoerende organisatie. Dit kan zijn een medewerker van een thuiszorgorganisatie of dagbesteding, van een leverancier van Wmo-maatwerkvoorzieningen (zoals een rolstoel, scootmobiel, traplift en dergelijke), van het vervoersbedrijf waarvan u een vervoerspas hebt, of van nog een andere organisatie waarmee u te maken hebt als u een Wmo-maatwerkvoorziening ontvangt.

Officiële klachten over uitvoerende organisaties moeten ingediend worden bij de organisatie die het betreft. Maar de gemeente wil wel graag weten waar en in welke mate er klachten zijn over de manier van werken door de uitvoerende organisaties waar zij mee samenwerkt. Wij willen dan ook graag dat u een klacht ook bij de gemeente meldt. De klacht kan over van alles gaan wat met de Wmo te maken heeft en waar u tegenaan loopt.

Wat de gemeente Voorst doet met uw melding

U kunt uw klacht melden bij de gemeente Voorst. Belangrijk is dat u weet dat de gemeente een klacht van u over een uitvoerende organisatie niet mag afhandelen. Maar de gemeente wil wel graag weten wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Voorst die een Wmo-maatwerkvoorziening hebben. Dit wordt dan -zonder dat er namen worden genoemd- besproken in het overleg met de uitvoerende organisaties. De gemeente kan zo ook meewerken om de dienstverlening aan u te verbeteren. Uw klacht wordt dus niet als individuele klacht behandeld, maar besproken met de betreffende organisatie. U ontvangt dan ook geen schriftelijke beslissing op uw klacht.

Meldformulier klachten Wmo / gemeente Voorst

meldformulierklachtenwmo

Uw gegevens meldformulier klachten Wmo
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data