JOGG-gemeente

De gemeente Voorst is sinds 2014 een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht.

JOGG in Voorst

De lokale JOGG-aanpak richt zich op kinderen en jongeren, hun ouders en hun omgeving, met als doel: de stijging van overgewicht en obesitas onder de jeugd omzetten in een daling. In Voorst neemt de gemeente de regie en werkt samen met alle lokale partijen op het gebied van zorg, sport, bedrijfsleven, woningbouw, welzijn en media om zo gezond eten en bewegen voor jongeren aantrekkelijker én gemakkelijker te maken. Dit leidt tot een meerjarig programma met allerlei activiteiten voor ouders en kinderen gericht op het stimuleren van bewegen en een gezondere voeding.

Lokale werkgroepen

In Voorst zijn al verschillende activiteiten rondom de thema’s gezonde voeding en meer bewegen. De gemeente wil daarom vooral ook gebruikmaken van wat al werkt en dat versterken. Met een lokale ‘denktank’ is nagedacht over de richting van de lokale plannen in de gemeente Voorst. ‘Voorst drinkt water!’ is van start gegaan en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de ‘Gezonde kantine’. Daarnaast gaan we ons meer richten op het stimuleren van bewegen. Er zijn twee werkgroepen opgericht om de concrete plannen voor ‘Voorst drinkt water!’ en ‘Gezonde kantine’ verder vorm te geven.

Wil je meedoen, meedenken of heb je goede ideeën?

Neem dan contact op met onze JOGG-regisseur Robert Horstink (r.horstink@voorst.nl )of beleidsadviseur JOGG Voorst Ingrid de Croon (i.decroon@voorst.nl). JOGG is een initiatief van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data