Betalingen in 2020:

De uitkering wordt achteraf, aan het eind van elke maand betaald. De betaaldata zijn:

 • uikering januari 2020: 28 januari 2020
 • uitkering februari 2020: 26 februari 2020
 • uitkering maart 2020: 27 maart 2020
 • uitkering april 2020: 28 april 2020
 • uitkering mei 2020: 26 mei 2020
 • uitkering juni 2020: 26 juni 2020
 • uitkering juli 2020: 29 juli 2020
 • uitkering augustus 2020: 27 augustus 2020
 • uitkering september 2020: 28 september 2020
 • uitkering oktober 2020: 28 oktober 2020
 • uitkering november 2020 26 november 2020
 • uitkering december 2020: 28 december 2020

Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. Als u tijdens behandeling van uw aanvraag geen geld meer hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kan misschien een voorschot worden verstrekt. Dit moet u overleggen met uw klantmanager.

Contact

U kunt bij vragen contact opnemen met de uitkeringsadministratie via telefoonnummer (0571) 297281 of e-mail werkeninkomen@voorst.nl