Sport en Bewegen

  Voorst Actief en in Beweging

  Voorst Actief en in Beweging

  Op het digitale platform voorstactief.nl kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties. Kleine initiatieven kunnen daardoor uitgroeien tot bloeiende activiteiten. Voorstactief.nl is de plaats waar we het aanbod kunnen én mogen laten zien aan elkaar. 

  Inzet buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen

  Inzet buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen

  Buurtsportcoaches (BSC) leveren een bijdrage aan de uitvoering van de sportnota dat gericht is op voldoende sport en beweging voor alle inwoners van de gemeente Voorst. In de gemeente Voorst zijn de dorpscontactpersonen tevens buurtsportcoach. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het gezondheids- en Wmo-beleid van de gemeente. Beide functies zorgen voor extra aandacht voor sociale ontmoeting en bewegen. Dit draagt bij aan een goede conditie en zelfredzaamheid van mensen en zal zorgen dat in de kernen een combinatie wordt gelegd tussen sociale ontmoeting en bewegen. 

  JOGG-gemeente

  JOGG-gemeente

  Voorst is Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente. Met de JOGG-aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren.  

  Nota Vitaal Voorst

  Nota Vitaal Voorst

  Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid, maar de overheid heeft wel de rol om de gezondheid te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor de gezondheid en vitaliteit. De gemeente Voorst heeft met de Nota Vitaal Voorst een integraal beleid voor sport, bewegen en gezondheid.  

  Verhuur gemeentelijke (sport) accommodaties

  Verhuur gemeentelijke (sport) accommodaties

  Binnen de gemeente Voorst bestaat de mogelijkheid om een zaal te huren voor sporten, dansen, vergaderen, musiceren of een cursus.  

  Jeugdfonds Sport

  Jeugdfonds Sport

  Het Jeugdsportfonds biedt kinderen tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging, sportkansen. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en de benodigde attributen (max €90) tot een maximaal bedrag van €225 per jaar.