Inzet buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen in de gemeente Voorst

De buurtsportcoaches (BSC) in de gemeente Voorst leveren gericht een bijdrage aan de uitvoering van het in de Nota Vitaal Voorst geformuleerde beleid dat gericht is op voldoende sport en beweging voor alle inwoners van de gemeente Voorst. Hiermee wil de gemeente het belang onderstrepen dat sporten en bewegen niet alleen leuk maar ook gezond is. 

In diverse kernen zijn dorpscontactpersonen (DCP) ingezet. Zij zijn werkzaam voor de Belangenvereniging in de kern. DCP leveren onder andere een bijdrage aan het gezondheids- en Wmo beleid van de gemeente Voorst en stimuleren de leefbaarheid van dorpen en wijken. DCP zorgen voor extra aandacht in het kader van sociale ontmoeting en bewegen. Dit draagt bij aan zelfredzaamheid en een goede conditie van de inwoners.

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente Voorst faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en dorpscontactpersonen (DCP). Deze personen zetten zich gezamenlijk in om voldoende toegankelijk aanbod te creëren en sociale ontmoeting te bevorderen.

Samen vormen de BSC en DCP het Team Voorst Actief. Zij publiceren hun activiteiten op het platform www.voorstactief.nl

De buurtsportcoaches zijn ingezet bij de volgende instellingen-verenigingen:

  • Stichting Mens en Welzijn
  • Zwembad De Schaeck 
  • SV Voorwaarts
  • Stichting de Koepel Sport, Welzijn en Cultuur - Voorst Actief on Tour en aangepast sporten (mensen met een beperking).

De dorpscontactpersonen zijn ingezet bij de volgende belangenverenigingen:

  • Belangenvereniging Wilp e.o.
  • Belangenvereniging Bussloo/Posterenks Belang
  • Klarenbeeks Belang
  • Voorster Belang
  • Vereniging Dorpsbelangen Terwolde
  • Algemeen Belang Teuge

Financiering buurtsportcoaches
De cofinanciering voor de BSC (60% van de totaal financiering) wordt betaald door de instellingen-verenigingen waar de BSC in dienst is en dus het werkgeverschap ligt. De BSC worden voor de overige financiering (40%) vanuit het Rijk gefinancierd en middels een bijdrage door de gemeente Voorst aan de instelling-vereniging uitbetaald. 

Financiering dorpscontactpersonen
Voor de inzet van DCP bij de belangenvereniging is geen cofinanciering vereist. De gemeente Voorst betaalt vanaf 1 januari 2017 de 100% financiering voor de inzet van DCP om bij te dragen aan de sociale cohesie in de kernen. 

Plannen vanuit de kernen

De DCP hebben samen met de belangenverenigingen en inwoners plannen ontwikkeld en houden zich bezig met de uitvoering hiervan in de kern. In een aantal kernen wordt nog gewerkt aan een plan voor de inzet van een dorpscontactpersoon. De coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente Voorst stimuleert bij deze belangenverenigingen de inzet van een DCP. 

KijkindeKernen

KijkindeKernen.nl is het dorpsplein waar iedereen elkaar on- en offline kan ontmoeten. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen allemaal een bericht of oproep plaatsen onder ‘hulp gevraagd en geboden’, de online versie van het prikbord zoals we deze in de supermarkt kennen. Er is van alles en nog wat te vinden op KijkindeKernen, zoals de agenda met verschillende leuke activiteiten, foto’s, filmpjes en een buurtradar. Op KijkindeKernen leren steeds meer mensen elkaar kennen en kunnen ze meer samen ondernemen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, Beleidsadviseur sport en bewegen (i.decroon@voorst.nl) of Chris Frencken, Coördinator maatschappelijke initiatieven (c.frencken@voorst.nl) via telefoonnummer 0571-279268.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data