Voorst Actief en in Beweging

Op dit digitale platform kunnen verbindingen tot stand komen tussen burgers en organisaties. Kleine initiatieven kunnen daardoor uitgroeien tot bloeiende activiteiten. Voorstactief.nl is de plaats waar we het aanbod kunnen én mogen laten zien aan elkaar.

Het platform waar vragers, aanbieders, overkoepelende- en ondersteuningsorganisaties elkaar vinden en krachten gebundeld worden. Een platform voor iedereen, van iedereen. Samen staan we sterk en kunnen we realiseren dat iedereen meedoet en actief participeert in de samenleving.

De website www.voorstactief.nl biedt o.a. een activiteitenagenda en een overzicht van het structurele aanbod op het gebied van Cultuur en Kunst, Sport en Bewegen en Welzijn en Recreatie, burgerinitiatieven etc.

Gezamenlijk initiatief

Deze website, van en voor iedereen, is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, de buurtsportcoaches en de dorpscontactpersonen. De gemeente faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting middels de inzet van een aantal coaches. Deze coaches zetten zich gezamenlijk in om een voldoende en toegankelijk aanbod te creëren. Dat gebeurt zo veel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. Er is ook een promotiefilmpje.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data